Ekovoimalaitoksen toteuttava energiayhtiö perustettu

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy ovat perustaneet energiayhtiön, joka rakentaa jätepolttoaineita käyttävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen. Uuden yhtiön nimeksi esitetään Lounavoima Oy:tä.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy ovat allekirjoittaneet perustamissopimuksen uudesta energiayhtiöstä. Energiayhtiön perustamisasiakirjat on lähetetty patentti- ja rekisterihallitukseen yhtiön rekisteröimiseksi kaupparekisteriin. Yhtiön nimi varmistuu rekisteröitymisen myötä.

Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista puolet nimeää Lounais-Suomen Jätehuolto ja puolet Salon Kaukolämpö. Hallitukseen valittiin Jaakko Halkilahti, Jukka Heikkilä, Juha Koskinen, Mika Mannervesi, Olli A. Manni ja Jari Niemelä.

Hankkeen kokonaisrahoitusta koskevat valmistelut ovat käynnissä. Myös ympäristölupaprosessi on hyvässä vauhdissa. Seuraavaksi kilpailutetaan ekovoimalaitoksen esisuunnittelija ja rekrytoidaan rakennushankkeesta vastaava projektipäällikkö.

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen, jossa lähtökohtaisesti lounaisen Suomen kotitalouksien kierrätykseen kelpaamattomat jätteet hyödynnetään lähienergiaksi Salon kaupungin asukkaille ja yrityksille. Hanke mahdollistaa merkittävän kiertotalouden keskittymän kehittämisen Salon ja Turun seuduille. Ekovoimalaitoksen valmistumisen myötä jätteen käsittelystä saatava taloudellinen hyöty säilyy lounaisessa Suomessa. Nykyisin jätteitä joudutaan kuljettamaan hyödynnettäväksi muualle Suomeen ja ulkomaille.