Jäteastioita voidaan poikkeusluvalla tyhjentää ympäri vuorokauden

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on myöntänyt Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) luvan poiketa jätehuoltomääräyksistä jätteiden kuormaamisaikoihin liittyen. 

LSJH haki lautakunnalta poikkeuslupaa siksi, että kuluvana talvena runsaat sairauspoissaolot ja haastavat kelit ovat aiheuttaneet huomattavasti aiempaa enemmän viivästyksiä jäteastioiden tyhjennyksiin. 

Jätehuoltomääräyksen mukaan kuormaus eli jäteastioiden tyhjentäminen on sallittua taajamassa kello 06–22 välisenä aikana. 

Poikkeuslupa mahdollistaa kuormauksen ympärivuorokautisesti; kuitenkin siten, että tyhjennykset kello 22–06 välisenä aikana tapahtuisivat ensisijaisesti taajaman ulkopuolella.   

Poikkeuslupa on voimassa 30.4.2022 asti niissä LSJH:n omistajakunnissa, joissa LSJH järjestää jätteenkuljetuksen.