Autotien varrella asuville omat jäteastiat Naantalissa ja Maskussa

Naantalissa ja Maskussa autotien varrella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee ensi vuoden alussa olla oma jäteastia tai kimppa-astia esimerkiksi naapureiden kanssa. Saarikiinteistöjä varten perustetaan uudet aluekeräyspisteet.

Naantalissa ja Maskussa autotien varrella sijaitsevien kiinteistöjen tulee vuoden 2016 alussa liittyä kiinteistökohtaiseen keräykseen. Tämä tarkoittaa että kiinteistöllä tulee olla oma jäteastia tai kimppa-astia esimerkiksi naapureiden kanssa. Polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteitä ylläpidetään jatkossa ainoastaan niitä kiinteistöjä varten, jotka sijaitsevat saaressa vailla tieyhteyttä. Samalla pisteiden määrä vähenee ja niiden paikat on suunniteltu uudelleen. Aluekeräyspisteiden uudistus toteutetaan tammikuussa 2016, jonka jälkeen jäljelle jäävät pisteet ovat vain saarikiinteistöjen käytettävissä.

Muutos johtuu maaliskuun alussa voimaan tulleissa Turun seudun uusista jätehuoltomääräyksistä. Määräyksissä on määritelty alueet, joilla jätehuolto hoidetaan jatkossa kiinteistökohtaisena keräyksenä.

Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen vaihtoehdot

Oma jäteastia joustaa

Oman jäteastian käyttö joustaa tarpeen mukaan ja tulee monessa tapauksessa aluekeräyspisteen käyttöä edullisemmaksi. Oma jäteastia tyhjennetään 2 viikon välein. Jos kompostoitte ruokajätteenne, voi astian tyhjennys olla 4 tai jopa 8 viikon välein. Kesäasuntojen jäteastiat on tyhjennettävä edellä mainittujen tyhjennysvälien mukaan vähintään touko-syyskuun välisen ajan. Ilmoita astian käyttöönotosta osoitteessa www.lsjh.fi (> asiointi ja sähkoinen asiointi) tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, puh. 0200 47470 (arkisin 9–15, pvm/mpm) tai sähköpostilla asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Astiakohtaiset jätemaksut saatte osoitteesta www.lsjh.fi (> hinnat ja astian-tyhjennyshinnat) tai asiakaspalvelusta. Esim. Naantalin saaristossa yleisimmän astiakoon eli 240 l astian tyhjennys maksaa 8,59 euroa/noutokerta, Maskussa 7,42 euroa/noutokerta (sis. alv 24 %).

Kimppa-astia usein edullisin

Yhteisen jäteastian eli niin kutsutun kimppa-astian käyttöä kannattaa harkita erityisesti silloin, kun jätettä tulee vähän tai jos omalle kiinteistölle ei voida ajaa raskaalla jäteautolla. Kimppa-astiaa voivat käyttää lähinaapurit tai tiehoitokunnan osakkaat. Taajamassa kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys voi olla enintään 1 km toisistaan, haja-asutusalueella 5 km. Kimppa-astian käyttö on useimmiten edullisin jätehuoltoratkaisu kiinteistölle. Kimppa-astiasta tehdään aina kirjallinen sopimus osakkaiden kesken ja palautetaan allekirjoitettuna Lounais-Suomen Jätehuollon asiakaspalveluun. Lomake on tulostettavissa osoitteesta www.lsjh.fi (> asiointi ja sähkoinen asiointi).

Saarikiinteistöillä aluekeräys jatkuu

Saarikiinteistöillä aluekeräyspisteiden käyttö jatkuu. Pisteiden paikat on suunniteltu uudelleen sen mukaan, missä niitä käyttävät kiinteistöt sijaitsevat. Saarissa sijaitsevien kiinteistöjen omistajia pyydämme ilmoittamaan mitä aluekeräyspistettä kiinteistöllä jatkossa käytetään. Autotien päässä olevat pisteet tullaan lukitsemaan ensi vuonna ja niiden käyttäjät saavat avaimen pisteeseen ilmoitusten perusteella.

Lisätietoja Lounais-Suomen Jätehuollon palvelunumerosta puh. 0200 47470 (arkisin 9-15, pvm/mpm) tai sähköpostilla asiakaspalvelu(at)lsjh.fi.

Avoimet työpaikat: LSJH hakee joukkoonsa reipasta rakentamisen moniosaajaa.

Päätehtävänä ovat LSJH:n infrastruktuuripalvelut, joihin kuuluvat mm. suunnitelmien- ja rakennuttamistöiden valvonta. Esimiehenä toimii rakennuttamispäällikkö.

Rekrytoitava henkilö tulee vastaamaan yhteistyössä rakennuttamispäällikön kanssa seuraavista asioista:

 • kaatopaikkojen pinta- ja pohjarakennuttaminen
 • rakennuksien-, lajitteluasemien-, teiden-, kenttien- sekä jätevesipumppaamoiden suunnitteleminen ja rakennuttaminen
 • määräysten sekä laatuvaatimusten varmistaminen.

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa. Työkokemus alalta katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme kykyä toimia itsenäisesti, hyviä ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää paineensietokykyä sekä motivoituneisuutta ja tulosorientoituneisuutta. Tehtävän palkkauksessa sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa LSJH:n rakennuttamispäällikkö ja Kiertomaa Oy:n toimitusjohtaja Patrik Jalonen, puh. 040 867 0133, patrik.jalonen(at)lsjh.fi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi 26.1.2017 klo 15.00 mennessä verkkosivujemme työnhakukanavan kautta.

LSJH:n työnhakukanava

 

Avoin työpaikka: prosessivastaava

Haluatko mukaan matkalle kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta?
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hakee tekstiilitiiminsä prosessivastaavaa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Yhtiön toimialueella asuu noin 420 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000.

LSJH suunnittelee jalostuslaitosta, joka mahdollistaa Suomen kotitalouksien poistotekstiilien kierrätyksen. Tekstiilien erilliskeräysvelvoite astuu Suomessa voimaan vuonna 2023. LSJH kokeilee poistotekstiilin jalostamista kierrätyskuiduksi jo vuodesta 2021 alkaen Paimiossa pilottivaiheen käsittelylinjastolla, jonne ohjataan tekstiilejä jo keräysyhteistyössä mukana olevien jätelaitosten alueilta.

Kehitystyötä on tehty yhdessä laajan tekstiilien kiertotaloutta edistävän Telaketju-verkoston (www.telaketju.fi) sekä kaikkien Suomen kuntaomisteisten jätelaitosten kanssa.

Pilottivaiheen linjaston käsittelykapasiteetti on noin 5000 t/vuodessa. Tavoitteena on kerätä kokemuksia mekaanisesta kuitujen avauksesta ja valmistautua jalostuslaitoksen rakentamiseen. Linjasto sijoittuu saman katon alle yritysten poistotekstiilejä käsittelevän Rester Oy:n kanssa. Jalostuslaitos tulee vastaamaan koko Suomen poistotekstiilin käsittelykapasiteettitarpeita ja voisi tarjota palveluja myös muualle Itämeren alueelle. Koeajoja tehdään yhdessä Resterin, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kuitua hyödyntävien yritysten kanssa.

Haemme nyt pilottivaiheen laitoksellemme työhön osallistuvaa prosessivastaavaa. Kyseessä on uusi työtehtävä, ja työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Prosessivastaavan tehtäviin kuuluvat LSJH:n pilottivaiheen linjaston prosessin päivittäiset käyttö- ja ylläpitotehtävät, ajotavan optimointi erilaisille jakeille, koeajot kokeiluihin ja pilotteihin sekä varaston ylläpitoon liittyvät työtehtävät. Lisäksi työhön kuuluvat muun muassa tekstiilien käsittelyyn liittyvät muut työtehtävät sekä tuotannon seuranta ja raportointi. Prosessivastaava osallistuu myös toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön Rester Oy:n kanssa sekä opastaa tarvittaessa laitoksella työskenteleviä muita henkilöitä.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi vastaava insinööritutkinto esim. prosessitekniikan alalta. Lisäksi edellytetään käytännön kokemusta tuotantoprosesseista ja -tekniikoista sekä prosessien ohjauksesta. Tehtävään valittavalta vaaditaan voimassa oleva B-ajokortti. Varastotyössä tarvitaan myös trukkikortti tai valmius sen hankkimiseen. Tekstiili- ja kiertotaloustuntemus katsotaan eduksi.

Odotamme hakijalta itseohjautuvuutta ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisutaitoa ja päätöksentekokykyä vaativissakin tilanteissa. Tehtävässä tarvitaan ammattitaidon lisäksi seikkailumieltä ja intohimoa ratkaista globaaleja haasteita ja sietää uuden tekemisen epävarmuutta.

Tehtävien hoito edellyttää hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä tietoteknisiä taitoja.

Työ alkaa helmikuussa 2021 perehdytysjaksolla, joka sisältää viikon koulutusjakson Ranskassa helmikuun 2021 aikana – koronatilanne huomioon ottaen. Linjaston asennus alkaa huhtikuussa, ja prosessivastaava osallistuu tiiviisti linjaston asennukseen ja näin perehtyy sen toimintaan asennustyön aikana. Linjaston koeajot alkavat kesäkuun alkupuolella ja varsinainen tuotanto heinäkuun alussa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla ja mahdollisuuden päästä kehittämään uutta teollisuudenalaa Suomeen. Työtäsi tukevat asiantuntevat kollegat ja organisaatiomme monialainen osaaminen.

Työn alkuvaiheessa työpiste sijaitsee LSJH:n Turun toimipisteissä, mutta laitoksen valmistuttua se tulee sijaitsemaan osoitteessa Jukantie 9, Paimio. Toimipisteiden sijainnin vuoksi on suositeltavaa, että hakijalla on oma auto käytössä.

Tehtävän palkkauksessa ja työehdoissa sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 14.1.2021 klo 10.00 mennessä verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta https://rekry.lsjh.fi/MepRekry
Pääset hakemukseen painamalla jatka.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelusuunnittelija Marko Kokkonen
marko.kokkonen@lsjh.fi, puh. 020 728 2180.

Marko on tavoitettavissa seuraavasti: 7.1.2021 klo 13:00–15:00 ja 12.1.2021 klo 14:00 – 15:30.

 

Avoin työpaikka: Ruotsin kielen taitoinen tiedottaja

Tule mukaan vahvistamaan viestintä ja neuvonta -tiimiämme. Haemme suomen ja ruotsin kielen taitoista osaajaa

tiedottajan opintovapaan sijaisuuteen

Tiedottajana toimit yhtiön perustoimintojen tukena yhdessä toisen tiedottajan, verkkotuottajan, viestintäsuunnittelijan ja palveluesimiehen kanssa. Työssäsi autat asukkaita ymmärtämään jätehuollon kokonaisuutta ja käytettävissä olevia jätehuoltopalveluita. Tarjolla on mielenkiintoinen tehtävä nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla.

Keskeisiin työtehtäviisi kuuluvat asiakasviestintä ja sisällöntuotanto eri kanaviin, yhtiön verkkopalvelun (lsjh.fi) ylläpitäminen ja kehittäminen, viestinnän suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen osallistuminen sekä käännöstehtävät (suomi-ruotsi).

Hakijalta edellytämme

 • vahvaa suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • soveltuvaa alan tutkintoa tai työssä osoitettua pätevyyttä tehtävään
 • kokemusta WordPress-julkaisujärjestelmästä
 • somekanavien hallintaa.

Lisäksi arvostamme

 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • itsenäistä työotetta
 • kokemusta toimittajan työstä
 • kiinnostusta ympäristöasioihin.

Työtehtävä on määräaikainen (opintovapaan sijaisuus) ja kestää 31.8.2022 saakka. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaukseen sovelletaan Avainta ry:n työehtosopimusta.

Työnantajana tarjoamme sinulle hyvät työsuhde-edut ja modernin työympäristön mukavien työkaverien seurassa yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialalla kiertotalouden keskiössä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 19.1.2021 mennessä verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa viestinnän ja neuvonnan palveluesimies Katariina Humalamäki (puh. 02 727 6825) 11.1. klo 13-15, 13.1. klo 9-11, 14.1. klo 12-14 ja 18.1. klo 10-12.

Biolinja tuottaa biojätteistä biokaasua ja kasvuravinnetta

Biojätteen keräys laajenee Turun seudun kerrostaloihin vuoden vaihteessa. Lounais-Suomen Jätehuolto ja Biolinja Oy ovat sopineet Turun ja Salon seudun kotitalouksissa ja suurkeittiöissä erilliskerätyn biojätteen hyötykäytöstä vuoden 2016 alusta alkaen. Erilliskerätty biojäte käsitellään Biolinjan Uudenkaupungin biokaasulaitoksessa, jossa tuotetaan biokaasua ja luonnonmukaista kasvuravinnetta. Turun seudun kaupungeissa ja suurissa taajamissa aloitetaan biojätteen erilliskeräys vuoden alussa asuinkiinteistöillä 20 huoneistosta alkaen. Kotitalouksissa ja suurkeittiöissä lajiteltavan biojätemäärän odotetaan nousevan lähivuosina jopa 10 000 tonniin.

Biolinja Oy:n tarjous voitti biojätteen hyötykäytöstä järjestetyn tarjouskilpailun. Kilpailuun osallistui viisi biojätettä käsittelevää yritystä. Lounais-Suomen Jätehuolto ja Biolinja Oy ovat sopineet biojätteen hyötykäytöstä vuoden 2016 alusta alkaen. Sopimus on kaksivuotinen ja sisältää optiovuosimahdollisuudet. Kiinteistöiltä kerätty biojäte vastaanotetaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa ja toimitetaan suurina erinä Uuteenkaupunkiin. Biojätteen käsittelyhinta laski kilpailutuksessa selvästi nykyiseen hyötykäyttösopimukseen verrattuna ja on noin 40 % edullisempi kuin energiahyötykäyttöön toimitettavan jätteen käsittelyhinta. Käsittelysopimus mahdollistaa 9 000 tonnin biojätemäärän hyödyntämisen.

Lounais-Suomen Jätehuolto vastaanottaa biojätettä tällä hetkellä pääasiassa suurkeittiöistä ja Salon seudulla vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöiltä. Vuosittainen kertymä on noin 4 000 tonnia. Biojätteen määrä tulee kasvamaan selvästi vuoden vaihteen jälkeen, kun sen keräys alkaa asuinkiinteistöillä myös Turun kaupunkiseudulla. Biojätteen keräys kohdistuu kiinteistöille, joissa on vähintään 20 huoneistoa ja Kaarinan, Liedon, Raision, Turun, kanta-Maskun, Kanta-Naantalin ja kanta-Paraisten alueelle. Keräysvelvollisuuden piiriin kuuluu noin 51 % Turun kaupunkiseudun asukkaista. Myös pienemmät kiinteistöt voivat tällä alueella hankkia biojäteastian ja liittyä keräykseen. Biojätteen keräysvelvollisuuden rajaus perustuu kasvihuonekaasuvaikutuksista tehtyyn elinkaariarviointiin, jossa todettiin tiheimmin asutulle alueelle ja suuremmille kiinteistöille kohdistetun biojätteen keräyksen kuljetuspäästöjen pysyvän kerättyyn jätemäärään nähden kohtuullisina.

Biojätteen erilliskeräys nostaa taloyhtiöiden jätemaksuja jonkin verran. Kaatopaikkajätteen erilliskeräys päättyy vuoden lopulla, mikä kuitenkin tasoittaa hiukan  kokonaiskustannusten nousua. Jos asukkaat lajittelevat biojätettä tehokkaasti, voi jatkossa olla mahdollista vähentää polttokelpoisen jätteen keräyskapasiteettia ja samalla jätemaksua. Huolellinen lajittelu kiinteistöillä on näin ollen hyödyllistä sekä ympäristön että jätemaksujen kannalta.

Biojäte hyödynnetään elintarvikkeiden alkutuotannossa

Biolinjaan tulevat biojätteet esikäsitellään ja murskataan sekä hygienisoidaan lämmön avulla. Biokaasureaktorissa bakteerit tuottavat biojätteestä biokaasua ja jäljelle jää mädätysjäännöstä. Mädätysjäännös sisältää vettä ja pienen määrän kiintoainetta. Vesi sisältää typpeä ja se käytetään lähialueiden peltojen kasvuravinteena. Fosforia sisältävä kiintoaine käytetään kasvuravinteena sekä pelloille että viherrakentamiseen. Reaktorissa syntyneestä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä, jotka hyödynnetään lähellä sijaitsevissa kalaviljelylaitoksessa ja kasvihuoneessa. Näin biojäte saadaan suljetun kierron järjestelmällä uudestaan elintarvikkeiden alkutuotantoon.

Neuvontaa ja materiaaleja

Lounais-Suomen Jätehuolto neuvoo ja opastaa taloyhtiöitä ja kotitalouksia biojätteiden lajitteluun liittyvissä asioissa. Kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa Huomiselle-lehdessä on tietoa keräyksestä ja lajittelusta. Taloyhtiöt voivat tulostaa yhtiön verkkosivuilta opastusmateriaalia ja tilata biojäteoppaita ja jäteastiatarroja sekä lajittelutaulun jätetilan seinälle. Lounais-Suomen Jätehuolto tarjoaa myös ”Jätetilan päivityspakettia”, jossa kiinteistön kaatopaikkajätteen astia poistetaan ja muutetaan asianmukaiseksi biojäteastiaksi ja samalla uudistetaan kaikki jätetilan opastusmateriaalit ajantasaiseksi.

E-laskujen perillemenossa ongelmia – maksuaikaa pidennetty

Uuden laskunvälityspalvelun käyttöönotossa on ollut ongelmia, jonka vuoksi kaikki Lounais-Suomen Jätehuollon nimissä lähetetyt e-laskut eivät ole menneet perille asiakkaille. E-laskuongelma koskee yksityisasiakkaiden jätteenkuljetuslaskuja kunnissa Raisio, Naantali, Masku, Mynämäki, Nousiainen sekä Vahdon aluetta Ruskolla. Ongelma on nyt saatu selvitettyä ja laskut tulevat asiakkaiden verkkopankkeihin parin päivän kuluessa.

Ongelman vuoksi laskujen eräpäivään on osalla asiakkaista vain muutama päivä. E-laskua käyttäville asiakkaille maksuaikaa on tästä syystä pidennetty viikolla.

Lisätietoja palvelunumerosta 0200 47470 ma-pe 9-15 (pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi

Hankintalain muutosesitys uhkaa peruspalveluja ja jätehuoltoa

Hankintalakiin esitettävillä kuntaomisteisten jäteyhtiöiden palvelutarjonnan rajoituksilla olisi suoria vaikutuksia yhdyskuntajätehuollon kehittämiseen. Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat lisäkuluja kunnille, kuntalaisille, yrityksille ja maanviljelijöille.  Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella muutos vaarantaisi jätekeskusten toiminnan kiertotalouden ja yritysyhteistyön kasvualustoina.  Erityisesti saariston yritysten jätehuoltokustannukset uhkaisivat myös kasvaa merkittävästi.

Kunnat vastaavat asumisessa sekä julkisissa palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Lisäksi kuntien omistamat jätelaitokset ovat voineet tarjota lainsäädännön sallimissa rajoissa jätehuoltopalveluja myös yrityksille. Uudessa EU-direktiivissä rajaksi on määritelty 20 prosentin osuus liikevaihdosta.

Nyt Suomessa on, normien purkamisen sijaan, ehdotettu hankintalakiin EU-direktiiviä tiukempaa sääntelyä ja yrityspalvelujen rajan laskemista jopa nollaan. Mikäli hankintalaki säädettäisiin muita EU-maita tiukemmaksi, rajoittaisi se palvelujen tarjontaa ja asettaisi suomalaiset toimijat EU:ssa eriarvoiseen asemaan.

Monenlaiset maakuntien yritykset sekä maanviljelijät käyttävät laajasti kuntien jätehuoltopalveluja, koska muuta palveluntarjontaa ei monilla paikkakunnilla ole. Logistisesti hankalilla alueilla, kuten saaristossa, PK-yritysten jätehuoltopalveluiden saatavuus vaikeutuisi ja kustannustaso nousisi.

Maakunnissa on myös paljon yksityisiä jätehuollon kuljetusyrityksiä, joilla ei ole omaa mahdollisuutta käsitellä esimerkiksi biojätteitä tai sekajätteitä. Jos markkinoilla toimimisen rajaa lasketaan, kuntien omistamat jätelaitokset eivät voi enää tarjota palveluja yrityksille ja kustannustehokas infra jäisi vajaakäytölle.

Muuta EU:ta tiukemmat säädökset rajoittaisivat PK- yritysten ja asukkaiden palveluja sekä estäisivät Private-Public -Partnership toiminnan.

–        LSJH on käynnistänyt kiertotalouden kehityshankkeita, kuten Topinpuisto- ja Poistotekstiili 2.0 -hankkeet. Niiden lähtökohtana on tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja luoda mahdollisuuksia uudelle PK-yritystoiminnalle. Mikäli uusi hankintalaki rajoittaisi yhtiön markkinoilla oloa, se samalla estäisi yritysyhteistyötä ja toimimisen kiertotalouden kasvualustana. Myös käytöstä poistettavien yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen resurssitehokas sulkeminen olisi vaarassa, toteaa toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Kunnilla on jätelain mukaan toissijainen vastuu yritysten jätteisiin, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnan täytyy vastaanottaa jätteet, joita kukaan muu ei halua hoitaa. Kuntaomisteisia jätelaitoksia nykyisin hyödyntäville yrityksille hankintalakiin esitettävät muutokset tarkoittaisivat sitä, että ne joutuisivat jatkossa hankkimaan palvelunsa yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä. Monilla paikkakunnilla yksityisiä jätehuoltopalveluja ei ole tai vaihtoehtona olisi vain yksi toimija, joka tällöin pääsisi määräämään alueen hintatason.

–  Suomen uuden hankintalain ei tulisi poiketa EU:n oikeusjärjestelmän ydinperiaatteista ja muiden EU-maiden käytännöistä. Uuden hankintalain ei tulisi rajoittaa kilpailua, yhteistyötä ja julkisten palveluiden kustannustehokasta järjestämistä, Heikkilä painottaa.

Lisätietoja:

Jukka Heikkilä
toimitusjohtaja

puh. 020 728 2101 tai jukka.heikkila(at)lsjh.fi

Haravointijätteen maksuton keräys alkaa 18.4.

Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskukset ja lajitteluasemat vastaanottavat haravointijätettä maksutta 18.4.–9.5. välisenä aikana (Helatorstaina 5.5. ei vastaanottoa). Turussa haravointijätteiden maksuton vastaanotto on vain Kuntecin multa-asemalla Topinojalla. Risut ja oksat vastaanotetaan maksutta Kuntecin multa-asemalla tempauksen aikana ja jätekeskuksissa sekä lajitteluasemilla koko vuoden ajan.

Haravointijätteenä vastaanotetaan:

 • lehdet
 • havunneulaset
 • ruoho

 Ohjeet haravointijätteiden sekä risujen ja oksien tuojalle:

 • Ilmoittaudu jätekeskuksessa tai lajitteluasemalla henkilökunnalle.
 • Mikäli haravointijäte on pakattu säkkeihin, on säkit tyhjennettävä multa-asemalla tai jätekeskuksessa tai lajitteluasemalla.
 • Pidä risut ja puujäte erillään haravointijätteestä esimerkiksi jakamalla kuorma kahteen osaan.
 • Älä sekoita kuormaan mitään muita jätteitä (esimerkiksi muovia tai metallia).

Maksuton vastaanotto koskee kampanja-aikana niin peräkärrykuormia kuin siirtolavalla tuotavia kuormia. Siirtolavakuormia vastaanotetaan vain Kuntecin multa-asemalla sekä Isosuon, Rauhalan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Pienkuormia vastaanotetaan kaikissa vastaanottopaikoissa.

Kampanjan loputtua haravointijätteiden pienkuormat vastaanotetaan hintaan 2,50 e/kuutio (sis. alv 24 %) ja kuorma-autokuormat hintaan 30 e/tonni (alv 0 %).

Risut ja oksat aina maksuttomia


Kuntecin multa-asemalla Turussa otetaan vastaan piikittömiä risuja ja oksia maksutta 18.4.-9.5. välisenä aikana (Helatorstaina 5.5. ei vastaanottoa).

Risut ja oksat (myös piikkiset oksat kuten orapihlaja ja ruusun oksat) otetaan maksutta vastaan jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla koko vuoden aikana. Maksuton vastaanotto koskee sekä peräkärrykuormia että kuorma-autokuormia.

Kannot, puutavara sekä muut jätteet vastaanotetaan hinnaston mukaan LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.

 

Puutarhajätteen vastaanottopaikat vuonna 2016

(Huom! Helatorstaina 5.5. kaikki vastaanottopaikat ovat kiinni)

Kuntecin multa-asema Pitkäsaarenkatu 1, Turku. Multa-asema on avoinna 18.4.-9.5. ma–pe klo 7.00–20.00 ja la klo 9.00 – 15.00. Helatorstaina 5.5. ei vastaanottoa. Huom! Ei piikkisiä oksia kuten orapihlajaa tai ruusun oksia

Topinojan jätekeskus Turussa palvelee ma–pe klo 6.30–21.00 sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden viimeisenä arkilauantaina klo 10–15.

Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset palvelevat ma klo 12–19 ja tiistai-perjantai klo 10–17 sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden ensimmäisenä arkilauantaina klo 10–15.

Auranmaan lajitteluasema palvelee ma ja to klo 12–19 sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 10–15.

Yläneen lajitteluasema palvelee to klo 14–20. Lisäksi avoinna huhti–lokakuussa joka kuukauden viimeinen arkilauantai klo 10–15.

Korppoon lajitteluasema palvelee ke 14.30–18 sekä huhti–lokakuussa pe klo 10–13 ja joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai klo 10–13.

Houtskarin lajitteluasema palvelee huhti-lokakuussa ti klo 15–16.45 sekä joka kuukauden viimeinen arkilauantai klo 9.45-12.45.

Korvenmäen jätekeskus Salossa palvelee ma klo 7–19, tiistai-perjantai klo 7–17 sekä huhti-lokakuussa joka kuukauden viimeinen arkilauantai klo 10–15.

Kemiönsaaren lajitteluasema palvelee to klo 12–18. Lisäksi avoinna huhti-lokakuussa maanantaisin 10-14 ja joka kuukauden viimeinen arkilauantai 10–15.

Paimion lajitteluasema palvelee ti klo 13–19 sekä keskiviikkoisin klo 9–13. Lisäksi avoinna huhti-lokakuussa joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai klo 10–15.

Perniön lajitteluasema palvelee ke klo 15–18. Lisäksi avoinna huhti-lokakuussa joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai klo 10–15.

Yhteystiedot myös täältä: Jätekeskukset ja lajitteluasemat

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Lounais-Suomen Jätehuolto, puh. 0200 47470 ma-pe 9-15 (pvm/mpm) sekä www.lsjh.fi

Kuntec (Turun vastaanotto yhteistyössä LSJH:n kanssa)
Kuntecin multa-asema (toimii 18.4.-9.5.) puh. 044 907 2608

Haravointijätteen maksuton vastaanotto alkaa 17.10.

Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskukset ja lajitteluasemat vastaanottavat haravointijätettä maksutta 17.10.-7.11.2016  välisenä aikana vastaanottopaikkojen normaalien aukioloaikojen puitteissa. Turussa haravointijätteiden maksuton vastaanotto on Kuntecin multa-asemalla Topinojalla. Risut ja oksat vastaanotetaan maksutta jätekeskuksissa sekä lajitteluasemilla koko vuoden ajan ja Kuntecin multa-asemalla tempauksen aikana.

Haravointijätteenä vastaanotetaan:

 • lehdet
 • havunneulaset
 • ruoho
 • kävyt

Risut ja oksat aina maksuttomia


 • Risut ja oksat (myös piikkiset oksat kuten orapihlaja ja ruusun oksat) otetaan maksutta vastaan jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla koko vuoden aikana. Maksuton vastaanotto koskee sekä peräkärrykuormia että kuorma-autokuormia. Ei sekakuormia, risut ja haravointijäte on eroteltava.
 • Kuntecin multa-asemalla Turussa otetaan vastaan piikittömiä risuja ja oksia maksutta 17.10.-7.11.

 Ohjeet haravointijätteiden sekä risujen ja oksien tuojalle:

 • Pidä risut ja puujäte erillään haravointijätteestä esimerkiksi jakamalla kuorma kahteen osaan. Tämä koskee myös kuorma-autokuormia!
 • Ilmoittaudu jätekeskuksessa tai lajitteluasemalla henkilökunnalle.
 • Mikäli haravointijäte on pakattu säkkeihin, on säkit tyhjennettävä vastaanottopaikassa.
 • Älä sekoita kuormaan mitään muita jätteitä (esimerkiksi muovia tai metallia). Sekakuormista joudumme veloittamaan vastaanottomaksun.

Maksuton vastaanotto koskee kampanja-aikana niin peräkärrykuormia kuin siirtolavalla tuotavia kuormia. Siirtolavakuormia vastaanotetaan vain Kuntecin multa-asemalla sekä Isosuon, Rauhalan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Pienkuormia vastaanotetaan kaikissa vastaanottopaikoissa.

Kampanjan loputtua haravointijätteiden pienkuormat vastaanotetaan hintaan 2,50 e/kuutio (sis. alv 24 %) ja kuorma-autokuormat hintaan 30 e/tonni (alv 0 %).

Kannot, puutavara sekä muut jätteet vastaanotetaan hinnaston mukaan LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.

Haravointijätteen vastaanottopaikat vuonna 2016

Huom! Haravointijätettä vastaanotetaan maksutta normaalien aukioloaikojen puitteissa. Maksuton vastaanotto voi siis paikkakohtaisesti alkaa myöhemmin kuin 17.10. tai loppua aikaisemmin kuin 7.11.

Kuntecin multa-asema Pitkäsaarenkatu 1, Turku. Multa-asema on avoinna 17.10.-7.11. ma–pe klo 7–18. Huom! Ei piikkisiä oksia kuten orapihlajaa tai ruusun oksia.

Topinojan jätekeskus Turussa palvelee ma–pe klo 6.30–21 sekä la 29.10. klo 10–15.

Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset Raisiossa ja Paraisilla palvelevat ma klo 12–19 ja ti-pe klo 10–17.

Auranmaan lajitteluasema Tarvasjoella palvelee ma ja to klo 12–19.

Yläneen lajitteluasema palvelee to klo 14–20 sekä la 29.10. klo 10–15.

Korppoon lajitteluasema palvelee ke 14.30–18 sekä lokakuussa pe klo 10–13.

Houtskarin lajitteluasema palvelee lokakuussa ti klo 15–16.45 sekä la 29.10. klo 9.45-12.45. Marraskuussa asema on auki ti klo 15–16.45 vain tilauksesta. Tilaus viimeistään edellisen viikon perjantaina numerosta 0200 47470 (klo 9-15) sekä osoitteesta asiakaspalvelu@lsjh.fi

Korvenmäen jätekeskus Salossa palvelee ma klo 7–19, ti-pe klo 7–17 sekä la 29.10. klo 10–15.

Kemiönsaaren lajitteluasema palvelee to klo 12–18. Lisäksi avoinna lokakuussa ma 10-14 sekä la 29.10. klo 10–15.

Paimion lajitteluasema palvelee ti klo 13–19 sekä ke klo 9–13.

Perniön lajitteluasema palvelee ke klo 15–18.

 

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Lounais-Suomen Jätehuolto, puh. 0200 47470 ma-pe 9-15 (pvm/mpm) sekä www.lsjh.fi

Kuntec (Turun vastaanotto yhteistyössä LSJH:n kanssa)
Kuntecin multa-asema, puh. 044 907 2608

Hei, kaikki toimii! Energiansäästöviikolla

Tällä viikolla vietetään Energiansäästöviikkoa ja siihen voi myös osallistua kierrättämällä! Tiesitkö, että kun lajittelet kotona biojätteet erikseen, vähennät kasvihuonekaasupäästöjä vuodessa 37 kiloa? Kun nelihenkinen perhe muistaa aina laittaa biojätteet oikeaan astiaan, päästövähennys vastaa 800 kilometrin autolla ajoa. Energiansäästöviikko haastaa kaikki tempaisemaan energiansäästön edistämiseksi!

Tokaluokkalaisten Energiansäästöviikko täyttää 20 vuotta, jonka kunniaksi viikon aikana jalkaudutaan valittuihin alakouluihin ympäri Suomea toteuttamaan Hei, kaikki toimii -teemapäivää. Päivän aikana oppilaat pääsevät tekemään erilaisia toiminnallisia rasteja, jotka liittyvät kestävään kehitykseen.

Lounais-Suomen Jätehuolto osallistuu Energiansäästöviikon viettoon tänä vuonna osana Motivan järjestämää juhlakiertuetta. LSJH vierailee Turussa Topeliuksen koulussa sekä Salossa Mustamäen koulun ja Meri-Halikon koulun oppilaiden vieraana.

Teemaviikko haastaa kaikki tempaisemaan energiansäästön edistämiseksi! Hei, kaikki toimii -teemapäivän voi toteuttaa myös itsenäisesti, kampanjan materiaalit ja muita vinkkejä teemaviikon viettoon löydät Motivan sivuilta:

http://www.energiansaastoviikko.fi/kampanja-apu/

Kierrätystä kannattaa tietysti opiskella myös muilla viikoilla! Neuvontaa ja opetusmateriaaleja saat meiltä tämän linkin kautta:

Lainattavat materiaalit

 

Lisätietoja:

ympäristöneuvoja Mikaela Sundqvist, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

puh. 020 728 2119 tai mikaela.sundqvist(at)lsjh.fi