Lietteenkuljetus Kemiönsaaressa

Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi peritään lisämaksuja tehdystä ylimääräisestä työstä.

Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Tyhjennyshinnat 1.1.2018 alkaen

Lietekeräyksen maksut 
Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m³Maksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu77,48
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Sakokaivo tai saostussäiliö, pienpuhdistamo18,60
Umpikaivo14,88
LisämaksutMaksu
Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m³ tai enemmän23,09 €/tyhjennys
Tyhjennysetäisyysmaksu12,60 €/tyhjennys
Kuljetuskaluston siirtomaksu25,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu80,76 €/h
Hukkanouto38,80 €/tyhjennys
Pikakuljetusmaksu, pääsaari154,94 €/tyhjennys
Pikakuljetusmaksu, saaristo (Rosala-Hiittinen, Högsåra)232,43 €/tyhjennys
Poikeustilanteen kuljetusmaksu232,43 €/tyhjennys
Poikkeustilanteen lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m³ tai enemmän69,27 €/tyhjennys
Poikkeustilanteen kilometrimaksu1,15 €/km

Lue maksujen selitykset