Asiakastietojärjestelmämme uudistui

Uudistimme asiakastietojärjestelmäämme viikonlopun aikana, jotta voisimme palvella asiakkaitamme jatkossa mahdollisimman toimivasti. Uudistetun järjestelmän käyttö vaatii erityistä tarkkuutta palveluneuvojiltamme, mutta teemme parhaamme, jotta asiakkaamme saisivat muutoksesta huolimatta hyvää ja sujuvaa palvelua. Toivomme asiakkailtamme maltillista suhtautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Viikonlopun aikana myös puhelinjärjestelmämme palveluntarjoaja on tehnyt päivityksiä, jotta palvelunumeroamme viime viikolla vaivanneet ongelmat saataisiin kuntoon.

Autotien varrella asuville omat jäteastiat Naantalissa ja Maskussa

Naantalissa ja Maskussa autotien varrella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee ensi vuoden alussa olla oma jäteastia tai kimppa-astia esimerkiksi naapureiden kanssa. Saarikiinteistöjä varten perustetaan uudet aluekeräyspisteet.

Naantalissa ja Maskussa autotien varrella sijaitsevien kiinteistöjen tulee vuoden 2016 alussa liittyä kiinteistökohtaiseen keräykseen. Tämä tarkoittaa että kiinteistöllä tulee olla oma jäteastia tai kimppa-astia esimerkiksi naapureiden kanssa. Polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteitä ylläpidetään jatkossa ainoastaan niitä kiinteistöjä varten, jotka sijaitsevat saaressa vailla tieyhteyttä. Samalla pisteiden määrä vähenee ja niiden paikat on suunniteltu uudelleen. Aluekeräyspisteiden uudistus toteutetaan tammikuussa 2016, jonka jälkeen jäljelle jäävät pisteet ovat vain saarikiinteistöjen käytettävissä.

Muutos johtuu maaliskuun alussa voimaan tulleissa Turun seudun uusista jätehuoltomääräyksistä. Määräyksissä on määritelty alueet, joilla jätehuolto hoidetaan jatkossa kiinteistökohtaisena keräyksenä.

Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen vaihtoehdot

Oma jäteastia joustaa

Oman jäteastian käyttö joustaa tarpeen mukaan ja tulee monessa tapauksessa aluekeräyspisteen käyttöä edullisemmaksi. Oma jäteastia tyhjennetään 2 viikon välein. Jos kompostoitte ruokajätteenne, voi astian tyhjennys olla 4 tai jopa 8 viikon välein. Kesäasuntojen jäteastiat on tyhjennettävä edellä mainittujen tyhjennysvälien mukaan vähintään touko-syyskuun välisen ajan. Ilmoita astian käyttöönotosta osoitteessa www.lsjh.fi (> asiointi ja sähkoinen asiointi) tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, puh. 0200 47470 (arkisin 9–15, pvm/mpm) tai sähköpostilla asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Astiakohtaiset jätemaksut saatte osoitteesta www.lsjh.fi (> hinnat ja astian-tyhjennyshinnat) tai asiakaspalvelusta. Esim. Naantalin saaristossa yleisimmän astiakoon eli 240 l astian tyhjennys maksaa 8,59 euroa/noutokerta, Maskussa 7,42 euroa/noutokerta (sis. alv 24 %).

Kimppa-astia usein edullisin

Yhteisen jäteastian eli niin kutsutun kimppa-astian käyttöä kannattaa harkita erityisesti silloin, kun jätettä tulee vähän tai jos omalle kiinteistölle ei voida ajaa raskaalla jäteautolla. Kimppa-astiaa voivat käyttää lähinaapurit tai tiehoitokunnan osakkaat. Taajamassa kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys voi olla enintään 1 km toisistaan, haja-asutusalueella 5 km. Kimppa-astian käyttö on useimmiten edullisin jätehuoltoratkaisu kiinteistölle. Kimppa-astiasta tehdään aina kirjallinen sopimus osakkaiden kesken ja palautetaan allekirjoitettuna Lounais-Suomen Jätehuollon asiakaspalveluun. Lomake on tulostettavissa osoitteesta www.lsjh.fi (> asiointi ja sähkoinen asiointi).

Saarikiinteistöillä aluekeräys jatkuu

Saarikiinteistöillä aluekeräyspisteiden käyttö jatkuu. Pisteiden paikat on suunniteltu uudelleen sen mukaan, missä niitä käyttävät kiinteistöt sijaitsevat. Saarissa sijaitsevien kiinteistöjen omistajia pyydämme ilmoittamaan mitä aluekeräyspistettä kiinteistöllä jatkossa käytetään. Autotien päässä olevat pisteet tullaan lukitsemaan ensi vuonna ja niiden käyttäjät saavat avaimen pisteeseen ilmoitusten perusteella.

Lisätietoja Lounais-Suomen Jätehuollon palvelunumerosta puh. 0200 47470 (arkisin 9-15, pvm/mpm) tai sähköpostilla asiakaspalvelu(at)lsjh.fi.

Avoimet työpaikat: 3 rekisteriavustajaa

Tule mukaan vahvistamaan rekisteritiimiämme. Haemme perusmaksuprojektiin

3 rekisteriavustajaa

Rekisteriavustajien pääasiallinen työ on rekisterityötä, mutta työhön kuuluu myös asiakaspalvelussa toimiminen ruuhka-aikoina.

Edellytyksenä työtehtävien onnistuneeseen suorittamiseen ovat hyvät atk-ja vuorovaikutustaidot. Työssä tarvitaan erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä valmiuksia hoitaa haastaviakin asiakaspalvelutilanteita. Kahdessa avoinna olevista työtehtävistä vaatimuksena on ruotsinkielen taito ja yhdessä talouden ja laskutuksen  perusasioiden tunteminen.

Työ alkaa helmikuun alussa tai sopimuksen mukaan. Työaikana noudatetaan liukuvaa toimistotyöaikaa. Rekisteriavustajan työ on 8 kk määräaikainen. Noudatamme AVAINTA TES:ta. Sijoittumispaikkana on ensisijaisesti Korvenmäen toimisto Salossa.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Sanna Rajala, puh. 044 7276 820, sanna.rajala@lsjh.fi

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelo ja palkkatoiveesi 18.1.2017 klo 15.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

Avoimet työpaikat: 6 jäteasemanhoitajaa

Haemme 6 jäteasemanhoitajaa (kolme vakituista työsuhdetta ja kolme 12 kuukauden määräaikaista työsuhdetta) jätteen vastaanottotehtäviin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueelle. Pääasiassa tehtävät jakautuvat seuraavasti: Salon seudulla 2 paikkaa ja Turun seudulla 4 paikkaa. Toimipisteet ovat: Topinoja Turku, Isosuo Raisio, Parainen, Korppoo, Houtskari ja Salon suunnalla, Auranmaan lajitteluasema Aura, Korvenmäki Salo, Kemiönsaari, Paimio ja Perniö.

Edellytämme, että hakija

 • pitää asiakaspalvelutyöstä
 • on oma-aloitteinen ja yhteistyökykyinen
 • hallitsee perus atk-taidot ja ohjelmistot (Word ja Excel)
 • omaa tehtävään soveltuvan koulutuksen, esim. ympäristöalan koulutus katsotaan eduksi

Tehtäviin haetaan asiakaspalveluhenkisiä ja reippaita henkilöitä. Arvostamme kiinnostusta ympäristöasioihin ja jätehuoltoalaan. Hakijalla tulee olla oma auto jätteen vastaanottopisteiden etäisyyksien vuoksi. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisia ja monipuolisia asiakaspalvelutöitä jätteenvastaanottopisteissämme, joihin kuuluu mm. lajitteluasemien vastaanottopalveluiden asiakaspalvelu, kuten

 • asiakkaiden avustaminen; opastus lajittelussa ja avustaminen kuormien purkamisessa
 • jätteiden vastaanotto, lajittelu ja esikäsittely
 • alueiden ylläpitoon liittyvät tehtävät

sekä vaakatoimistojen asiakaspalvelu, kuten

 • kuormien tarkastus ja kirjaaminen vaakajärjestelmään, asiakastilastointi
 • mahdollisen jätemaksun periminen (rahastus)

Työsuhdetiedot

 • Työaika: Työehdot ovat AVAINTA TES:n mukaisia. Työ on yleistyöajan mukaista päivä- ja iltatyötä, pääsääntöisesti ma–pe. Työ sisältää myös lauantaivuoroja niinä aikoina, kun jätteen vastaanottopisteet ovat lauantaisin auki, joten tehtävä edellyttää mahdollisuutta työskennellä kokoaikaisesti aukioloaikojemme puitteissa.
 • Työn kesto: kolme vakituista työsuhdetta ja kolme 12 kuukauden määräaikaista työsuhdetta.
 • Työ alkaa: Heti, kun sopivat hakijat on valittu. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
 • Palkkaus: AVAINTA TES:n ja sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 12–13 palveluesimies Petri Lehtinen puh. 020 728 2163 tai petri.lehtinen@lsjh.fi

Vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteinä on ansioluettelo tai vastaava, tulee olla perillä 10.12.2015 mennessä osoitteella: petri.lehtinen@lsjh.fi

Avoimet työpaikat: LSJH hakee joukkoonsa reipasta rakentamisen moniosaajaa.

Päätehtävänä ovat LSJH:n infrastruktuuripalvelut, joihin kuuluvat mm. suunnitelmien- ja rakennuttamistöiden valvonta. Esimiehenä toimii rakennuttamispäällikkö.

Rekrytoitava henkilö tulee vastaamaan yhteistyössä rakennuttamispäällikön kanssa seuraavista asioista:

 • kaatopaikkojen pinta- ja pohjarakennuttaminen
 • rakennuksien-, lajitteluasemien-, teiden-, kenttien- sekä jätevesipumppaamoiden suunnitteleminen ja rakennuttaminen
 • määräysten sekä laatuvaatimusten varmistaminen.

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa. Työkokemus alalta katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme kykyä toimia itsenäisesti, hyviä ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää paineensietokykyä sekä motivoituneisuutta ja tulosorientoituneisuutta. Tehtävän palkkauksessa sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa LSJH:n rakennuttamispäällikkö ja Kiertomaa Oy:n toimitusjohtaja Patrik Jalonen, puh. 040 867 0133, patrik.jalonen(at)lsjh.fi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi 26.1.2017 klo 15.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

LSJH:n työnhakukanava

 

Avoin työpaikka: jäteasemanhoitaja

Etsimme jätteen vastaanottoon

asiakaspalveluhenkistä jäteasemanhoitajaa

Jäteasemanhoitajan keskeisinä tehtävinä ovat vaakatoimisto- ja asiakaspalvelutyöt jätteen vastaanotossa jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Monipuolinen asiakaspalvelutyö sisältää sekä atk- että ulkotyöskentelyä. Lisäksi työhön kuuluu muun muassa huolto- ja ylläpitotehtäviä toimipaikoissa.

Edellytyksenä työtehtävien onnistuneeseen suorittamiseen ovat hyvät vuorovaikutustaidot, myönteinen ja reipas asenne asiakaspalvelussa, kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä atk-taidot. Ajokortti on edellytyksenä työssä. Ympäristöalan koulutus, alan aikaisempi kokemus ja ruotsin kielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Työn sijoittumispaikkana on ensisijaisesti Korvenmäen jätekeskus Salossa. Lisäksi työ sisältää asiakaspalveluvuoroja lajitteluasemillamme ja muissa jätekeskuksissamme aukioloaikojen mukaisesti.

Työ alkaa kesäkuun alussa tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan AVAINTA ry:n työehtosopimusta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla. Asiantunteva henkilökuntamme perehdyttää sinut tehtäviin.

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristöinsinööri Hanna Vienonen, p. 02 727 6856, hanna.vienonen@lsjh.fi

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi 15.5.2017 klo 16 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

Avoin työpaikka: Palveluesimies

Tule mukaan vahvistamaan kiinteistön jätepalvelut -toimintoamme. Haemme palveluhenkistä logistiikkaosaajaa

palveluesimiehen tehtävään

Jätteenkuljetusten palveluesimiehen keskeisenä tehtävänä on kuljetusten ja ajonohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät. Vastuullesi kuuluu myös jätehuollon logistiikkajärjestelmän kehittäminen. Palveluesimiehenä johdat kuuden hengen kuljetus- ja ajonohjaustiimiä osana kiinteistön jätepalveluiden kokonaisuutta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai työssä osoitettua pätevyyttä tehtävään ja hyviä yhteistyötaitoja. Katsomme eduksesi kokemuksen esimiestehtävistä ja kehittämishankkeista sekä sujuvan suomen- ja ruotsinkielentaidon. Arvostamme sitä, että ympäristön hyvinvointi on sinulle luonnollisesti tärkeää ja haluat tehdä sen eteen työtä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla. Työtäsi tukevat asiantuntevat kollegat ja organisaatiomme monialainen osaaminen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Noudatamme AVAINTA TES:iä.

Lisätietoja tehtävästä antaa asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta, puh. 040 867 0117, cati.huhta@lsjh.fi

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelo ja palkkatoiveesi 21.11.2016 klo 15.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

 

Avoin työpaikka: viestinnän moniosaaja

Tule mukaan vahvistamaan viestintä ja neuvonta -toimintoamme. Haemme

viestinnän moniosaajaa tiedottajan äitiysloman sijaiseksi

Tiedottajan keskeisenä tehtävänä on yhtiön viestintä- ja tiedotussuunnitelman laadintaan ja toteutukseen osallistuminen, erilaisten tiedotteiden ja tekstien kirjoittaminen, muokkaaminen ja jakelu eri sidosryhmille, keskeisten medioiden seuranta ja mediayhteistyö. Tiedottajana työskentelet osana viestintä- ja neuvontakokonaisuutta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan tutkintoa tai työssä osoitettua pätevyyttä tehtävään ja hyviä yhteistyötaitoja. Hakijan eduksi katsotaan ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito, kokemus toimittajan työstä sekä taitto-ohjelmien käytön hallinta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla. Työtäsi tukevat asiantuntevat kollegat ja organisaatiomme monialainen osaaminen. Työsuhde on määräaikainen ja pyritään täyttämään huhtikuun aikana. Työsuhteen kestosta sovitaan erikseen. Palkkauksen ja työehtojen osalta noudatamme AVAINTA TES:iä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelo ja palkkatoiveesi 7.4.2017 klo 16.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

Avoin työpaikka: ympäristöneuvoja

Tule mukaan vahvistamaan viestintä- ja neuvonta -tiimiämme. Haemme suomen ja ruotsin kielen taitoista osaajaa

ympäristöneuvojan tehtävään

Ympäristöneuvojan keskeisenä tehtävänä on seudun asukkaiden neuvonta erilaisissa tilaisuuksissa. Työn tavoitteena on lisätä seudun asukkaiden ympäristötietoisuutta sekä motivoida ja opastaa heitä kestävään elämäntapaan ja lajitteluun. Tehtävään sisältyy myös neuvonnan suunnittelua ja tekstin tuottamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ympäristöalan korkeakoulututkintoa sekä sujuvaa suomen ja ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Hyvät esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat välttämättömät neuvojan työssä. Liikkuva työnkuva edellyttää ajokorttia. Tehtävän palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Toivomme, että kiinnostuit monipuolisesta ympäristöneuvojan tehtävästä! Odotamme hakemustasi palkkatoivomuksineen 18.4.2016 klo 12 mennessä. Lähetä hakemus ja cv osoitteeseen paivi.mikkola@lsjh.fi tai Kuormakatu 17, 20380 Turku.

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Päivi Mikkola, paivi.mikkola@lsjh.fi puh. 020 728 2112

Biolinja tuottaa biojätteistä biokaasua ja kasvuravinnetta

Biojätteen keräys laajenee Turun seudun kerrostaloihin vuoden vaihteessa. Lounais-Suomen Jätehuolto ja Biolinja Oy ovat sopineet Turun ja Salon seudun kotitalouksissa ja suurkeittiöissä erilliskerätyn biojätteen hyötykäytöstä vuoden 2016 alusta alkaen. Erilliskerätty biojäte käsitellään Biolinjan Uudenkaupungin biokaasulaitoksessa, jossa tuotetaan biokaasua ja luonnonmukaista kasvuravinnetta. Turun seudun kaupungeissa ja suurissa taajamissa aloitetaan biojätteen erilliskeräys vuoden alussa asuinkiinteistöillä 20 huoneistosta alkaen. Kotitalouksissa ja suurkeittiöissä lajiteltavan biojätemäärän odotetaan nousevan lähivuosina jopa 10 000 tonniin.

Biolinja Oy:n tarjous voitti biojätteen hyötykäytöstä järjestetyn tarjouskilpailun. Kilpailuun osallistui viisi biojätettä käsittelevää yritystä. Lounais-Suomen Jätehuolto ja Biolinja Oy ovat sopineet biojätteen hyötykäytöstä vuoden 2016 alusta alkaen. Sopimus on kaksivuotinen ja sisältää optiovuosimahdollisuudet. Kiinteistöiltä kerätty biojäte vastaanotetaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa ja toimitetaan suurina erinä Uuteenkaupunkiin. Biojätteen käsittelyhinta laski kilpailutuksessa selvästi nykyiseen hyötykäyttösopimukseen verrattuna ja on noin 40 % edullisempi kuin energiahyötykäyttöön toimitettavan jätteen käsittelyhinta. Käsittelysopimus mahdollistaa 9 000 tonnin biojätemäärän hyödyntämisen.

Lounais-Suomen Jätehuolto vastaanottaa biojätettä tällä hetkellä pääasiassa suurkeittiöistä ja Salon seudulla vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöiltä. Vuosittainen kertymä on noin 4 000 tonnia. Biojätteen määrä tulee kasvamaan selvästi vuoden vaihteen jälkeen, kun sen keräys alkaa asuinkiinteistöillä myös Turun kaupunkiseudulla. Biojätteen keräys kohdistuu kiinteistöille, joissa on vähintään 20 huoneistoa ja Kaarinan, Liedon, Raision, Turun, kanta-Maskun, Kanta-Naantalin ja kanta-Paraisten alueelle. Keräysvelvollisuuden piiriin kuuluu noin 51 % Turun kaupunkiseudun asukkaista. Myös pienemmät kiinteistöt voivat tällä alueella hankkia biojäteastian ja liittyä keräykseen. Biojätteen keräysvelvollisuuden rajaus perustuu kasvihuonekaasuvaikutuksista tehtyyn elinkaariarviointiin, jossa todettiin tiheimmin asutulle alueelle ja suuremmille kiinteistöille kohdistetun biojätteen keräyksen kuljetuspäästöjen pysyvän kerättyyn jätemäärään nähden kohtuullisina.

Biojätteen erilliskeräys nostaa taloyhtiöiden jätemaksuja jonkin verran. Kaatopaikkajätteen erilliskeräys päättyy vuoden lopulla, mikä kuitenkin tasoittaa hiukan  kokonaiskustannusten nousua. Jos asukkaat lajittelevat biojätettä tehokkaasti, voi jatkossa olla mahdollista vähentää polttokelpoisen jätteen keräyskapasiteettia ja samalla jätemaksua. Huolellinen lajittelu kiinteistöillä on näin ollen hyödyllistä sekä ympäristön että jätemaksujen kannalta.

Biojäte hyödynnetään elintarvikkeiden alkutuotannossa

Biolinjaan tulevat biojätteet esikäsitellään ja murskataan sekä hygienisoidaan lämmön avulla. Biokaasureaktorissa bakteerit tuottavat biojätteestä biokaasua ja jäljelle jää mädätysjäännöstä. Mädätysjäännös sisältää vettä ja pienen määrän kiintoainetta. Vesi sisältää typpeä ja se käytetään lähialueiden peltojen kasvuravinteena. Fosforia sisältävä kiintoaine käytetään kasvuravinteena sekä pelloille että viherrakentamiseen. Reaktorissa syntyneestä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä, jotka hyödynnetään lähellä sijaitsevissa kalaviljelylaitoksessa ja kasvihuoneessa. Näin biojäte saadaan suljetun kierron järjestelmällä uudestaan elintarvikkeiden alkutuotantoon.

Neuvontaa ja materiaaleja

Lounais-Suomen Jätehuolto neuvoo ja opastaa taloyhtiöitä ja kotitalouksia biojätteiden lajitteluun liittyvissä asioissa. Kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa Huomiselle-lehdessä on tietoa keräyksestä ja lajittelusta. Taloyhtiöt voivat tulostaa yhtiön verkkosivuilta opastusmateriaalia ja tilata biojäteoppaita ja jäteastiatarroja sekä lajittelutaulun jätetilan seinälle. Lounais-Suomen Jätehuolto tarjoaa myös ”Jätetilan päivityspakettia”, jossa kiinteistön kaatopaikkajätteen astia poistetaan ja muutetaan asianmukaiseksi biojäteastiaksi ja samalla uudistetaan kaikki jätetilan opastusmateriaalit ajantasaiseksi.

Lisätietoja antavat:

Biojätteen hyötykäyttökilpailutukseen liittyen toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, puh. 020 728 2101 (tänään 15.10. tavoitettavissa klo 11.30 asti), jukka.heikkila(at)lsjh.fi

Biolinja Oy:n laitokseen liittyen toimitusjohtaja Rami Salminen, puh 0440 122 095, rami.salminen(at)sybimar.fi

Neuvontaan ja opastusmateriaaleihin liittyen neuvoja Miia Jylhä, puh. 020 728 2114, miia.jylha(at)lsjh.fi