Lietemaksujen selitykset

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan lietekaivojen tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen kustannukset. Lietettä tyhjennetään tällä maksulla yhdestä jätevesijärjestelmästä enintään 3 lietetilasta. Kerralla tyhjennettävän lietteen määrä on alle 5 m³.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksulla katetaan kunnan vesilaitoksen maksut sekä hallintokulut.

Lisämaksut

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5–14 m³

Jos lietettä on 5–14 m³, lisätään tyhjennyshintaan lisäkuljetusmaksu. Jos lietettä on enemmän kuin 14 m³, joudutaan kaivo tyhjentämään kahdesti ja siitä veloitetaan kaksinkertainen kuljetusmaksu.

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekaivojen välillä, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietekaivon tyhjennys vaatii erityisiä toimenpiteitä, kuten maa-aineksen tai jään poistamista, yli 45 m pitkän imuletkun, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Hukkanoutomaksu

Jos lietekaivo on tyhjä, kaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella, kaivossa on sinne kuulumatonta materiaalia, kaivon kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai se aiheuttaa työturvallisuusriskin, kaivon lukitus estää tyhjennyksen tai kulkureitti kaivon luo on kulkukelvoton, peritään hukkanoutomaksu.

Pikakuljetusmaksu

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että kaivo on tyhjennettävä kolmen arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä pikakuljetusmaksu.

Poikkeustilanteen kuljetusmaksu

Jos lietekaivon ylitäyttyminen uhkaa asukkaiden terveyttä, ympäristöä tai kiinteistön kuntoa esimerkiksi siten, että wc ei vedä tai jätevesi tulvii kiinteistön sisälle, voi tyhjennyksen tilata normaalin toimistoajan ulkopuolella suoraan kuljettajilta. Tällöin tyhjennyksestä veloitetaan poikkeustilanteen kuljetusmaksu.