Ilmoita jätevesilietteen hyödyntämisestä maataloudessa

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle jokaisesta jätevesilietteen omatoimisesta käsittelytapahtumasta. Muista tehdä ilmoitus ennen käsittelyn aloittamista,  mieluiten kaksi viikkoa etukäteen. Jätehuoltolautakunta toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lannoitustarkoituksessa peltoon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston (ent. Eviran) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jätteen haltija saa omien lietteidensä ohella ottaa edellä mainituin edellytyksin käsiteltäväkseen enintään 10 lähellä sijaitsevan asuinkiinteistön lietteet.

Jätevesilietteen pienimuotoista hyödyntämistä maataloudessa koskevat jätehuoltomääräykset ja ilmoituksen täyttöohjeet:

Lomakkeen voi täyttää myös paperisena:

Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

Tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään jätelain mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle annettujen tehtävien hoitamiseen.