Siirtoasiakirja lietteen kuljettamiseen

Lietteenkuljettajat täyttävät sähköisen siirtoasiakirjan Lounais-Suomen Jätehuollon alueella suoritettavissa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksista. Siirtoasiakirjan kautta kuljetustiedot tulevat raportoiduksi jätelain 39 §:n mukaisesti Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

Siirtoasiakirjan käytöstä jätteiden kuljetuksessa määrätään jätelaissa (646/2011 §121).

Sähköinen siirtoasiakirja lietteen kuljettamiseen (siirtyy Salon kaupungin sivuille)