Avoin työpaikka: prosessivastaava

Haluatko mukaan matkalle kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta?
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hakee tekstiilitiiminsä prosessivastaavaa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Yhtiön toimialueella asuu noin 420 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000.

LSJH suunnittelee jalostuslaitosta, joka mahdollistaa Suomen kotitalouksien poistotekstiilien kierrätyksen. Tekstiilien erilliskeräysvelvoite astuu Suomessa voimaan vuonna 2023. LSJH kokeilee poistotekstiilin jalostamista kierrätyskuiduksi jo vuodesta 2021 alkaen Paimiossa pilottivaiheen käsittelylinjastolla, jonne ohjataan tekstiilejä jo keräysyhteistyössä mukana olevien jätelaitosten alueilta.

Kehitystyötä on tehty yhdessä laajan tekstiilien kiertotaloutta edistävän Telaketju-verkoston (www.telaketju.fi) sekä kaikkien Suomen kuntaomisteisten jätelaitosten kanssa.

Pilottivaiheen linjaston käsittelykapasiteetti on noin 5000 t/vuodessa. Tavoitteena on kerätä kokemuksia mekaanisesta kuitujen avauksesta ja valmistautua jalostuslaitoksen rakentamiseen. Linjasto sijoittuu saman katon alle yritysten poistotekstiilejä käsittelevän Rester Oy:n kanssa. Jalostuslaitos tulee vastaamaan koko Suomen poistotekstiilin käsittelykapasiteettitarpeita ja voisi tarjota palveluja myös muualle Itämeren alueelle. Koeajoja tehdään yhdessä Resterin, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kuitua hyödyntävien yritysten kanssa.

Haemme nyt pilottivaiheen laitoksellemme työhön osallistuvaa prosessivastaavaa. Kyseessä on uusi työtehtävä, ja työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Prosessivastaavan tehtäviin kuuluvat LSJH:n pilottivaiheen linjaston prosessin päivittäiset käyttö- ja ylläpitotehtävät, ajotavan optimointi erilaisille jakeille, koeajot kokeiluihin ja pilotteihin sekä varaston ylläpitoon liittyvät työtehtävät. Lisäksi työhön kuuluvat muun muassa tekstiilien käsittelyyn liittyvät muut työtehtävät sekä tuotannon seuranta ja raportointi. Prosessivastaava osallistuu myös toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön Rester Oy:n kanssa sekä opastaa tarvittaessa laitoksella työskenteleviä muita henkilöitä.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi vastaava insinööritutkinto esim. prosessitekniikan alalta. Lisäksi edellytetään käytännön kokemusta tuotantoprosesseista ja -tekniikoista sekä prosessien ohjauksesta. Tehtävään valittavalta vaaditaan voimassa oleva B-ajokortti. Varastotyössä tarvitaan myös trukkikortti tai valmius sen hankkimiseen. Tekstiili- ja kiertotaloustuntemus katsotaan eduksi.

Odotamme hakijalta itseohjautuvuutta ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisutaitoa ja päätöksentekokykyä vaativissakin tilanteissa. Tehtävässä tarvitaan ammattitaidon lisäksi seikkailumieltä ja intohimoa ratkaista globaaleja haasteita ja sietää uuden tekemisen epävarmuutta.

Tehtävien hoito edellyttää hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä tietoteknisiä taitoja.

Työ alkaa helmikuussa 2021 perehdytysjaksolla, joka sisältää viikon koulutusjakson Ranskassa helmikuun 2021 aikana – koronatilanne huomioon ottaen. Linjaston asennus alkaa huhtikuussa, ja prosessivastaava osallistuu tiiviisti linjaston asennukseen ja näin perehtyy sen toimintaan asennustyön aikana. Linjaston koeajot alkavat kesäkuun alkupuolella ja varsinainen tuotanto heinäkuun alussa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän nopeasti kehittyvällä jätehuoltoalalla ja mahdollisuuden päästä kehittämään uutta teollisuudenalaa Suomeen. Työtäsi tukevat asiantuntevat kollegat ja organisaatiomme monialainen osaaminen.

Työn alkuvaiheessa työpiste sijaitsee LSJH:n Turun toimipisteissä, mutta laitoksen valmistuttua se tulee sijaitsemaan osoitteessa Jukantie 9, Paimio. Toimipisteiden sijainnin vuoksi on suositeltavaa, että hakijalla on oma auto käytössä.

Tehtävän palkkauksessa ja työehdoissa sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 14.1.2021 klo 10.00 mennessä verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta https://rekry.lsjh.fi/MepRekry
Pääset hakemukseen painamalla jatka.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelusuunnittelija Marko Kokkonen
marko.kokkonen@lsjh.fi, puh. 020 728 2180.

Marko on tavoitettavissa seuraavasti: 7.1.2021 klo 13:00–15:00 ja 12.1.2021 klo 14:00 – 15:30.