Ilmastopäästöistä polttoainetta Salon Korvenmäessä

Mediatiedote 30.1.2020
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Lounavoima
Q Power

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja bioenergiayhtiö Q Power kokeilevat hyödyntämiskelvottoman kaatopaikkakaasun muuntamista puhtaaksi biometaaniksi LSJH:n Korvenmäen jätekeskuksessa. Kaatopaikkakaasun hyödyntämisen jälkeen testivuorossa on erilaisten jätemateriaalien kaasuttaminen. Merkittävänä kolmantena tavoitteena on muuntaa alueelle valmistuvan Lounavoiman ekovoimalaitoksen tuottama hiilidioksidi liikennepolttoaineeksi. Onnistuessaan projekti on merkittävä kansainvälinen edistysaskel taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja bioenergiayhtiö Q Power ovat käynnistäneet Varsinais-Suomessa, Salon Korvenmäen jätekeskuksessa koetoiminnan, jossa kehitetään uudenlaista tapaa hyödyntää kaatopaikkakaasua polttoaineen valmistuksessa.

Q Power on kokeillut aiemmin biometaanin valmistusta pilottihankkeessaan Vantaalla. Synteettistä polttoainetta valmistettiin onnistuneesti ST1:sen biojalostamon hiilidioksidista. Nyt teknologia on tuotu Korvenmäkeen, jossa sen avulla kaatopaikkakaasusta on tarkoitus valmistaa liikennepolttoainetta tai energiantuotannossa käytettävää biometaania.

Q Powerin biologinen metanointiteknologia on kehitetty hyödyntämällä suosta eristettyä mikrobistoa. Teknologian avulla rikkipitoisuutensa vuoksi vaikeasti hyödynnettävä kaatopaikkakaasu voidaan jalostaa arvokkaaksi osaksi kiertotaloutta. Kaasun sisältämä rikkivety on tässä prosessissa ongelman sijasta raaka-aine yhdessä hiilidioksidin kanssa.

Kaatopaikkojen päästöt pienemmiksi

Korvenmäen jätekeskuksen kaatopaikassa muodostuva kaasu kerätään talteen kaasukaivojen avulla. Q Power on rakentanut kaatopaikan yhteyteen metanointilaitoksen, jonne kaatopaikan jätetäytössä muodostuvaa kaasua ohjataan ja jossa se muunnetaan biometaaniksi.

– On mielenkiintoista nähdä, miten kehittämämme teknologia reagoi rikkipitoiseen kaatopaikkakaasuun. Maailmalla on suuri tarve teknologialle, joka soveltuu myös epäpuhtaampien sivuvirtojen hyödyntämiseen, kertoo Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen.

Tällä hetkellä kaatopaikkakaasu on Korvenmäessä korkean rikkipitoisuutensa vuoksi hyödyntämiskelvotonta ja se tuhotaan soihtupolttimessa.

– LSJH:n tavoitteena on saada Q Powerin uuden menetelmän avulla Korvenmäen kaatopaikan ilmastopäästöt ratkaisevasti pienemmiksi. Valtakunnan tasolla tehokkaammalla kaatopaikkakaasujen hyödyntämisellä olisi vaikutusta koko Suomen kasvihuonepäästöihin, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä toteaa.

Jätehuollon ilmastovaikutukset ovat viime vuosina olleet laskussa, koska biohajoavaa yhdyskuntajätettä ei enää sijoiteta kaatopaikoille. Siitä huolimatta Tilastokeskuksen mukaan noin 3 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy jätehuollossa, sillä aiemmin kaatopaikoille sijoitetut jätteet jatkavat hajoamistaan vielä vuosia.

Kiikarissa hiilidioksidin kierrätys

Hankkeen seuraavana vaiheena on hiilipohjaisten jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen Q Powerin kaasutus- ja metanointiteknologialla. Kaasutettavaksi voivat sopia esimerkiksi lietteet, puutarhajätteet ja muovi.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on alueelle valmistuvan Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoksen savukaasujen hiilidioksidin erottaminen ja jalostaminen liikennepolttoaineeksi.
–  Alamme jo tänä vuonna selvittää ekovoimalaitoksen hiilidioksidin erottamista savukaasuista, kertoo Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki.
– Onnistuessaan projekti on merkittävä kansainvälinen edistysaskel työssä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, visioi Paunonen.

LSJH, Lounavoima ja Q Power järjestivät aiheesta tiedotustilaisuuden Salon Korvenmäen jätekeskuksessa torstaina 30.1.2020.

 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 420 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle! 

Lounavoima on paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy. 

Q Power on ilmastomuutoksen torjuntaan keskittyvä yritys, jolla on ainutlaatuinen patentoitu kaasutus- ja biometanointiratkaisu, joka mahdollistaa hiiltä päästämättömän tavan käsitellä vaikeita hiilipohjaisia sivuvirtoja ja jätteitä energiaksi. Teknologia mahdollistaa myös uusiutuvan energian varastoinnin ja auttaa siirtymään kohti uusiutuvia polttoaineita. Yrityksen pääomistajat ovat Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta.