Biojätepussien jako kokeilussa mukana olevien taloyhtiöiden asukkaille alkoi

Jaamme kokeilussa mukana oleville asukkaille maksuttomia biojätepusseja ja niille tarkoitettuja telineitä osana biojätteen lajittelukampanjaamme. Tavoitteena on tehdä biojätteen lajittelusta helpompaa ja motivoida asukkaita entistä aktiivisempaan lajitteluun. Kampanja järjestetään kokeiluna 235 taloyhtiössä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella. Kokeilun tulokset kootaan kevään 2022 aikana.

Kokeiluun ovat kevään aikana voineet ilmoittautua LSJH:n kuljetusasiakkaina olevat, vähintään 10 asunnon taloyhtiöt Kemiönsaaren, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Raision ja Ruskon Vahdon alueella.   

– Kampanjan ytimessä on ajatus siitä, että kun biojätteiden lajittelu tehdään asukkaille mahdollisimman vaivattomaksi, myös talteen kerätyn biojätteen määrä kasvaa. Asukaskyselyjen perusteella biojäte on jätejakeista se, joka aiheuttaa eniten päänvaivaa ja sen lajittelu koetaan hankalana. Oikeilla välineillä se on kuitenkin helppoakin helpompaa, kertoo ympäristöneuvoja Solja Nurmi LSJH:lta. 

Kampanjan vaikutusta biojätteen keräysmääriin ja asukkaiden lajitteluaktiivisuuteen seurataan mittausten ja asukaskyselyjen avulla. Tulokset kootaan kevään 2022 aikana ja niiden perusteella arvioidaan maksuttomien biojätepussien jakelun mahdollista jatkoa ja laajentamista myös muihin LSJH:n alueen kuntiin. 

– Kokeilussa on mukana alueita, joilla olemme kilpailuttaneet asukkaiden puolesta jätteiden kuljetukset ja tyhjennykset. Kampanja rajautuu näin, jotta sen vaikuttavuuden mittaaminen onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Biojätemäärien mittaaminen ja kerätyn biojätteen laadun valvominen sujuu mahdollisimman ketterästi, kun mittauksia tekevät jätteenkuljettajat ovat jo ennestään yhteistyökumppaneitamme, Nurmi kertoo.    

Taloyhtiövetoisuus on myös avainasemassa kokeilun onnistumisen kannalta. Jos asukkaalla on halua ja motivaatiota olla mukana kehittämässä biojätteen lajittelua omassa lähiympäristössään, onnistuu se parhaiten koko taloyhtiön voimin. 

Miksi biojätteen lajittelu on tärkeää? 

Biojätteen lajittelu on todellinen ympäristöteko. Lajitellusta biojätteestä valmistetaan biokaasua ja lannoitteita, joten energian lisäksi myös biojätteen sisältämät arvokkaat ravinteet saadaan takaisin kiertoon. Biojäte on lisäksi tärkeässä roolissa jätteiden kokonaisvaltaisen kierrätysasteen nostamisessa, sillä LSJH:n alueella polttokelpoisen jätteen roskapussien sisällöstä jopa kolmasosa on edelleen biojätettä. 

Taustaa 

  • LSJH:n tavoitteena on nostaa biojätteen kierrätysastetta vastaamaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita (valtakunnallisella tasolla 60 % vuoteen 2023 mennessä, tällä hetkellä noin 40 % biojätteestä saadaan talteen). EU:n jätedirektiivi asettaa tiukat tavoitteet jätteiden kierrätyksen lisäämiseksi. Vuoteen 2035 mennessä jo 65 % kotitalouden jätteistä pitäisi kierrättää materiaalina. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 43 % vuonna 2019. Jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa ei ole kierrättämistä. Biojäte on tärkeässä roolissa jätteiden kierrätysasteen nostamisessa.  
  • Mahdollisuudet lajitella ja kerätä biojätteet erikseen laajenevat uuden jätelain (7/2021) myötä. Biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee lähivuosina kaikille taajamissa oleville yli 5 huoneiston kiinteistöille sekä yli 10 000 asukkaan kaupunkitaajamissa joka kiinteistölle. Muutokset biojätteen erilliskeräysvelvoitteissa eivät yksinään riitä kierrätystavoitteisiin pääsemisessä, vaan lisäksi tarvitaan toimia asukkaiden lajitteluun motivoimisessa. Esimerkiksi LSJH:n asukastutkimuksen (2020) mukaan vain 50 % vastaajista kertoo lajittelevansa aina biojätteet. Lisäksi polttokelpoisen jätteen koostumustutkimusten mukaan roskapussin sisällöstä jopa kolmasosa on biojätettä myös niillä asukkailla, joilla on mahdollisuus biojätteen lajitteluun. 
  • Oman paikallisen biojätekampanjoinnin lisäksi LSJH on mukana valtakunnallisessa biojätekampanjassa ”Rakasta joka murua”, jonka aikana jaetaan tehostetusti tietoa biojätteen lajittelusta ja sen hyödyistä.  

 

Lisätiedot: 

Solja Nurmi
Ympäristöneuvoja
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
puh. 040 637 1478 
solja.nurmi@lsjh.fi