Avoin työpaikka: Kiertomaan toimitusjohtaja

Julkaisija: Kiertomaa Oy:n hallitus

Kiertomaa Oy on vuonna 2016 perustettu Varsinais-Suomen alueella toimiva maarakentamisen kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta edistävä yhtiö. Kiertomaa tuottaa sertifioitua kiviainesta ja toimii maarakennushankkeiden materiaalitoimittajana. Yhtiön tämän hetken pääasiallinen toiminta tapahtuu Turun Saramäessä sijaitsevassa materiaaliterminaalissa.

Kiertomaan omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Turun kaupunki. Kiertomaan toiminta muuttuu 1.1.2020 alkaen nykyisestä markkinaehtoisesta omistajiaan palvelevaksi sidosyksikkötoiminnaksi.

Kiertomaa Oy hakee toimitusjohtajaa

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa mm. seuraavista asioista:

  • Yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
  • Yhtiön omistajapalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Turun kaupungin ja LSJH:n kanssa
  • Uusien työntekijöiden rekrytoinnista ja henkilöstön esimiestehtävistä
  • Yhtiön budjetin laadinnasta ja sen toteutumisesta
  • Raportoinnista yhtiön hallitukselle ja omistajille
  • Sidosryhmäyhteistyöstä

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta vaativista maarakentamisen tehtävistä. Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan hyviä esimies- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia itsenäisesti, hyvää paineensietokykyä, motivoituneisuutta sekä tulosorientoituneisuutta.

Kiertomaa Oy työnantajana tarjoaa kilpailukykyisen palkan lisäksi hyvät henkilöstöedut sekä aitiopaikan kiertotalouden kehityshankkeiden äärellä.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Kiertomaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä, puh. 044 727 6801, jukka.heikkila@lsjh.fi

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi viimeistään 16.6.2019 verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta.

Ilmoitus Kiertomaa Oy:n sivuilla