Jäteastioiden tyhjentäjä vaihtuu Mynämäessä ja Nousiaisissa

Lokakuun alusta lähtien polttokelpoisen jätteen astiat tyhjentää Lassila & Tikanoja Oyj. Urakka-aika on viisi vuotta. Urakoitsijanvaihdoksen yhteydessä tyhjennysreittejä järjestellään uudelleen, mikä voi aiheuttaa muutoksia jäteastian tyhjennysajankohtaan. Muutoksista tiedotetaan kaikkia asiakkaita erikseen.

Uusi urakoitsija on tutustunut alueeseen hyvissä ajoin, mutta urakan alussa saattaa kuljettajalla olla haasteita löytää kaikkia jäteastioita. Jäteastiat olisikin hyvä merkitä talon numerolla erityisesti haja-asutusalueella ja silloin, kun talon numero ei ole selkeästi näkyvillä. Astiaan voi merkitä talon numeron esimerkiksi vedenkestävällä tussilla tai merkitsemiseen voi tilata tarran asiakaspalvelustamme.

Jätemaksut pysyvät ennallaan vuoden loppuun asti. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vahvistaa ensi vuoden maksut syksyn aikana ja niistä tiedotetaan lähempänä vuodenvaihdetta.