AKT:n lakolla vaikutuksia jätehuoltoon

Auto-ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n tänään keskiviikkona 15.2. alkanut lakko vaikuttaa myös lounaissuomalaisten jätehuoltoon. Monelle kotitaloudelle ja taloyhtiölle lakko tulee näkymään jäteastioiden tyhjennysaikataulujen muutoksina tai yhden tyhjennyskerran jäämisenä kokonaan väliin. Astioiden täyttyessä jätteitä voi toimittaa itse lajitteluasemille tai varastoida esimerkiksi parvekkeella, kunnes AKT:n viikon pituiseksi ilmoittama lakko on päättynyt.

Auto-ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n lakko pysäyttää merkittävän osan Suomen jätekuljetuksista 15.-21.2.2023. Työtaistelu vaikuttaa myös Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttamiin jätekuljetuksiin. Lakon vaikutukset kohdistuvat urakoitsijayritysten henkilökuntaan ja sitä kautta urakoitsijoiden mahdollisuuksiin huolehtia LSJH:n tilaamista tyhjennyksistä.

– Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvista LSJH:n osakaskunnista Mynämäessä, Nousiaisissa, Maskussa, Ruskon Vahdolla, Naantalissa, Raisiossa ja saaristo-Paraisilla osalla asiakkaita polttokelpoisen jätteen ja hyötyjätteiden astiatyhjennyksiä jää tekemättä. Kemiönsaaren osalta näyttäisi kuitenkin siltä, että lakolla ei ole vaikutuksia astiatyhjennyksiin, arvioi LSJH:n palvelupäällikkö Sanna Rajala.

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, kanta-Paraisilla, Pöytyällä, Ruskolla, Salossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa jätteenkuljetuksesta sopiminen on asukkaan omalla vastuulla. Niissä kunnissa lakon vaikutukset ovat riippuvaisia kiinteistön valitsemasta jätteenkuljetusyrityksestä ja lakon vaikutuksista yrityksen palveluihin.

Lakon aikana väliin jääviä tyhjennyksiä ei luultavasti voida paikata, vaan seuraava tyhjennyskerta toteutuu asiakkaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Näin etenkin sellaisissa kiinteistöissä, joissa normaali tyhjennysväli on yksi tai kaksi viikkoa, ja seuraava tyhjennys jo pian lakon alkamisen jälkeen.

– Valitettavasti emme myöskään voi aikatauluttaa seuraavan kahden viikon ajalle erikseen tilattavia ylimääräisiä astiatyhjennyksiä. Arvioimme, että viikon kestävän lakon vaikutukset heijastuvat jossain määrin myös sitä seuraavien parin, kolmen seuraavan viikon tyhjennyksiin. Tarkempia tietoja lakon vaikutuksista on mahdotonta tässä vaiheessa antaa. Seuraamme kuitenkin tilannetta ja viestimme siitä asiakkaillemme mahdollisuuksien mukaan, jatkaa Rajala.

Lakon aikana sekä kotipihoissa sijaitsevat että julkiset keräysastiat saattavat täyttyä. Siksi on suositeltavaa säilyttää pakkausjätteitä kotona. Myös polttokelpoista jätettä ja biojätettä voi näin talviaikaan varastoida tilapäisesti vaikka parvekkeelle. Jos varastointi ei ole mahdollista ja astiat täynnä, voi jätteet ja pakkausmateriaalit toimittaa lähimmälle lajitteluasemalle. Muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkaukset ovat maksuttomia, mutta polttokelpoisesta perittävä maksu on 3 euroa per 200 litraa.

Lietteiden keräykseen lakolla ei todennäköisesti ole vaikutuksia. Lietehuolto siirtyy LSJH:n vastuulle kaikissa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsenkunnassa viimeistään vuonna 2026.

– Jo nyt kunnan kilpailuttamaan lietekaivojen tyhjennykseen kuuluvissa Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Paraisilla, Raisiossa ja Ruskolla lakosta aiheutuvat häiriöt ovat tämänhetkisten tietojen perusteella epätodennäköisiä, päättää Sanna Rajala.