Avoin työpaikka: energiayhtiön projektipäällikkö/toimitusjohtaja

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n omistama uusi energiayhtiö hakee laajan kokemuksen omaavaa asiantuntijaa

projektipäällikön/toimitusjohtajan tehtävään

Projektipäällikön/toimitusjohtajan vastuulla ovat Salon Korvenmäen ekovoimalaitoksen rakennushanke ja uuden energiayhtiön käynnistämiseen liittyvät tehtävät. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuoden 2020 aikana. Ekovoimalaitoksen tarkoituksena on käsitellä lounaisen Suomen asumisessa syntyvät polttokelpoiset jätteet turvallisesti ja energiatehokkaasti. Ekovoimalaitos tulee tuottamaan kaukolämpöä Salon kaupungille ja sähköä valtakunnan verkkoon.

Projektipäällikkö vastaa lisäksi muun muassa seuraavista asioista:

  • Yhtiön organisaation suunnittelu ja muodostaminen
  • Esimiestehtävät muiden yhtiöön palkattavien työntekijöiden osalta
  • Hankkeen esittely ja raportointi yhtiön hallitukselle ja omistajille

Tavoitteena on, että valittu henkilö nimitetään yhtiön toimitusjohtajaksi koeajan jälkeen.

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja projektinjohdon kokemusta vastaavista vaativista voimalalaitoshankkeista. Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen- ja englanninkielen taitoa. Lisäksi arvostamme kykyä toimia itsenäisesti, hyviä ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää paineensietokykyä sekä motivoituneisuutta ja tulosorientoituneisuutta.

Tehtävän palkkauksessa sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä, puh. 020 728 2101,  jukka.heikkila@lsjh.fi ja hallituksen jäsen Mika Mannervesi, puh. 02 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi viimeistään 7.1.2018 rekrytointikanavamme kautta.