Lietekaivojen tyhjennyshinnat Kemiönsaaressa

Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi peritään lisämaksuja tehdystä ylimääräisestä työstä.

Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Tyhjennyshinnat 1.4.2021 alkaen

Lietekeräyksen maksut 
Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m³Maksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu (tyhjennys 2 viikon sisällä tilauksesta)76,21
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Sakokaivo tai saostussäiliö, pienpuhdistamo20,59
Umpisäiliö16,83
LisämaksutMaksu
Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m³-14 m³22,86 €/tyhjennys
Kuljetuskaluston siirtomaksu37,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h)81,22 €/h
Hukkanouto38,11 €/tyhjennys
Tilaustyhjennysmaksu (tyhjennys 4 arkipäivän sisällä tilauksesta)152,42 €/tyhjennys
Pikatyhjennyksen kuljetusmaksu arkisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)228,59 €/tyhjennys
Pikatyhjennyksen kuljetusmaksu viikonloppuisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)657,94 €/tyhjennys

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä. Kerralla tyhjennettävän lietteen määrä on enintään 5 m³.

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut.

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5–14 m³

Jos lietettä on 5–14 m³, lisätään tyhjennyshintaan lisäkuljetusmaksu. Jos lietettä on enemmän kuin 14 m³, joudutaan kaivo tyhjentämään kahdesti ja siitä veloitetaan kaksinkertainen kuljetusmaksu.

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekaivojen välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietekaivon tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietekaivon sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä.

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos

  • lietekaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty,
  • lietekaivossa on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa,
  • lietekaivon kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin,
  • lukitus estää lietekaivon tyhjennyksen, kulkureitti lietekaivon luo on kulkukelvoton tai
  • lietekaivo on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Tilaustyhjennysmaksu

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että kaivo on tyhjennettävä neljän arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä tilaustyhjennysmaksu.

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä

Jos lietekaivon tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu. Jos tyhjennys tarvitaan saman päivän aikana viikonloppuna tai arkipyhänä, veloitetaan siitä viikonlopun pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.