Avfallstaxa för Sydvästra Finland fr.o.m. 1.1.2018 SWE