”Ei ole sellaista asiaa, mikä vähentäisi haluani lajitella”

Pakkausjätteiden alueellisten keräyspisteiden väheneminen ei näytä heikentäneen asukkaiden lajitteluintoa, selviää Innolink Researchin Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) toteuttamasta asiakastyytyväisyystutkimuksesta.

Asukkaat kertoivat mielipiteensä jätehuollosta kyselytutkimuksessa vuoden 2017 lopussa. Innolink Researchin LSJH:lle toteuttamassa tutkimuksessa kysyttiin muun muassa, mikä vähentäisi asukkaiden halukkuutta lajitella. Moni ilmoitti syyksi pitkän matkan keräyspaikkoihin sekä kuljettamisen vaikeuden. Tavallisin vastaus kuitenkin oli, että halukkuutta vähentäviä asioita ei ole lainkaan, vaan jätteitä lajitellaan jopa entistä innokkaammin. Lajitteluintoa kasvattaviksi asioiksi vastaajat nimesivät erityisesti lisääntyneen tiedon, kasvaneen tietoisuuden ympäristövaikutuksista sekä parantuneet keräysmahdollisuudet.

Muovipakkauksia ja tekstiilejä lajiteltaisiin mielellään enemmän, jos keräyspaikka löytyisi lähempää. Kodin ahtaiden tilojen koetaan vaikeuttavan kerrostaloasukkaiden lajittelua. Muutamat kertoivat kokevansa lajittelun vaivalloiseksi. Syiksi nimettiin erikseen maitopurkkien ja muovipakkausten puhdistaminen. Pari vastaajista tunnusti syyksi laiskuuden. Avoimissa kehitysideoissa esiin nousee vastaajien harmi pakkausjätteiden keräyspaikkojen vähenemisestä keräysvastuun siirryttyä tuottajille. Negatiivisena koetaan myös joissakin jätepisteissä ilmennyt epäsiisteys tai liian pitkät tyhjennysvälit. Kiitoksia sateli sujuvista jäteastiatyhjennyksistä, kierrätyksen kehittämisestä sekä LSJH:n hyvästä ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. Suurelle osalle ei tullut mieleen mitään kehitettävää, vaan jätehuollon todettiin toimivan hyvin. Seudun asukkaat ovatkin keskimäärin tyytyväisempiä jätehuollon asiakaspalveluun ja tiedon saatavuuteen kuin vertailualueilla.

Yli puolet kyselyyn vastaajista saa mielestään nykyisin riittävästi jätehuoltoon liittyvää tietoa. Moni toivoo tietoa kuitenkin vielä lisää. Selkeässä vähemmistössä ovat ne, jotka eivät ole jätehuoltoon liittyvästä tiedosta lainkaan kiinnostuneita. Eniten halutaan kuulla lisää lajitteluasemien palveluista ja vaarallisista jätteistä. Tärkeimpinä tiedonsaantikanavina pidetään LSJH:n nettisivuja ja koteihin jaettavaa Huomiselle-asukaslehteä. Myös sanoma- ja aikakauslehtiä pidetään hyvänä kanavana. Sosiaalinen media sen sijaan ei noussut tutkimuksessa kovin merkittäväksi tiedonlähteeksi.

LSJH keräsi kyselytutkimuksen avulla tietoa palveluidensa kehittämisen tueksi. Kyselytutkimukseen vastasi sähköisesti tai puhelinhaastattelulla 1347 asukasta kaikista seudun 17 kunnasta. Näkemyksiä saatiin mukaan monipuolisesti eri ikäryhmistä ja asumismuodoista.

Moniin asukkailta saatuihin kehitystoiveisiin on luvassa parannusta jo lähiaikoina. Jätehuoltomääräysten muutosten myötä biojätteen ja muovipakkausten keräysastiat tulevat yhä useamman asukkaan käyttöön taloyhtiöiden jätetiloihin. LSJH:n Pop up -lajitteluasema tuo vaarallisen jätteen, sähkölaitteiden ja poistotekstiilien vastaanottopalvelut lähelle, vieraillen tänä vuonna monissa alueen kouluissa, kauppakeskuksissa ja markkinoilla. Suurikokoisten jätteiden noutopalvelua kehitetään kuljetuspulmia helpottamaan.

Kehittämistoimien onnistumista seurataan toistamalla asiakastyytyväisyyskysely säännöllisesti. LSJH kerää asukkaiden näkemyksiä ja ideoita myös syksyllä työnsä aloittaneessa asukaspaneelissa sekä jatkuvasti neuvontatapahtumissa ja asukkaiden yhteydenottojen kautta. Ympäristöystävällinen, sujuva ja palveleva jätehuolto suunnitellaan yhteistyönä asukkaiden kanssa.