Lietekaivojen tyhjennyshinnat Paraisten saaristossa

Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi peritään lisämaksuja tehdystä ylimääräisestä työstä.

Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Tyhjennyshinnat 1.4.2021 alkaen

Lietekeräyksen maksut 
KuljetusmaksuMaksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu (tyhjennys 5 arkipäivän sisällä tilauksesta)177,89
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Sakokaivo (saostussäiliö) tai pienpuhdistamo20,59
Umpisäiliö16,83
LisämaksutMaksu
Kuljetuskaluston siirtomaksu37,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h)93,62 €/h
Hukkanouto88,95 €/tyhjennys
Muut kuljetusmaksutMaksu €/tyhjennys
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys arkisin266,84
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaisin592,85
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaisin837,37
Kuljetusmaksu, pikatyhjennys arkisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)355,78
Kuljetusmaksu, pikatyhjennys viikonloppuisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)975,25

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä.

Yhdellä käyntikerralla Nauvossa ja Korppoossa voidaan tyhjentää enintään 13 m³ lietettä ja Houtskarissa enintään 6 m³.

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut.

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekaivojen välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietekaivon tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietekaivon sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä.

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos

  • lietekaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty,
  • lietekaivossa on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa,
  • lietekaivon kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin,
  • lukitus estää lietekaivon tyhjennyksen, kulkureitti lietekaivon luo on kulkukelvoton tai
  • lietekaivo on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä peritään, kun lietekaivon tyhjennys tilataan erikseen sovitulle päivämäärälle.

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle arkipäivälle, tulee tilaus tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä.

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle lauantaille, sunnuntaille tai arkipyhäpäivälle, tulee tilaus tehdä neljä arkipäivää ennen tyhjennystä.

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä

Jos lietekaivon tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu. Jos tyhjennys tarvitaan saman päivän aikana viikonloppuna tai arkipyhänä, veloitetaan siitä viikonlopun pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.