Hae meille kesätöihin!

Haemme kesä- ja kausityötyöntekijöitä Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) jätekeskuksiin ja lajitteluasemille, asiakaspalveluun, rakennuttamiseen ja tekniseen ylläpitoon, neuvontaan ja viestintään, tutkimus- ja kehitystiimiin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Tarjoamme paikkoja pääasiassa alan opiskelijoille ja opinnäytetyön tekijöille.

Kausityöntekijät sijoittuvat työtehtävistä riippuen

 • LSJH:n toimistoille Turkuun tai Saloon
 • jätekeskuksiin Turun Topinojalle, Salon Korvenmäkeen, Raision Isosuolle tai Paraisten Rauhalaan
 • lajitteluasemille Auranmaalle, Houtskariin, Kemiönsaarelle, Korppooseen, Paimioon, Perniöön tai Yläneelle
 • poistotekstiilin lajitteluhallille Kaarinaan
 • kentälle koko toimialueelle.

Haemme määräaikaiseen työhön yhteensä 23 henkilöä.  Työsuhteiden kesto on työtehtävästä riippuen 2–6 kuukautta. Työsuhteiden palkkauksen ehtoihin sovelletaan Avainta Ry:n työehtosopimusta.

Odotamme kesätyöntekijältä oma-aloitteisuutta sekä myönteistä ja reipasta asennetta asiakaspalvelutyöhön. Alan koulutus tai meneillään olevat opinnot katsotaan eduksi.

Voit hakea kesätyöpaikkaa sähköisesti verkkosivujemme rekrytointikanavan kautta osoitteessa https://rekry.lsjh.fi/MepRekry. Toivomme, että kerrot hakemuksessasi omasta taustastasi ja osaamisestasi sekä siitä, mitä avoinna olevista tehtävistä olet hakemassa. Pyydämme toimittamaan hakemukset viimeistään 8.3.2019. mennessä. Jatkoon valitut henkilöt kutsutaan haastateltaviksi maaliskuun aikana.

Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnon tehtävät toimialueen jätekeskuksissa, lajitteluasemilla ja kentällä

 • Jätekeskuksen ja lajitteluaseman kausityöntekijän tehtävät, 8 henkilöä
 • Tekstiililajittelijan tehtävät, 3 henkilöä
 • Kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävät toiminta-alueella, 1 henkilö (aiempi kokemus pakettiauton kuljettamisesta katsotaan eduksi)
 • Vaarallisten jätteiden varastonhoitajan tehtävät, 1 henkilö (C-kortti ja aiempi kokemus kuljetuksista katsotaan eduksi)

Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla sekä vaarallisen jätteen vastaanotossa kausityöntekijän työhön kuuluvat jätteen vastaanottoon liittyvät tehtäviä sekä asiakaspalvelu. Tekstiililajittelijan tehtäviin kuuluu LSJH:n alueelta kerätyn poistotekstiilin lajittelu poistotekstiilihallilla Kaarinassa. Kierrätyspisteiden siivous- ja kunnossapitotehtävät ovat kenttätyötä koko toimialueella. Työsuhteiden kesto on 3–6 kk tehtävästä riippuen. Tehtävien hoitamisessa ajokortti ja oma ajoneuvo ovat välttämättömiä.

 Rakennuttamisen ja teknisen ylläpidon tehtävät

 • Avustava kausityöntekijä, 1 henkilö

Työtehtäviin kuuluu LSJH:n rakennusurakoiden ja työmaiden valvonnassa avustaminen sekä teknisen ylläpidon ja päivittäisten huoltotehtävien hoitaminen. Työskentelyalueena ovat LSJH:n osakaskunnat. Työsuhteen kesto on 4 kk. Tehtävien hoitamisessa ajokortti ja oma ajoneuvo ovat välttämättömiä.

Asiakaspalvelun ja toimiston yleishallinnolliset tehtävät

 • Toimistosihteerin tehtävät, 2 henkilöä (Turun ja Salon toimisto)
 • Palveluneuvoja kiinteistöjen jätehuollon asiakaspalveluun, 2 henkilöä (Salon tai Turun toimisto)
 • Kuljetuspalveluneuvoja, 1 henkilö (Turun toimisto)

Toimistosihteerin työ sisältää yleisiä toimistotehtäviä sekä asiakaspalvelua. Palveluneuvojien ja kuljetuspalveluneuvojan työt pitävät sisällään asiakaspalvelua puhelimitse ja sähköpostitse sekä asiakasrekisterin käyttöä. Palvelu- ja kuljetuspalveluneuvojan tehtävissä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Neuvonnan ja viestinnän tehtävät

 • Ympäristöneuvoja, 1 henkilö
 • Kesäsomettaja, 1 henkilö

Ympäristöneuvoja avustaa neuvontatehtävissä ja viestii asukkaille kasvotusten neuvontatilaisuuksissa, kuten kesätapahtumissa. Kesäsomettaja tuottaa sisältöä tekstien, kuvien ja videoiden muodossa LSJH:n sosiaalisen median eri kanaviin. Tehtävien hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

Tutkimus- ja kehitystiimin tehtävät

 • Assistentti poistotekstilin jalostuslaitossuunnitteluun, 1 henkilö

Assistentin työtehtävinä ovat muun muassa tuotantoprosessin esisuunnittelu, kululaskelmien kokoaminen ja tilatekninen suunnittelu. Tehtävä soveltuu esimerkiksi prosessi- tai tuotantotekniikan insinööriopiskelijalle.

Tieto- ja viestintätekniikan tehtävät

 • Kausityöntekijä, 1 henkilö

Työntekijä on osana henkilökunnan tietoteknistä tukitiimiä. Työtehtäviin kuuluvat asennustyöt ICT-ryhmän kanssa, henkilökunnan opastaminen O365-ohjelmien käytössä sekä pilvitallennusprojektissa mukana olo. Voit olla vahva alan osaaja, opiskelija tai esimerkiksi opinnäytetyön tekijä. Eduksi katsotaan O365-ohjelmien – etenkin Sharepointin – osaaminen sekä vahvat sosiaaliset taidot. Työtä tehdään Salon ja Turun toimistoissa sekä jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla, joten vaatimuksena on ajokortti ja oma ajoneuvo.