Avoimia työpaikkoja: kuljetuspalvelusuunnittelija, aluepalvelusuunnittelija, laskutussihteeri ja logistiikkasuunnittelija

Tule mukaan vahvistamaan jätehuollon asiantuntijatiimiämme!

LSJH:n työntekijänä työskentelet yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien parissa kiertotalouden keskiössä. Tarjoamme sinulle monipuoliset työtehtävät, hyvät työsuhde-edut sekä modernin työympäristön mukavien työkavereiden parissa.

Haemme nyt joukkoomme:

Kuljetuspalvelusuunnittelija

Kuljetuspalvelusuunnittelijana keskeisiin tehtäviisi kuuluvat LSJH:n operoimien lietekuljetuspalveluiden organisointi, suunnittelu ja kehitystyö. Olet oma-aloitteinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Ympäristön hyvinvointi on sinulle tärkeää, ja haluat tehdä työtä sen eteen. Taidat molemmat kotimaiset kielet hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta tai työssä osoitettua pätevyyttä tehtävään. Katsomme eduksesi kokemuksen jätehuoltoalalta ja kehittämishankkeista. Meillä on käytössä Ecomondin TCS- ajonohjausjärjestelmä ja Vitecin Vingo-toiminnanohjausjärjestelmä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla. Kuljetuspalvelusuunnittelijana olet osa LSJH:n aluepalvelu-, kuljetus- ja ajonohjaustiimiä, ja työtäsi tukevat asiantuntevat kollegat sekä organisaatiomme monialainen osaaminen.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Noudatamme Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta, sähköposti: cati.huhta@lsjh.fi tai puhelimitse 16.10. kello 12-14 numerosta 020 728 2117.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen ma 26.10.2020 klo 15.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

Aluepalvelusuunnittelija

Aluepalvelusuunnittelijana suunnittelet ja kehität toimialueellamme sijaitsevaa jätteiden alue- ja kierrätyspistekeräystä. Olet oma-aloitteinen, ja kokonaisuuksien hallinta on yksi vahvuuksistasi. Ympäristön hyvinvointi on sinulle tärkeää, ja haluat tehdä työtä sen eteen. Lounais-Suomi on sinulle maantieteellisenä alueena tuttua seutua, ja taidat molemmat kotimaiset kielet hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta tai työssä osoitettua pätevyyttä tehtävään. Katsomme eduksesi kokemuksen jätehuoltoalalta ja kehittämishankkeista. Meillä on käytössä Ecomondin TCS- ajonohjausjärjestelmä ja Vitecin Vingo-toiminnanohjausjärjestelmä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla. Aluepalvelusuunnittelijana olet osa LSJH:n kuuden hengen aluepalvelu-, kuljetus- ja ajonohjaustiimiä, ja työtäsi tukevat asiantuntevat kollegat sekä organisaatiomme monialainen osaaminen.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Noudatamme Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta: cati.huhta@lsjh.fi tai 020 728 2117 pe 16.10. kello 12–14.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen ma 26.10.2020 klo 15.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

Laskutussihteeri

Laskutussihteerinä hoidat kiinteistöjen jätehuoltopalveluihin liittyviä erilaisia laskutustehtäviä ja avustat talon muita tiimejä laskutukseen liittyvissä kysymyksissä. Valmistelet laskutuksia, tarkastat tiliöintejä ja hintoja, muodostat sähköisiä laskutusaineistoja sekä huolehdit laskujen korjauksista. Työkaluinasi on useita eri ohjelmistoja, ja Office-ohjelmista käytät sujuvasti etenkin Exceliä. Olet tarkka ja huolellinen ja pystyt työskentelemään myös paineen alla aikatauluissa pysyen. Ympäristön hyvinvointi on sinulle tärkeää, ja haluat tehdä työtä sen eteen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta esimerkiksi kaupalliselta alalta tai työssä osoitettua pätevyyttä tehtävään. Katsomme eduksi kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä ruotsin kielen taidon.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla. Laskutussihteerinä olet osa LSJH:n laskutustiimiä, ja työtäsi tukevat asiantuntevat kollegat sekä organisaatiomme monialainen osaaminen.

Työsuhde on määräaikainen ajalle marraskuu 2020–31.12.2021. Noudatamme Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta: cati.huhta@lsjh.fi tai 020 728 2117 pe 16.10. kello 12–14.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 26.10.2020 klo 15.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

Logistiikkasuunnittelija

Logistiikkasuunnittelijana keskeisiin tehtäviisi kuuluvat muun muassa:

 • Polttokelpoisen jätteen siirtokuljetusten organisointi
 • Lajitteluasemien väliset materiaalisiirrot sekä jätekuljetukset
 • Jätteen vastaanoton ja käsittelyn logistiikkakilpailutusten suunnittelu sekä toteutus
 • Keräysvälineiden hankinta, huolto- sekä kunnossapito

Odotamme sinulta:

 • Soveltuvaa tutkintoa sekä kokemusta vaativista logistiikkahallinnon tehtävistä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Huolellisuutta ja tarkkuutta
 • Hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa
 • Aktiivisuutta, omatoimisuutta sekä joustavaa tiimipelaaja-asennetta

Työnantajana tarjoamme sinulle hyvät työsuhde-edut ja modernin työympäristön mukavien työkaverien seurassa sekä työpaikan kiertotalouden näköalapaikalla yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialalla.

Tehtävän palkkauksessa ja työehdoissa sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävän tarkempi sisältö ja muut ehdot sovitaan rekrytoinnin edetessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta, puh. 044 727 6850, pe 23.10. klo 13–15.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen viimeistään 1.11.2020 verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

 

Avoin työpaikka: Kiertomaan toimitusjohtaja

Julkaisija: Kiertomaa Oy:n hallitus

Kiertomaa Oy on vuonna 2016 perustettu Varsinais-Suomen alueella toimiva maarakentamisen kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta edistävä yhtiö. Kiertomaa tuottaa sertifioitua kiviainesta ja toimii maarakennushankkeiden materiaalitoimittajana. Yhtiön tämän hetken pääasiallinen toiminta tapahtuu Turun Saramäessä sijaitsevassa materiaaliterminaalissa.

Kiertomaan omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Turun kaupunki. Kiertomaan toiminta muuttuu 1.1.2020 alkaen nykyisestä markkinaehtoisesta omistajiaan palvelevaksi sidosyksikkötoiminnaksi.

Kiertomaa Oy hakee toimitusjohtajaa

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa mm. seuraavista asioista:

 • Yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
 • Yhtiön omistajapalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Turun kaupungin ja LSJH:n kanssa
 • Uusien työntekijöiden rekrytoinnista ja henkilöstön esimiestehtävistä
 • Yhtiön budjetin laadinnasta ja sen toteutumisesta
 • Raportoinnista yhtiön hallitukselle ja omistajille
 • Sidosryhmäyhteistyöstä

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta vaativista maarakentamisen tehtävistä. Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan hyviä esimies- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia itsenäisesti, hyvää paineensietokykyä, motivoituneisuutta sekä tulosorientoituneisuutta.

Kiertomaa Oy työnantajana tarjoaa kilpailukykyisen palkan lisäksi hyvät henkilöstöedut sekä aitiopaikan kiertotalouden kehityshankkeiden äärellä.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Kiertomaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä, puh. 044 727 6801, jukka.heikkila@lsjh.fi

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi viimeistään 16.6.2019 verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta.

Ilmoitus Kiertomaa Oy:n sivuilla

 

Avoin työpaikka: Lounavoiman päivämestari

Julkaisija: Lounavoima Oy

Lounavoima Oy on joulukuussa 2017 perustettu energiayhtiö, jonka omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy, kumpikin 50 prosentin osuudella. Yhtiö rakentaa ekovoimalaitosta Salon Korvenmäkeen. Ekovoimalaitos tulee hyödyntämään lounaisen Suomen asumisessa syntyvät kierrätyskelvottomat polttokelpoiset jätteet polttoaineeksi ja tuottaa kaukolämpöä Salon kaupungin asukkaille ja sähköä valtakunnan verkkoon.

Lounavoima Oy:n rakentama ekovoimalaitos on käynnistymässä vuoden 2021 alussa. Voimalan käyttöönoton lähestyessä yhtiö hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen päivämestaria.

Rekrytoitava henkilö tulee vastaamaan mm. seuraavista tehtävistä:

 • laitoksen operaattoreiden esimiestehtävät
 • päivittäinen tuotanto ja sen suunnittelu
 • kaukolämpöverkon valvonta ja operointi yhteistyössä Salon Kaukolämmön kanssa
 • päivittäisten kunnossapitotoimintojen työnjohtotehtävät
 • raportointi voimalaitospäällikölle

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa teknisen alan koulutusta sekä aikaisempaa työkokemusta vaativasta voimalaympäristöstä, sen prosesseista sekä esimies- ja työnjohtotehtävistä. Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti, hyviä ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää paineensietokykyä sekä motivoituneisuutta. Tehtävässä menestyminen vaatii hyvän suomen kielen lisäksi englannin kielen taitoa.

Lounavoima Oy tarjoaa tehtävään valittavalle henkilölle mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän kiertotalouden näköalapaikalla kilpailukykyistä palkkausta ja työsuhteen muita etuja unohtamatta. Työ alkaa sopimuksen mukaan kevään aikana.

Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella pe 31.01. ja to 06.02.2020 klo 8–9:

 • tehtävän sisältöön liittyen Lounavoima Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki p. 050 530 0404
 • työsuhteen ehtoihin liittyen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n talous- ja hallintopäällikkö
  Elina Syväjärvi p. 044 727 6828.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi viimeistään 16.02.2020 aikana Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n verkkosivuilla www.lsjh.fi olevan rekrytointikanavan kautta.

Ilmoitus Lounavoima Oy:n sivuilla

 

Hae meille kesätöihin!

Haemme kesä- ja kausityötyöntekijöitä Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) jätekeskuksiin ja lajitteluasemille, poistotekstiilihallille, asiakaspalveluun, talouteen, rakennuttamiseen ja tekniseen ylläpitoon, neuvontaan ja viestintään sekä tutkimus- ja kehitystiimiin. Tarjoamme avoimia tehtäviä pääasiassa vastaavien alojen opiskelijoille. 

Kausityöntekijät sijoittuvat työtehtävistä riippuen

 • LSJH:n toimistoille Turkuun tai Saloon 
 • jätekeskuksiin Turun Topinojalle, Salon Korvenmäkeen, Raision Isosuolle tai Paraisten Rauhalaan 
 • lajitteluasemille Auranmaalle, Houtskariin, Kemiönsaarelle, Korppooseen, Paimioon, Perniöön tai Yläneelle 
 • poistotekstiilin lajitteluhallille Hiidenkatu 9, Turku 
 • kentälle koko toimialueelle. 

Haemme määräaikaiseen työhön yhteensä 25 henkilöä. Työsuhteen kesto on työtehtävästä riippuen 2–7 kuukautta. Työsuhteiden palkkauksen ehtoihin sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta. 

Odotamme kesätyöntekijältä oma-aloitteisuutta sekä myönteistä ja reipasta asennetta asiakaspalvelutyöhön. Alan koulutus tai meneillään olevat opinnot katsotaan eduksi. 

Voit hakea kesätyöpaikkaa sähköisesti verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta osoitteessa https://rekry.lsjh.fi/MepRekryToivomme, että kerrot hakemuksessasi omasta taustastasi ja osaamisestasi sekä siitä, mitä avoinna olevista tehtävistä olet hakemassa. Pyydämme toimittamaan hakemukset viimeistään 28.2.2020. Kenttätyössä viimeinen hakupäivä on 31.3.2020

Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnon tehtävät toimialueen jätekeskuksissa, lajitteluasemilla ja kentällä

Työtä tarjolla jätteen vastaanoton asiakaspalvelussa

 • Kausi- ja kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin, 9 henkilöä

Haemme kausi- ja kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin Lounais-Suomen jätehuollon (LSJH) jätekeskuksiin, lajitteluasemille ja kiertäviin keräyksiin. Jäteasemanhoitotyö on monipuolista työtä, jossa palvellaan asiakkaita muun muassa lajittelukentällä, kuormantarkastuksessa ja maksujen vastaanotossa. Työhön kuuluu myös alueiden kunnossapitoon liittyviä tehtäviä, ja työtä tehdään pääsääntöisesti ulkona. Kausityöntekijät (6 paikkaa) aloittavat viimeistään huhtikuun alussa ja työ kestää lokakuun loppuun. Kesätyöntekijät (3 paikkaa) aloittavat toukokuun alussa ja työ kestää elokuun loppuun. Kausityöntekijöitä haetaan Turun Topinojan jätekeskukseen ja Salon Korvenmäen jätekeskukseen. Korvenmäen jätekeskukseen sijoittuvat kausityöntekijät tekevät työtä myös muun muassa Paimion, Perniön, Kemiönsaaren ja Auramaan lajitteluasemilla. Kesätyöntekijöitä haetaan Raision Isosuon jätekeskukseen (1paikka) ja Paraisten Rauhalan jätekeskukseen (2 paikkaa).

Hae töihin Lounais-Suomen Jätehuollon poistotekstiililajitteluun

 • Työntekijöitä poistotekstiililajitteluun, 3 henkilöä

Poistotekstiilien hyödyntämistä kiertotalouden mukaisesti viedään Suomessa nyt vahvasti eteenpäin. Laadukas lajittelu on tärkeä osa tekstiilien kiertoa. Etsimme nyt työntekijöitä poistotekstiililajitteluun, joka sijaitsee Turussa osoitteessa Hiidenkatu 9.  

Toivomme, että olet oma-aloitteinen ja reipas ja tykkäät työskennellä osana iloista tiimiä. Tekstiilituntemus ja innostus kiertotalouteen katsotaan eduksi. Poistotekstiililajittelijan työ on seisomatyötä ja se sisältää nostelua sekä kantamista. Työssä käytetään suojavälineitä, jotka tulevat työpaikan puolesta.  

Lajittelun lisäksi työ sisältää asiakaspalvelua lajittelun yhteydessä sijaitsevassa poistotekstiilimyymälässä.

Kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävät

 • Kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävät, 1 henkilö

Työskentelyn lähtöpaikka sijoittuu Raision Isosuon jätekeskukseen. Tehtävät koostuvat muun muassa kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävistä, jäteastioiden kuljetuksista sekä noutopalvelusta, jossa isokokoisia jätteitä noudetaan pakettiautolla asiakkaiden luota koko LSJH:n toiminta-alueella. Paikallistuntemus ja aiempi kokemus pakettiauton kuljettamisesta katsotaan eduksi.

Vaarallisten jätteiden varastonhoitajan tehtävät

Vaarallisen jätteen vastaanotossa kausityöntekijän työhön kuuluvat jätteen vastaanottoon liittyvät tehtäviä sekä asiakaspalvelu. Työtä tehdään pääsääntöisesti ulkona. Tehtävä sijoittuu Topinojan jätekeskuksen lajitteluasemalle. C-ajokortti, trukinajotaito ja aiempi kokemus kuljetuksista katsotaan eduksi.

 • Vaarallisten jätteiden varastonhoitajan tehtävät, 1 henkilö (kesätyöntekijä, 4kk) 

Vaarallisen jätteen vastaanotossa kesätyöntekijän työhön kuuluvat jätteen vastaanottoon, lajitteluun ja pakkaamiseen liittyvät tehtävätasiakaspalvelu, kuljetuksiin ja noutoihin osallistuminenTyötä tehdään pääsääntöisesti ulkona, yhdessä vuorossa. Pakkaamista ja lajittelua tehdään myös trukilla ja kuljetuksia kuorma-autoilla. Työ sijoittuu Topinojan jätekeskuksen lajitteluasemalle. Trukinajotaito ja aiempi kokemus vaarallisten jätteiden parissa työskentelystä sekä kuljetuksista katsotaan eduksi. 

 • Vaarallisten jätteiden varastonhoitajan tehtävät, 1 henkilö (kausityöntekijä, 7kk) 

Vaarallisen jätteen vastaanotossa kausityöntekijän työhön kuuluvat jätteen vastaanottoon, lajitteluun ja pakkaamiseen liittyvät tehtävät, asiakaspalvelu, kuljetuksiin ja noutoihin osallistuminen. Työtä tehdään pääsääntöisesti ulkona, yhdessä vuorossa. Pakkaamista ja lajittelua tehdään myös trukilla ja kuljetuksia tehdään kuorma-autoilla, joihin vaaditaan C-ajokortti ja autonkuljettajan ammattipätevyys. Kuljettajan ADR-ajolupa (kappaletavarakuljetukset) katsotaan eduksi, mutta ei ole pakollinenTyö sijoittuu Topinojan jätekeskuksen lajitteluasemalle. Hakijalta toivotaan autonkuljettajan ammattipätevyyttä ja trukinajotaitoa. Aiempi kokemus vaarallisten jätteiden parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Rakennuttamisen ja teknisen ylläpidon tehtävät

 • Projektityöntekijät, 2 henkilöä (Turku ja Salo) 

Hoidat itsenäisesti jätekeskusten ja lajitteluasemien kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvien pienten työkohteiden toteutuksia. Mikäli osaamisesi on soveltuva, osallistut rakennushankkeiden valvontatehtävissä avustamiseen. 

Työssäsi kerrytät kokemusta tämän päivän jätehuollon käytännöistä ja vaatimuksista osaavassa ohjauksessa. Työ voi alkaa jo toukokuun alusta ja jatkua joustavasti elo–syyskuun loppuun. Oma auto välttämätön.

Asiakaspalvelun ja toimiston yleishallinnolliset tehtävät

 • Toimistosihteerin tehtävät, 2 henkilöä (Turun ja Salon toimisto) 
 • Palveluneuvoja kiinteistöjen jätehuollon asiakaspalveluun1 henkilö (Salon tai Turun toimisto) 
 • Kuljetuspalveluneuvoja, 2 henkilö (Turun toimisto) 

Toimistosihteerin työ sisältää yleisiä toimistotehtäviä, asiakaspalvelua sekä avustavia taloushallinnon tehtäviä. Palveluneuvojan ja kuljetuspalveluneuvojan työt pitävät sisällään asiakaspalvelua puhelimitse ja sähköisten kanavien kautta sekä asiakasrekisterin käyttöä. Palvelu- ja kuljetuspalveluneuvojan tehtävissä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. 

Neuvonnan ja viestinnän tehtävät

 • Ympäristöneuvoja, 1 henkilö 
 • Kesäsomettaja, 1 henkilö  

Ympäristöneuvoja avustaa neuvontatehtävissä ja viestii asukkaille kasvotusten neuvontatilaisuuksissa/kesätapahtumissa, joita on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kesäsomettaja tuottaa sisältöä tekstien, kuvien ja videoiden muodossa LSJH:n sosiaalisen median eri kanaviin ja avustaa tarvittaessa muissa viestinnän ja neuvonnan tehtävissä. Tehtävien hoitamisessa ajokortti on välttämätön. 

Tutkimus- ja kehitystiimin tehtävät

 • Projektisuunnittelija poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeelle, 1 henkilö 

Projektisuunnittelija toteuttaa selvityksen rakenteilla olevan poistotekstiilin jalostuslaitoksen lisäpalveluista ja asiakastarpeista. Lisäksi työtehtävinä ovat muun muassa osallistuminen asiakashallinnan, myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun, tutkimuspilottien järjestelyihin ja hankkeiden raportointiin. Tehtävä soveltuu esimerkiksi kaupallisen alan opiskelijalle. 

 

 

LSJH:n poistotekstiilimyymälän vetäjäksi tekstiilialan ammattilainen

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Turun Kärsämäessä sijaitsevaa poistotekstiilimyymälää pyörittää jatkossa yhteistyökumppani, TST-Texvexiä aiemmin luotsannut Päivi Lintula. Uudistettu toimintakuvio käynnistyy megapenkojaisilla tiistaina 11.8., jolloin Hiidenkadun myymälässä pääsee kaivelemaan mukaansa tekstiiliaarteita kilohinnalla. Elokuun puolivälistä myymälä jatkaa uudistetuin aukioloajoin.

LSJH:n Hiidenkadun poistotekstiilimyymälä on saanut uuden vetäjän. Jatkossa myymälän toimintaa pyörittää TST-Texvexiä aiemmin luotsannut tekstiilialan ammattilainen, Sixsak-tuotemerkin luoja Päivi Lintula.

– Poistotekstiilimyynti ei ole LSJH:n ydintoimintaa, minkä vuoksi myymälää hoitamaan haluttiin löytää tekstiilialaa tunteva yhteistyökumppani, kertoo LSJH:n prosessikehitysinsinööri Jaakko Zitting.

LSJH:n ja Lintulan yhteinen taival alkoi vuonna 2016, jolloin Turun Seudun TST ry:n Texvex-hanke aloitti toimintansa Turun kaupungin tuella. Samana vuonna LSJH alkoi kerätä poistotekstiiliä alueellaan ja sai Turun Seudun TST ry:stä lajittelukumppanin. TST-Texvex lajitteli LSJH:n tekstiilejä neljä vuotta, joiden aikana sen kautta kiersi tonnikaupalla tekstiilejä Texvexin myymälään, muuhun uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Lintula oli 2016–2018 mukana myös poistotekstiilien keräystapoja ja lajittelua tutkivassa ja testaavassa Telaketju YM -kokeiluhankkeessa, jota LSJH koordinoi ja ympäristöministeriö rahoitti.

– Kun Texvexin toiminta tuli tiensä päähän, tartuin tilaisuuteen jatkaa poistotekstiilimyymälän parissa oitis. Tekstiilinkierrätys on ollut itselleni intohimo jo pitkään, ja myymälä on aitiopaikka tekstiilien matkan varrella poistotekstiilinkeräyksestä niiden uuteen elämään, kertoo tekstiilinkierrätyksen parissa useamman vuoden työskennellyt Lintula.

Poistotekstiilimyymälästä voi ostaa asukkailta kerättyä poistotekstiiliä vaatteista kodintekstiileihin ja tekstiilinpalasiin. Myymälä on osa paikallista poistotekstiilin kiertotaloutta ja laajenevaa jätelaitosyhteistyötä.

– Jätelaissa määritellyn jätehuollon etusijajärjestyksen mukaan materiaali pitäisi ensisijaisesti käyttää uudelleen sellaisenaan, esimerkiksi T-paita T-paitana. Vaikka ohjeistamme laittamaan poistotekstiilikeräykseen vain käyttökelvottomia tekstiilejä, on keräykseen tulevan materiaalin joukossa tästä huolimatta paljon käyttökelpoista tavaraa, joka pääsee myymälän kautta uudelleen kiertoon, Zitting selventää.

Uudelleenkäyttöön sellaisenaan sopimaton tekstiili hyödynnetään muilla tavoin. Lajiteltua tekstiilimateriaalia lähtee poistotekstiilihallilta esimerkiksi yrityksille uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Jatkossa tekstiilimateriaalia ohjataan myös LSJH:n jalostuslaitokseen, jossa siitä jatkojalostetaan kierrätyskuitua eri yritysten tarpeisiin. Jalostuslaitos valmistuu näillä näkymin keväällä 2021.

Megapenkojaisissa tyhjennetään varastoja syyskauden edeltä

Kaikille avoimet megapenkojaiset järjestetään poistotekstiilimyymälässä tiistaina 11.8. kello 12–18. Myymälän laarit ovat täynnä kaikenlaista tekstiiliä: vaatteita, kodintekstiilejä ja kankaita, ja rekeissä roikkuu myös vintagea ja retroa. Tuotteita ei ole hinnoiteltu erikseen, vaan ne myydään penkojaisten aikana 1–2 euron kilohinnalla. Poistotekstiilin lisäksi myynnissä on muutama myymälässä aiemmin käytössä ollut kaluste ja valaisin.

–  Teemme megapenkojaisten myötä myymälään tilaa syyskauden tuotteille. Syksyksi on suunniteltu lisää tapahtumia joka kuukaudelle, joten kannattaa seurata myymälää Facebookissa, Lintula kehottaa.

Megapenkojaisissa ovat paikalla myös LSJH:n neuvojat, joilta voi penkomisen lomassa kysyä esimerkiksi lajittelusta ja jätehuollon palveluista.

Poistotekstiilimyymälä palvelee 17.8.2020 lähtien maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00–15.00 sekä torstaisin klo 10.00–18.00 (ei arkipyhinä). Myymälä sijaitsee LSJH:n poistotekstiilihallissa, jossa poistotekstiiliä vastaanotetaan, lajitellaan ja valmistellaan kierrätykseen. Hallin ulkoseinustalla on maksuton poistotekstiilin vastaanotto, jonne asukkaat voivat tuoda käyttökelvottomat, puhtaat ja kuivat kodintekstiilit maksutta milloin tahansa. Keräykseen tuotavat tekstiilit tulee pakata suljettuun muovipussiin, jotta tekstiilit eivät kostu ja mene pilalle.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) poistotekstiilimyymälän megapenkojaiset tiistaina 11.8. kello 12–18. Hiidenkatu 9, Turku (halli 5, käynti Ristinpaltankadun puolelta hallin päädystä). Tapahtuma on avoin kaikille. HUOM! Voimme joutua rajoittamaan myymälän asiakasmäärää koronavirustilanteen vuoksi. Muistathan riittävän käsihygienian ja turvavälit asioidessasi, ja suosithan korttimaksua. Ota mukaan oma kassi!

Poistotekstiiliä vastaanotetaan poistotekstiilihallin lisäksi maksutta myös LSJH:n lajitteluasemilla. Kaikki poistotekstiilin vastaanottopaikat ja lajitteluohjeet:www.lsjh.fi/poistotekstiilit-keraykseen 

Poistotekstiilimyymälän verkkosivut: www.lsjh.fi/poistotekstiilimyymala 

Poistotekstiilimyymälän megapenkojaisten Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/607198550231272/ 

Puutarhan vieraslajijätteitä otetaan vastaan Topinojalla ja Korvenmäessä

Pihoilta ja puutarhoista kerättyjä haitallisia vieraslajeja otetaan vastaan Turussa Topinojalla ja Salossa Korvenmäen jätekeskuksessa. Vieraslajit tulee pakata tiiviisti ja huolehtia, ettei kasvinosia pääse leviämään ympäristöön niiden käsittelyn tai kuljetuksen aikana.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) asiakaspalveluun on kevään ja alkukesän mittaan tullut paljon kyselyjä vieraslajeista. Vieraslajeiksi luokitellaan Suomen luontoon muualta ihmisen mukana kulkeutuneet lajit, jotka ovat tehokkaita leviämään ja syrjäyttämään alkuperäislajistoa. Vieraslajien torjuntatyön onnistumiseksi kasvijäte tulee käsitellä ja hävittää asianmukaisesti ja lajikohtaisia ohjeita noudattaen.

– Vieraslajit tukahduttavat alueen alkuperäisen kasvillisuuden ja heikentävät siten luonnon monimuotoisuutta. Puutarhajätettä ei saa kipata luontoon, josta haitalliset vieraslajit lähtevät helposti leviämään. Jätelain mukaan puutarhajäte tulee käsitellä kiinteistöllä tai kuljettaa jäteasemalle, painottaa ympäristösuunnittelija Kaisa Pesonen LSJH:sta.

Lounais-Suomessa tunnetuimpia vieraskasvilajeja ovat teidenvarsia värittävä komealupiini eli lupiini, puutarhoista etenkin rannoille levinnyt kurtturuusu, lähimetsiin ja joutomaille hivuttautuva jättiputki sekä jättipalsami. Eläinlajeista espanjansiruetana on puutarhoissa ja pihamailla yhä yleistyvä vieraslaji, joka sekin kulkeutuu uusille alueille puutarhajätteen ja maa-aineksen mukana.

Eri vieraslajit leviävät eri tavoin ja myös kasvuvaiheella on merkitystä torjuntatyössä. Vieraslajeihin ja niihin liittyviin ohjeisiin kannattaa tutustua tarkemmin vieraslajit.fi
-sivustolla.

Huolellinen pakkaaminen tärkeää

Vieraslajeja otetaan LSJH:lla vastaan ainoastaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Leviämisvaaran vuoksi vieraslajit tulee pakata kaksinkertaiseen jätesäkkiin ja kuorma tulee lisäksi peittää kuomulla, pressulla tai muovilla. Samasta syystä vieraslajikasvijätettä ei saa sellaisenaan kompostoida tai laittaa haravointijätteen tai risujen sekaan.

– Vieraslajien vastaanotto on keskitetty Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin, joissa ne voidaan vastaanottaa suoraan lähelle polttokelpoisen jätteen varastoja leviämisriskin minimoimiseksi. Polttokelpoinen jäte lastataan varastoista rekkoihin ja nämä kuljettavat sen eteenpäin voimalaitoksiin, joten tämänkin takia vieraslajien tiivis pakkaaminen on tärkeää, Pesonen selventää.

LSJH ohjeistaa asiakkaita olemaan yhteydessä asiakaspalveluun, mikäli vieraslajikuormien pakkaaminen tai kuljettaminen mietityttää: puh. 0200 47470 ma–pe 9–15 (pvm/mpm).

Vieraslajijätteen maksu määräytyy polttokelpoisen jätteen hinnaston mukaisesti. Tarkemmat tiedot taksoista löytyvät osoitteesta www.lsjh.fi/hinnat. Asemien aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta www.lsjh.fi/jatekeskukset-ja-asemat.

 

Saaristomerellä kerätään romua ja vaarallisia jätteitä heinäkuun alussa

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)
Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry)

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) järjestävät perinteisen saariston romunkeräyksen 1.–4. heinäkuuta. Huoltoalus M/S Roope poimii Paraisten ja Naantalin saarikohteista kyytiinsä asukkaiden ja mökkiläisten siivoamaa metalli- ja sähkölaiteromua, vaarallisia jätteitä sekä rakennus- ja siivousjätettä.

Paraisten ja Naantalin saarikohteissa heinäkuun ensimmäisellä viikolla kiertävä huoltoalus M/S Roope vastaanottaa maksutta kotitalouksien vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua. Keräykseen voi tuoda myös rakennus- ja siivousjätettä LSJH:n maksulliseen suursäkkiin pakattuna. Lisäksi keräyksessä otetaan vastaan romuajoneuvoja, kun niistä ilmoitetaan LSJH:n asiakaspalveluun ennakkoon 26.6. mennessä.

– Tänä vuonna alus tekee pysähdyksiä Rymättylässä, Velkualla, Houtskarissa, Iniössä, Korppoossa ja Nauvossa. Reitti on suunniteltu asukkaiden ja mökkiläisten viime vuonna tekemien ehdotusten pohjalta, kertoo LSJH:n palveluesimies Jaana Saario-Lomppi.

Suursäkki asemilta tai M/S Roopelta

Suursäkkejä siivous- ja rakennusjätteille myydään jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla aina keräyksen alkamiseen asti. Säkin voi ostaa myös keräyksen aikana huoltoalus M/S Roopelta ja täyttää aluksen pysähdyspaikalla. Kuution kokoisen suursäkin hinta on 89 euroa ja se sisältää jätteen käsittely- ja kuljetusmaksun. Säkkiin voi pakata esimerkiksi puujätettä, huonekaluja, muovia, stryroxia, kipsilevyjä, tiiliä ja kaakelia. Turvallisuussyistä säkkiin ei saa pakata kaasupulloja tai asbestia sisältävää jätettä, vaan ne on toimitettava asianmukaisesti jätekeskuksiin tai lajitteluasemille.

– Jätteet tuodaan keräyksen aikana huoltoaluksen pysähdyspaikoille, joista M/S Roope ottaa ne kyytiinsä ilman erillistä maksua. Jätteen tuojan on oltava itse paikalla eli jätettä ei saa jättää keräyspaikoille valvomatta. LSJH huolehtii jätteet edelleen Turkuun lajiteltavaksi ja käsiteltäväksi, Saario-Lomppi kertoo.

Saariston romunkeräyksellä pitkät perinteet

LSJH:n toimialueen saaristoa on siivottu jätehuollon ja yhteistyökumppanien toimesta jo yli 20 vuoden ajan. Asukkaat ja mökkiläiset voivat toivoa pysähdyspaikkoja seuraavan vuoden saaristokeräykselle aina elokuun loppuun saakka.

– Keräys pyritään järjestämään vuosittain eri saarilla, jotta jätettä saadaan kerättyä mahdollisimman laajalta alueelta. Kun tänä vuonna pyöritään Naantalin ja Paraisten saaristossa, on ensi vuonna tarkoituksena suunnata Kemiönsaaren saaristoon, Saario-Lomppi sanoo.

Vuonna 2018 romua kerättiin saaristosta tempauksen aikana ennätysmäärä, kaikkiaan 51 tonnia. Eniten tuodaan metalliromua, joka on Saario-Lompin mukaan usein peräisin menneiltä vuosikymmeniltä.

– Viime vuonna eräs keräykseen osallistunut asukas totesi, että metsistä löytyy romua niin paljon kuin vaan jaksaa kantaa. Saariston romunkeräykselle on edelleen tarvetta ja työ puhtaamman saariston puolesta jatkuu. Toivomme, että asukkaat ja mökkiläiset osallistuvat keräykseen tänä vuonna yhtä innokkaasti kuin ennenkin. Saariahan voi siivota vaikkapa talkoohengessä, Saario-Lomppi vinkkaa.

 

Saariston romunkeräys 1.–4.7.2019

Huoltoalukseen vastaanotetaan maksutta:

 • kodin vaaralliset jätteet
 • sähköllä ja paristoilla toimineet laitteet
 • metalliromua, myös käytöstä poistetut ajoneuvot, kun niistä on ilmoitettu etukäteen 26.6. mennessä

Vaaralliset jätteet tulee tuoda jätteenkeräyspaikoille alkuperäispakkauksissa tai ehjissä suljetuissa astioissa, jotka pitää merkitä huolellisesti. Turvallisuussyistä laivaan ei voida ottaa vastaan kaasupulloja tai asbestia sisältävää jätettä.

Huoltoalukseen vastaanotetaan LSJH:n suursäkkiin pakattuna:

 • siivous- ja rakennusjätteet sekä muut suurikokoiset jätteet

Siivous- ja rakennusjätteet pakataan valmiiksi LSJH:n suursäkkeihin, joita myydään Topinojan, Rauhalan, Isosuon ja Korvenmäen jätekeskuksissa sekä Korppoon, Perniön, Paimion ja Kemiönsaaren lajitteluasemilla. Säkin voi ostaa myös M/S Roopelta keräyksen aikana.

 

Keräyksen aikataulu 2019

Huomioithan, että keräyksen aikataulu on viitteellinen ja muutokset ovat mahdollisia sääolosuhteista ja kohteiden jätemääristä riippuen.

Pysähdyspaikan koordinaatit: koordinaattijärjestelmä WGS84.

Ma 1.7.

 • klo 11.30-12.30 Ruotsalainen, Rymättylä, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 22′ 4,473″ Lon: 21° 45′ 52,966″)

 • klo 13.30-14.30 Pakinainen, Rymättylä, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 21′ 18,513″ Lon: 21° 41′ 15,758″)

 • klo 15.30-16.00 Kaltsaari, Velkua

(Lat: 60° 18′ 0,070″ Lon: 21° 43′ 18,252″)

Ti 2.7.

 • klo 9.00-10.00 Lempnäs, Houtskari, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 18′ 7,970″ Lon: 21° 17′ 40,303″)

 • klo 11.30-12.30 Nåtö, Houtskari, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 20′ 28,370″ Lon: 21° 9′ 25,715)

 • klo 14.00-15.00 Åselholm, Iniö, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 24′ 55,924″ Lon: 21° 13′ 12,294″)

 • klo 16.30-17.00 Lammholm, Iniö, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 20′ 16,241″ Lon: 21° 18′ 52,792″)

Ke 3.7.

 • klo 10.00-11.00 Lillpensor, Houtskari, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 14′ 48,136″ Lon: 21° 33′ 4,977″)

 • klo 11.30-12.30 Storpensor, Korppoo, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 13′ 56,949″ Lon: 21° 30′ 30,773″)

 • klo 14.30-15.00 Ängsö, Nauvo

(Lat: 60° 6′ 14,011″ Lon: 21° 43′ 31,048″)

 • klo 16.30-17.30 Berghamn, Nauvo, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 3′ 15,131″ Lon: 21° 48′ 6,927″)

To 4.7.

 • klo 10.00-11.00 Nötö, Nauvo, yhteysaluslaituri

(Lat: 59° 57′ 13,464″ Lon: 21° 45′ 21,605″)

 • klo 13.00-13.30 Stenskär, Nauvo, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 4′ 16,644″ Lon: 22° 2′ 55,984″)

 • klo 15.00-16.00 Pensar, Nauvo, yhteysaluslaituri

(Lat: 60° 9′ 4,104″ Lon: 22° 6′ 35,363″)

 

Lue lisää keräyksestä: www.lsjh.fi/saariston-romunkerays.  Kyselyt, ilmoitukset romuajoneuvoista (26.6.2019 mennessä) sekä toiveet vuoden 2020 keräystoiveista (elokuun 2019 loppuun mennessä) LSJH:n asiakaspalveluun, puh. 0200 47470 ma–pe 9–15 (pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Saariston jätehuolto tutuksi – kelluva näyttely M/S Roopella Saaristomeren satamissa

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry)
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) järjestävät kelluvan näyttelyn PSS ry:n huoltoalus M/S Roopella neljässä vierasvenesatamassa Saaristomerellä 19.–21.7. Huoltoalukselle ovat tervetulleita kaikki saariston jätehuollosta ja ympäristöystävällisestä vesillä liikkumisesta kiinnostuneet.

– Idea yhteisestä kelluvasta näyttelystä lähti siitä, että haluamme enemmän tuoda esiin LSJH:n ja PSS ry:n palveluita ja rooleja Saaristomeren alueella. LSJH vastaa sekä vakituisten että vapaa-ajan asukkaiden jätehuollosta saaristossa ja PSS ry huolehtii vesilläliikkujien jätteistä. Useissa saarikohteissa jätepisteet ovat yhteisiä, ja LSJH on myös investoinut PSS ry:n huoltoalukseen M/S Roopeen, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon ympäristöneuvoja Mikaela Sundqvist.

Kelluvassa näyttelyssä on paikalla Lounais-Suomen Jätehuollon ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n edustajia antamassa käytännön lajitteluvinkkejä ja kertomassa ympäristöystävällisestä vesillä liikkumisesta sekä esittelemässä huoltoalus M/S Roopen toimintaa. PSS ry opastaa muun muassa, miten biojätteiden keräys onnistuu helposti myös veneillessä. Yhdistys on mukana SaaRa – Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa -hankkeessa, jonka tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen sekä syntyneen biojätteen paikallinen hyödyntäminen saaristossa.

Kelluva näyttely on lisäksi osa Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiyksikön yhteisiä Vaikuta vesiin Nyt -infotilaisuuksia Saaristomerellä. Myynnissä on PSS ry:n Roope-tuotteita.

Tervetuloa paikalle!

Kelluvan näyttelyn ajat ja paikat:

Perjantai 19.7. klo 16–18 Nauvo
Lauantai 20.7. klo 11–13 Näsby
Lauantai 20.7. klo 15–17 Iniö, Norrby
Sunnuntai 21.7. klo 11–13 Korpoström

 

Suurin osa LSJH:n tauolla olleista palveluista jälleen käynnissä

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) palvelut palautuvat lähes ennalleen kesäkuun aikana. LSJH:n neuvontapalvelut, vierailijaryhmien vastaanotto sekä henkilöasiointi Turun ja Salon toimistoilla käynnistyivät 1. kesäkuuta. Poistotekstiilien myynti Hiidenkadun poistotekstiilimyymälässä jatkuu 15.6., ja perinteinen saariston romunkeräys järjestetään 29.6.–2.7.2020 yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Myös pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira jatkaa kierroksiaan juhannuksen jälkeen. LSJH:n kiinteät lajitteluasemat palvelevat asukkaita normaalisti.

Suurin osa koronaepidemiatilanteen vuoksi tauolla olleista LSJH:n palveluista jatkuu jälleen kesäkuussa. Henkilöasiointi LSJH:n Turun Kuormakadun ja Salon Korvenmäen toimistoilla on kesäkuun alusta alkaen ollut taas mahdollista. Sekä neuvontapalveluja että vierailijaryhmien vastaanottoa on jatkettu niin ikään kesäkuun alusta, ja Turun Kärsämäessä sijaitseva poistotekstiilimyymälä avaa ovensa kuun puolivälissä.

– Haluamme muistuttaa asukkaita voimassa olevien ohjeistusten noudattamisesta, hyvän hygienian tärkeydestä sekä turvaetäisyyksien pitämisestä toisiin asiakkaisiin ja henkilökuntaan kaikilla toimipisteillämme, vaikka tautitilanne onkin nyt helpottanut. Neuvontapalveluissa suosimme toistaiseksi ulkotiloja emmekä osallistu asiakkaan sisätiloissa järjestämiin tilaisuuksiin. Osallistujamäärää rajoitetaan enimmillään 20 henkilöön kerrallaan, jos neuvonta järjestetään LSJH:n sisätiloissa, tähdentää LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen.

Jätteiden noutopalvelu eli jätteiden nouto asukkaan luota on edelleen toistaiseksi keskeytetty.

Pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira liikkeelle juhannuksen jälkeen

LSJH:n kiertävät keräykset pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira sekä Pop up -lajitteluasema palaavat normaaleihin kierrosaikatauluihinsa viikolla 26.

Siira vierailee kesä–heinäkuussa Mynämäen keskustassa 23.6., Nauvon Vikomissa 7.7. ja 21.7. sekä Iniön Norrbyssä 14.7.2020. Pop up -lajitteluasema tekee seuraavat keikkansa syyskuun loppupuolella, jolloin lajitteluasema pysähtyy Salossa ja Maskussa.

Saariston romunkeräys järjestetään 29.6.–2.7.2020 yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Muutokset ja peruutukset ovat kuitenkin mahdollisia pikaisellakin aikataululla tilanteen niin vaatiessa. Ajankohtaiset tiedot romunkeräyksestä kannattaa tarkistaa LSJH:n kotisivuilta osoitteesta www.lsjh.fi/saariston-romunkerays.

Kiinteät lajitteluasemat palvelevat normaalisti

LSJH:n 12 lajitteluasemaa palvelevat asukkaita normaalein aukioloajoin. Utön Mörttilän asema avataan jälleen 13.6. uuden urakoitsijan voimin. Kaikkien LSJH:n lajitteluasemien aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta www.lsjh.fi/jatekeskukset-ja-asemat.

LSJH seuraa tilanteen kehittymistä ja tiedottaa mahdollisista muutoksista. Koronavirustilanteen vaikutukset LSJH:n palveluihin löytyvät kootusti osoitteesta www.lsjh.fi/korona.

Ohjeet LSJH:n toimipisteissä asioiville ja neuvontapalveluihin osallistuville

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi:

 • Tule paikalle vain terveenä.
 • Muista pitää turvaväli muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Yski ja aivasta kertakäyttönenäliinaan tai hihaan.
 • Käytä käsidesiä.
 • Käytä lajitteluasemalla asioidessasi hanskoja, jos mahdollista.
 • Suosi korttimaksua ja käytä lähimaksua, jos mahdollista.
 • Pese kädet kotiin palatessasi.
 • Asemilla ei ole asiakkaille käsienpesu- tai wc-käyntimahdollisuutta.

 

Sähköinen palvelu parittaa jätteen ja noutopalvelun

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on kesän ajan mukana kokeilemassa uutta sähköistä palvelua, jonka avulla sekä kuluttajat että yritykset löytävät jätteillensä sopivan noutopalvelun. RESELL-nimisen palvelun avulla voi tilata noudon kodin suurille jätteille, kuten esimerkiksi vanhoille kodinkoneille tai vaikkapa sohvalle.

Verkossa voi tänä päivänä kilpailuttaa esimerkiksi kotisiivouksen, autonkorjauksen tai muuttopalvelun. Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) kehittämällä RESELL-palvelulla on nyt mahdollista kilpailuttaa myös jätteiden noutopalvelu.

RESELL toimii siten, että käyttäjä ilmoittaa palveluun noudettavat jätteet, niiden määrän ja sijainnin sekä toivotun noutoajankohdan. Kokeilussa mukana olevat yritykset tekevät noudosta tarjouksia, joista käyttäjä valitsee itselleen sopivimman. Kun palveluntarjoaja on löytynyt ja noudosta sovittu tarkemmin, jätteet noudetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

– Haluamme olla mukana kiertotalouden etunenässä kokeilemassa, kuinka voisimme palvella alueemme asukkaita yhä paremmin. RESELL-palvelua kokeillaan Lounais-Suomen lisäksi Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla, kertoo LSJH:n projektikoordinaattori Tuomas Alijoki.

Liikeideakilpailussa palkittu

Lamkissa kehitetty, tuottajavastuunalaisten jätteiden kierrätyksen edistämiseksi suunniteltu digitaalinen RESELL-palvelu on luokassaan ensimmäinen Euroopan markkinoilla. Palvelukonsepti voitti viime vuoden marraskuussa STORM-liikeideakilpailun.

– RESELLin tarkoituksena on tehostaa jätteiden keräystä ja edistää siihen liittyvää liiketoimintaa sekä tuoda uudenlaisia jätehuollon palveluja asukkaille. Kaikki mukana olevat palveluntarjoajat kuuluvat jätehuoltorekisteriin, joten noudettu jäte päätyy taatusti asianmukaiseen käsittelyyn, painottaa projektipäällikkö Niklas Kaikonen Lamkista.

RESELL-palvelua voi kokeilla tänä kesänä elokuun loppuun asti. Tavoitteena on kerätä kokeilun ajalta mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa palvelun jatkokehittämiseksi.

Näin aloitat RESELL-palvelun käytön:

 1. Siirry osoitteeseen: www.resell.fi.
 2. Syötä palveluun tiedot mistä noudetaan, mitä noudetaan ja milloin noudetaan.
 3. Saat vuorokauden sisällä tarjouksia palveluntarjoajilta jätteen noutamiseksi.

RESELL on Lahden ammattikorkeakoulun ensimmäinen TUTLI-hanke eli projekti, jossa valmistellaan tutkimuksesta tullutta uutta liiketoimintaa. Hanketta rahoittaa Business Finland.