Lietekaivojen tyhjennyshinnat Paraisten saaristossa

Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi peritään lisämaksuja tehdystä ylimääräisestä työstä.

Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Tyhjennyshinnat 1.5.2022 alkaen

Lietekeräyksen maksut 
KuljetusmaksuMaksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu171,70
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete22,32
Umpisäiliö18,09
Lisämaksut 
Kuljetuskaluston siirtomaksu37,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h)93,62 €/h
Hukkanouto85,85 €/tyhjennys
Muut kuljetusmaksutMaksu €/tyhjennys
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys257,55
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaisin578,65
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaisin828,75
Kuljetusmaksu, pikatyhjennys343,41

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä.

Yhdellä käyntikerralla Nauvossa ja Korppoossa voidaan tyhjentää enintään 10 m³ lietettä ja Houtskarissa enintään 6 m³.

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut.

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekaivojen välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietekaivon tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietekaivon sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä.

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos

  • lietekaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty,
  • lietekaivossa on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa,
  • lietekaivon kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin,
  • lukitus estää lietekaivon tyhjennyksen, kulkureitti lietekaivon luo on kulkukelvoton tai
  • lietekaivo on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä peritään, kun lietekaivon tyhjennys tilataan erikseen sovitulle päivämäärälle.

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle arkipäivälle, tulee tilaus tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä.

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle lauantaille, sunnuntaille tai arkipyhäpäivälle, tulee tilaus tehdä neljä arkipäivää ennen tyhjennystä.

Pikatyhjennykset

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004.

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00. Pikatyhjennyksiä tehdään ainoastaan arkisin.

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.