Hae meille kesätöihin!

Haemme kesä- ja kausityötyöntekijöitä Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) jätekeskuksiin ja lajitteluasemille, poistotekstiilihallille, asiakaspalveluun, talouteen, rakennuttamiseen ja tekniseen ylläpitoon, neuvontaan ja viestintään sekä tutkimus- ja kehitystiimiin. Tarjoamme avoimia tehtäviä pääasiassa vastaavien alojen opiskelijoille. 

Kausityöntekijät sijoittuvat työtehtävistä riippuen

 • LSJH:n toimistoille Turkuun tai Saloon 
 • jätekeskuksiin Turun Topinojalle, Salon Korvenmäkeen, Raision Isosuolle tai Paraisten Rauhalaan 
 • lajitteluasemille Auranmaalle, Houtskariin, Kemiönsaarelle, Korppooseen, Paimioon, Perniöön tai Yläneelle 
 • poistotekstiilin lajitteluhallille Hiidenkatu 9, Turku 
 • kentälle koko toimialueelle. 

Haemme määräaikaiseen työhön yhteensä 25 henkilöä. Työsuhteen kesto on työtehtävästä riippuen 2–7 kuukautta. Työsuhteiden palkkauksen ehtoihin sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta. 

Odotamme kesätyöntekijältä oma-aloitteisuutta sekä myönteistä ja reipasta asennetta asiakaspalvelutyöhön. Alan koulutus tai meneillään olevat opinnot katsotaan eduksi. 

Voit hakea kesätyöpaikkaa sähköisesti verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta osoitteessa https://rekry.lsjh.fi/MepRekryToivomme, että kerrot hakemuksessasi omasta taustastasi ja osaamisestasi sekä siitä, mitä avoinna olevista tehtävistä olet hakemassa. Pyydämme toimittamaan hakemukset viimeistään 28.2.2020. Kenttätyössä viimeinen hakupäivä on 31.3.2020

Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnon tehtävät toimialueen jätekeskuksissa, lajitteluasemilla ja kentällä

Työtä tarjolla jätteen vastaanoton asiakaspalvelussa

 • Kausi- ja kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin, 9 henkilöä

Haemme kausi- ja kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin Lounais-Suomen jätehuollon (LSJH) jätekeskuksiin, lajitteluasemille ja kiertäviin keräyksiin. Jäteasemanhoitotyö on monipuolista työtä, jossa palvellaan asiakkaita muun muassa lajittelukentällä, kuormantarkastuksessa ja maksujen vastaanotossa. Työhön kuuluu myös alueiden kunnossapitoon liittyviä tehtäviä, ja työtä tehdään pääsääntöisesti ulkona. Kausityöntekijät (6 paikkaa) aloittavat viimeistään huhtikuun alussa ja työ kestää lokakuun loppuun. Kesätyöntekijät (3 paikkaa) aloittavat toukokuun alussa ja työ kestää elokuun loppuun. Kausityöntekijöitä haetaan Turun Topinojan jätekeskukseen ja Salon Korvenmäen jätekeskukseen. Korvenmäen jätekeskukseen sijoittuvat kausityöntekijät tekevät työtä myös muun muassa Paimion, Perniön, Kemiönsaaren ja Auramaan lajitteluasemilla. Kesätyöntekijöitä haetaan Raision Isosuon jätekeskukseen (1paikka) ja Paraisten Rauhalan jätekeskukseen (2 paikkaa).

Hae töihin Lounais-Suomen Jätehuollon poistotekstiililajitteluun

 • Työntekijöitä poistotekstiililajitteluun, 3 henkilöä

Poistotekstiilien hyödyntämistä kiertotalouden mukaisesti viedään Suomessa nyt vahvasti eteenpäin. Laadukas lajittelu on tärkeä osa tekstiilien kiertoa. Etsimme nyt työntekijöitä poistotekstiililajitteluun, joka sijaitsee Turussa osoitteessa Hiidenkatu 9.  

Toivomme, että olet oma-aloitteinen ja reipas ja tykkäät työskennellä osana iloista tiimiä. Tekstiilituntemus ja innostus kiertotalouteen katsotaan eduksi. Poistotekstiililajittelijan työ on seisomatyötä ja se sisältää nostelua sekä kantamista. Työssä käytetään suojavälineitä, jotka tulevat työpaikan puolesta.  

Lajittelun lisäksi työ sisältää asiakaspalvelua lajittelun yhteydessä sijaitsevassa poistotekstiilimyymälässä.

Kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävät

 • Kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävät, 1 henkilö

Työskentelyn lähtöpaikka sijoittuu Raision Isosuon jätekeskukseen. Tehtävät koostuvat muun muassa kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävistä, jäteastioiden kuljetuksista sekä noutopalvelusta, jossa isokokoisia jätteitä noudetaan pakettiautolla asiakkaiden luota koko LSJH:n toiminta-alueella. Paikallistuntemus ja aiempi kokemus pakettiauton kuljettamisesta katsotaan eduksi.

Vaarallisten jätteiden varastonhoitajan tehtävät

Vaarallisen jätteen vastaanotossa kausityöntekijän työhön kuuluvat jätteen vastaanottoon liittyvät tehtäviä sekä asiakaspalvelu. Työtä tehdään pääsääntöisesti ulkona. Tehtävä sijoittuu Topinojan jätekeskuksen lajitteluasemalle. C-ajokortti, trukinajotaito ja aiempi kokemus kuljetuksista katsotaan eduksi.

 • Vaarallisten jätteiden varastonhoitajan tehtävät, 1 henkilö (kesätyöntekijä, 4kk) 

Vaarallisen jätteen vastaanotossa kesätyöntekijän työhön kuuluvat jätteen vastaanottoon, lajitteluun ja pakkaamiseen liittyvät tehtävätasiakaspalvelu, kuljetuksiin ja noutoihin osallistuminenTyötä tehdään pääsääntöisesti ulkona, yhdessä vuorossa. Pakkaamista ja lajittelua tehdään myös trukilla ja kuljetuksia kuorma-autoilla. Työ sijoittuu Topinojan jätekeskuksen lajitteluasemalle. Trukinajotaito ja aiempi kokemus vaarallisten jätteiden parissa työskentelystä sekä kuljetuksista katsotaan eduksi. 

 • Vaarallisten jätteiden varastonhoitajan tehtävät, 1 henkilö (kausityöntekijä, 7kk) 

Vaarallisen jätteen vastaanotossa kausityöntekijän työhön kuuluvat jätteen vastaanottoon, lajitteluun ja pakkaamiseen liittyvät tehtävät, asiakaspalvelu, kuljetuksiin ja noutoihin osallistuminen. Työtä tehdään pääsääntöisesti ulkona, yhdessä vuorossa. Pakkaamista ja lajittelua tehdään myös trukilla ja kuljetuksia tehdään kuorma-autoilla, joihin vaaditaan C-ajokortti ja autonkuljettajan ammattipätevyys. Kuljettajan ADR-ajolupa (kappaletavarakuljetukset) katsotaan eduksi, mutta ei ole pakollinenTyö sijoittuu Topinojan jätekeskuksen lajitteluasemalle. Hakijalta toivotaan autonkuljettajan ammattipätevyyttä ja trukinajotaitoa. Aiempi kokemus vaarallisten jätteiden parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Rakennuttamisen ja teknisen ylläpidon tehtävät

 • Projektityöntekijät, 2 henkilöä (Turku ja Salo) 

Hoidat itsenäisesti jätekeskusten ja lajitteluasemien kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvien pienten työkohteiden toteutuksia. Mikäli osaamisesi on soveltuva, osallistut rakennushankkeiden valvontatehtävissä avustamiseen. 

Työssäsi kerrytät kokemusta tämän päivän jätehuollon käytännöistä ja vaatimuksista osaavassa ohjauksessa. Työ voi alkaa jo toukokuun alusta ja jatkua joustavasti elo–syyskuun loppuun. Oma auto välttämätön.

Asiakaspalvelun ja toimiston yleishallinnolliset tehtävät

 • Toimistosihteerin tehtävät, 2 henkilöä (Turun ja Salon toimisto) 
 • Palveluneuvoja kiinteistöjen jätehuollon asiakaspalveluun1 henkilö (Salon tai Turun toimisto) 
 • Kuljetuspalveluneuvoja, 2 henkilö (Turun toimisto) 

Toimistosihteerin työ sisältää yleisiä toimistotehtäviä, asiakaspalvelua sekä avustavia taloushallinnon tehtäviä. Palveluneuvojan ja kuljetuspalveluneuvojan työt pitävät sisällään asiakaspalvelua puhelimitse ja sähköisten kanavien kautta sekä asiakasrekisterin käyttöä. Palvelu- ja kuljetuspalveluneuvojan tehtävissä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. 

Neuvonnan ja viestinnän tehtävät

 • Ympäristöneuvoja, 1 henkilö 
 • Kesäsomettaja, 1 henkilö  

Ympäristöneuvoja avustaa neuvontatehtävissä ja viestii asukkaille kasvotusten neuvontatilaisuuksissa/kesätapahtumissa, joita on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kesäsomettaja tuottaa sisältöä tekstien, kuvien ja videoiden muodossa LSJH:n sosiaalisen median eri kanaviin ja avustaa tarvittaessa muissa viestinnän ja neuvonnan tehtävissä. Tehtävien hoitamisessa ajokortti on välttämätön. 

Tutkimus- ja kehitystiimin tehtävät

 • Projektisuunnittelija poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeelle, 1 henkilö 

Projektisuunnittelija toteuttaa selvityksen rakenteilla olevan poistotekstiilin jalostuslaitoksen lisäpalveluista ja asiakastarpeista. Lisäksi työtehtävinä ovat muun muassa osallistuminen asiakashallinnan, myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun, tutkimuspilottien järjestelyihin ja hankkeiden raportointiin. Tehtävä soveltuu esimerkiksi kaupallisen alan opiskelijalle.