Biolinja tuottaa biojätteistä biokaasua ja kasvuravinnetta

Biojätteen keräys laajenee Turun seudun kerrostaloihin vuoden vaihteessa. Lounais-Suomen Jätehuolto ja Biolinja Oy ovat sopineet Turun ja Salon seudun kotitalouksissa ja suurkeittiöissä erilliskerätyn biojätteen hyötykäytöstä vuoden 2016 alusta alkaen. Erilliskerätty biojäte käsitellään Biolinjan Uudenkaupungin biokaasulaitoksessa, jossa tuotetaan biokaasua ja luonnonmukaista kasvuravinnetta. Turun seudun kaupungeissa ja suurissa taajamissa aloitetaan biojätteen erilliskeräys vuoden alussa asuinkiinteistöillä 20 huoneistosta alkaen. Kotitalouksissa ja suurkeittiöissä lajiteltavan biojätemäärän odotetaan nousevan lähivuosina jopa 10 000 tonniin.

Biolinja Oy:n tarjous voitti biojätteen hyötykäytöstä järjestetyn tarjouskilpailun. Kilpailuun osallistui viisi biojätettä käsittelevää yritystä. Lounais-Suomen Jätehuolto ja Biolinja Oy ovat sopineet biojätteen hyötykäytöstä vuoden 2016 alusta alkaen. Sopimus on kaksivuotinen ja sisältää optiovuosimahdollisuudet. Kiinteistöiltä kerätty biojäte vastaanotetaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa ja toimitetaan suurina erinä Uuteenkaupunkiin. Biojätteen käsittelyhinta laski kilpailutuksessa selvästi nykyiseen hyötykäyttösopimukseen verrattuna ja on noin 40 % edullisempi kuin energiahyötykäyttöön toimitettavan jätteen käsittelyhinta. Käsittelysopimus mahdollistaa 9 000 tonnin biojätemäärän hyödyntämisen.

Lounais-Suomen Jätehuolto vastaanottaa biojätettä tällä hetkellä pääasiassa suurkeittiöistä ja Salon seudulla vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöiltä. Vuosittainen kertymä on noin 4 000 tonnia. Biojätteen määrä tulee kasvamaan selvästi vuoden vaihteen jälkeen, kun sen keräys alkaa asuinkiinteistöillä myös Turun kaupunkiseudulla. Biojätteen keräys kohdistuu kiinteistöille, joissa on vähintään 20 huoneistoa ja Kaarinan, Liedon, Raision, Turun, kanta-Maskun, Kanta-Naantalin ja kanta-Paraisten alueelle. Keräysvelvollisuuden piiriin kuuluu noin 51 % Turun kaupunkiseudun asukkaista. Myös pienemmät kiinteistöt voivat tällä alueella hankkia biojäteastian ja liittyä keräykseen. Biojätteen keräysvelvollisuuden rajaus perustuu kasvihuonekaasuvaikutuksista tehtyyn elinkaariarviointiin, jossa todettiin tiheimmin asutulle alueelle ja suuremmille kiinteistöille kohdistetun biojätteen keräyksen kuljetuspäästöjen pysyvän kerättyyn jätemäärään nähden kohtuullisina.

Biojätteen erilliskeräys nostaa taloyhtiöiden jätemaksuja jonkin verran. Kaatopaikkajätteen erilliskeräys päättyy vuoden lopulla, mikä kuitenkin tasoittaa hiukan  kokonaiskustannusten nousua. Jos asukkaat lajittelevat biojätettä tehokkaasti, voi jatkossa olla mahdollista vähentää polttokelpoisen jätteen keräyskapasiteettia ja samalla jätemaksua. Huolellinen lajittelu kiinteistöillä on näin ollen hyödyllistä sekä ympäristön että jätemaksujen kannalta.

Biojäte hyödynnetään elintarvikkeiden alkutuotannossa

Biolinjaan tulevat biojätteet esikäsitellään ja murskataan sekä hygienisoidaan lämmön avulla. Biokaasureaktorissa bakteerit tuottavat biojätteestä biokaasua ja jäljelle jää mädätysjäännöstä. Mädätysjäännös sisältää vettä ja pienen määrän kiintoainetta. Vesi sisältää typpeä ja se käytetään lähialueiden peltojen kasvuravinteena. Fosforia sisältävä kiintoaine käytetään kasvuravinteena sekä pelloille että viherrakentamiseen. Reaktorissa syntyneestä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä, jotka hyödynnetään lähellä sijaitsevissa kalaviljelylaitoksessa ja kasvihuoneessa. Näin biojäte saadaan suljetun kierron järjestelmällä uudestaan elintarvikkeiden alkutuotantoon.

Neuvontaa ja materiaaleja

Lounais-Suomen Jätehuolto neuvoo ja opastaa taloyhtiöitä ja kotitalouksia biojätteiden lajitteluun liittyvissä asioissa. Kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa Huomiselle-lehdessä on tietoa keräyksestä ja lajittelusta. Taloyhtiöt voivat tulostaa yhtiön verkkosivuilta opastusmateriaalia ja tilata biojäteoppaita ja jäteastiatarroja sekä lajittelutaulun jätetilan seinälle. Lounais-Suomen Jätehuolto tarjoaa myös ”Jätetilan päivityspakettia”, jossa kiinteistön kaatopaikkajätteen astia poistetaan ja muutetaan asianmukaiseksi biojäteastiaksi ja samalla uudistetaan kaikki jätetilan opastusmateriaalit ajantasaiseksi.