Autotien varrella asuville omat jäteastiat Naantalissa ja Maskussa

Naantalissa ja Maskussa autotien varrella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee ensi vuoden alussa olla oma jäteastia tai kimppa-astia esimerkiksi naapureiden kanssa. Saarikiinteistöjä varten perustetaan uudet aluekeräyspisteet.

Naantalissa ja Maskussa autotien varrella sijaitsevien kiinteistöjen tulee vuoden 2016 alussa liittyä kiinteistökohtaiseen keräykseen. Tämä tarkoittaa että kiinteistöllä tulee olla oma jäteastia tai kimppa-astia esimerkiksi naapureiden kanssa. Polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteitä ylläpidetään jatkossa ainoastaan niitä kiinteistöjä varten, jotka sijaitsevat saaressa vailla tieyhteyttä. Samalla pisteiden määrä vähenee ja niiden paikat on suunniteltu uudelleen. Aluekeräyspisteiden uudistus toteutetaan tammikuussa 2016, jonka jälkeen jäljelle jäävät pisteet ovat vain saarikiinteistöjen käytettävissä.

Muutos johtuu maaliskuun alussa voimaan tulleissa Turun seudun uusista jätehuoltomääräyksistä. Määräyksissä on määritelty alueet, joilla jätehuolto hoidetaan jatkossa kiinteistökohtaisena keräyksenä.

Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen vaihtoehdot

Oma jäteastia joustaa

Oman jäteastian käyttö joustaa tarpeen mukaan ja tulee monessa tapauksessa aluekeräyspisteen käyttöä edullisemmaksi. Oma jäteastia tyhjennetään 2 viikon välein. Jos kompostoitte ruokajätteenne, voi astian tyhjennys olla 4 tai jopa 8 viikon välein. Kesäasuntojen jäteastiat on tyhjennettävä edellä mainittujen tyhjennysvälien mukaan vähintään touko-syyskuun välisen ajan. Ilmoita astian käyttöönotosta osoitteessa www.lsjh.fi (> asiointi ja sähkoinen asiointi) tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, puh. 0200 47470 (arkisin 9–15, pvm/mpm) tai sähköpostilla asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Astiakohtaiset jätemaksut saatte osoitteesta www.lsjh.fi (> hinnat ja astian-tyhjennyshinnat) tai asiakaspalvelusta. Esim. Naantalin saaristossa yleisimmän astiakoon eli 240 l astian tyhjennys maksaa 8,59 euroa/noutokerta, Maskussa 7,42 euroa/noutokerta (sis. alv 24 %).

Kimppa-astia usein edullisin

Yhteisen jäteastian eli niin kutsutun kimppa-astian käyttöä kannattaa harkita erityisesti silloin, kun jätettä tulee vähän tai jos omalle kiinteistölle ei voida ajaa raskaalla jäteautolla. Kimppa-astiaa voivat käyttää lähinaapurit tai tiehoitokunnan osakkaat. Taajamassa kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys voi olla enintään 1 km toisistaan, haja-asutusalueella 5 km. Kimppa-astian käyttö on useimmiten edullisin jätehuoltoratkaisu kiinteistölle. Kimppa-astiasta tehdään aina kirjallinen sopimus osakkaiden kesken ja palautetaan allekirjoitettuna Lounais-Suomen Jätehuollon asiakaspalveluun. Lomake on tulostettavissa osoitteesta www.lsjh.fi (> asiointi ja sähkoinen asiointi).

Saarikiinteistöillä aluekeräys jatkuu

Saarikiinteistöillä aluekeräyspisteiden käyttö jatkuu. Pisteiden paikat on suunniteltu uudelleen sen mukaan, missä niitä käyttävät kiinteistöt sijaitsevat. Saarissa sijaitsevien kiinteistöjen omistajia pyydämme ilmoittamaan mitä aluekeräyspistettä kiinteistöllä jatkossa käytetään. Autotien päässä olevat pisteet tullaan lukitsemaan ensi vuonna ja niiden käyttäjät saavat avaimen pisteeseen ilmoitusten perusteella.

Lisätietoja Lounais-Suomen Jätehuollon palvelunumerosta puh. 0200 47470 (arkisin 9-15, pvm/mpm) tai sähköpostilla asiakaspalvelu(at)lsjh.fi.