Asuinkiinteistöillä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava viimeistään 31.12.2022 – ilmoittaminen onnistuu helposti netissä

Jätelaki edellyttää, että asuinkiinteistöllä syntyvän keittiöbiojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Omakotiasujat ilmoittavat omasta kompostoinnistaan. Useamman asuinkiinteistön yhteiskompostoinnista, samoin kuin asuinyhtiön osakkaiden yhteisesti järjestämästä kompostoinnista, tehdään vain yksi ilmoitus järjestettyä kompostointia kohden.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, joilla kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Kompostointi-ilmoitus koskee niitä asukkaita, jotka jo kompostoivat biojätettä. Jos kompostoria ei ole vielä hankittu, niin ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Jäteasetuksen mukaan biojätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitus tehtävä kahden kuukauden kuluessa aloittamisesta. Mitään kiirettä ilmoituksen tekoon ei siis ole niillä, jotka ovat aloittelemassa kompostointia vasta ensi vuonna tai sen jälkeen.

Ilmoituksen voi tehdä verkossa

Kompostoinnista ilmoittaminen onnistuu helposti Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) verkkosivuilta, osoitteesta https://raportointi.lsjh.fi/sahas.jsp löytyvässä sähköisessä asiointipalvelussa. Tieto kompostoinnista siirtyy LSJH:n kautta Lounais-Suomen alueen jätehuoltolautakunnan jätteenkuljetus- ja kompostirekisteriin.

Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella, joka on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle postitse.

Lisää tietoa kompostointia koskevasta ilmoittamisesta sekä tulostettava lomake löytyvät osoitteesta www.turku.fi/kompostointi.

Kompostoiminen on hyvä tapa käsitellä biojätettä

Kompostointi on suositeltava tapa käsitellä biojätteet niiden syntypaikalla. Kompostointi edistää ravinteiden kierrätystä, vähentää jätteiden kuljetustarvetta ja jätehuollon kustannuksia. Kompostoidusta biojätteestä syntyy ravinnerikasta kompostimultaa, jota voi hyödyntää esimerkiksi puutarhassa tai kasvimaalla lannoitukseen tai maanparannukseen.

Kompostoinnista ilmoittamisen taustalla jätelaki

Keittiöbiojätteen kompostointia koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin. Tiedot on ilmoitettava vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kompostointitietojen kerääminen mahdollistaa asukkaiden omatoimisesti kompostoiman biojätteen ottamisen mukaan valtakunnallisen kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrän laskentaan. Kompostointia koskevia tietoja käytetään myös apuna kompostoinnin vaihtoehtona olevan biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii alueen kuntien jätehuoltoviranomaisena

Tietoa komposteista kerää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, joka toimii Lounais-Suomen alueen jätehuoltoviranomaisena.

Lounais-Suomen kuntien alueella asukkaiden jätehuollon käytännön järjestämisestä ja jäteneuvonnasta vastaa 18 kunnan omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH).

Lisätietoa:
www.turku.fi/jätehuoltolautakunta