Lietekaivojen tyhjennyshinnat Raisiossa, Ruskossa, Maskussa, Mynämäessä ja Nousiaisissa

Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa saostussäiliö- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä. Lietesäiliöiden tyhjennyksistä huolehtii Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttama yritys Lassila & Tikanoja (L&T).

Lietekeräykseen liittyminen

Lietteenkeräykseen liittymiseksi tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Voit ilmoittaa tiedot sähköisessä asiointipalvelussamme tai tulostamalla ja postittamalla paperisen lomakkeen asiakaspalveluumme. Voit myös skannata täytetyn lomakkeen ja lähettää sen asiakaspalvelumme sähköpostiin liete@lsjh.fi.

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot

Lietekaivojen tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta

Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot (eli saostussäiliöt) ja pienpuhdistamot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään sakokaivot vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Umpisäiliöt tyhjennetään säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla ja tilaat tyhjennyksen ajoissa asiakaspalvelustamme.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietekaivoja ei pystytä tyhjentämään ja silloin tyhjennykset siirtyvät eteenpäin.

Erillisen tyhjennyksen tilaaminen

Voit tilata lietekaivon tyhjennyksen asiakaspalvelumme tai sähköisen asiointimme kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä.

Jos tilaat tyhjennyksen erikseen siten, että lietekaivo on tyhjennettävä saman päivän aikana, veloitamme tyhjennyksestä pikatyhjennyksen kuljetusmaksun.

Säännöllisen tyhjennyksen peruutus

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä peruutuslomakkeen ja toimittamalla sen jätehuoltolautakunnalle.

Tyhjennys tulee peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, jätehuoltolautakunta ilmoittaa siitä sinulle. Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta.

Peruuta sakokaivon tyhjennys

Jos saostussäiliö tai pienpuhdistamo on tyhjennetty jo vuoden 2022 aikana, voi siitä ilmoittaa suoraan LSJH:n asiakaspalveluun. Vuoden 2023 alusta tulee peruutusta anoa jätehuoltolautakunnalta.

Lietekeräyksen hinnat 1.1.2023 alkaen

Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi tehdystä ylimääräisestä työstä laskutetaan lisämaksuja.

Lietetyhjennyksistä lähetetään erillinen lasku tyhjennyksen jälkeen.

Lietehinnasto Masku, Mynämäki, Nousiainen, Raisio, Rusko
Kuljetusmaksut€ sis. alvYksikkö
Kuljetusmaksu122,77kpl
Tyhjennyskaluston siirtomaksu, maks. 300 m42,16kpl
Erityistoimenpidemaksu93,62tunti
Hukkanoutomaksu61,38kpl
Täsmätyhjennys, kuljetusmaksu184,51kpl
Pikatyhjennys, kuljetusmaksu245,54kpl
Käsittelymaksut
Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete27,24m3
Umpisäiliöliete20,76m3

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä.

Yhdellä käyntikerralla voidaan tyhjentää enintään 10 m³ lietettä.

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut.

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekaivojen välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietekaivon tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietekaivon sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä. Jos tyhjennykseen on käytettävä traktoria, määrätään tyhjennysmaksun lisäksi erityistoimenpidemaksu puolen tunnin mukaan.

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos

  • lietekaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty,
  • lietekaivossa on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa,
  • lietekaivon kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin,
  • lukitus estää lietekaivon tyhjennyksen, kulkureitti lietekaivon luo on kulkukelvoton tai
  • lietekaivo on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä peritään, kun lietekaivon tyhjennys tilataan erikseen sovitulle päivämäärälle.

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle arkipäivälle, tulee tilaus tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä.

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä

Jos lietekaivon tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Pikatyhjennyksen tilaaminen

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004.

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00.

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Lietteen hyödyntäminen maataloudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla Ruokaviraston (ent. Evira) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon.

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä saat kuntasi ympäristönsuojelutoimistolta ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta.

Tee ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä

Kysymyksiä?

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin lietteiden keräyksestä.

Usein kysyttyä lietteiden keräyksestä

Asiakaspalvelumme auttaa myös mielellään kaikissa lietehuoltoa koskevissa kysymyksissä puh. 0200 47470 (arkisin ma–pe klo 9–15) ja liete@lsjh.fi.