Ilmoita jätevesilietteen kompostoinnista kiinteistöllä

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä kompostoimalla liete kiinteistöllä. Muista tehdä ilmoitus ennen kompostoinnin aloittamisesta, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa vuoden käymäläjätevesilietteen kompostoinnille ja kaksi vuotta pesuvesilietteiden kompostoinnille. Jätehuoltolautakunta toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätevesilietteen omatoimista kompostointia koskevat jätehuoltomääräykset ja ilmoituksen täyttöohjeet:

Lomakkeen voi täyttää myös paperisena:

Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

Tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään jätelain mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle annettujen tehtävien hoitamiseen.