Avfallstaxa för Sydvästra Finland fr.o.m. 1.1.2017 SWE (1.6.2017)