Jätteen vastaanoton lomakkeet

Kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittelylomake

Perusmäärittelylomakkeella jätteen tuottaja/haltija antaa tiedot jätekeskuksiin tuotavan jätteen syntyprosessista, ominaisuuksista sekä sen kaatopaikkakelpoisuudesta kaatopaikan pitäjälle. Kaatopaikkakelpoisuusmenettely koskee kaikkia jätteitä lukuun ottamatta yhdyskuntajätettä ja siihen rinnastettavaa jätettä sekä pilaantumatonta maa-, kivi-, tai ruoppausjätettä.