Jätehuollon korttelikeräys kannattaa huomioida jo kaavoituksessa  

Naantalin asuntomessualueella jätteiden lajittelu toteutetaan keskitetyllä korttelikeräyspisteellä. Ympäristöystävällisemmän ja asukkaalle helpon mallin hyödyntäminen on tärkeää huomioida jo uusien asuntoalueiden kaavoitusvaiheessa.

Naantali on ollut kaupungin jätehuollosta vastaavan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) korttelikeräyksen pilottialue. Immaisten alueella päättyi viime vuoden lopulla hyvin onnistunut korttelikeräyskokeilu, joka jäi myös pysyväksi toimintamalliksi alueelle. Kesän 2022 asuntomessualueelle Luonnonmaalle korttelikeräyspiste valmistuu kesäkuun aikana. 

– Naantalissa korttelikeräyksestä kertyneet kokemukset ovat olleet positiivisia. Jotta toimintamalli yleistyisi myös muualla Suomessa, on tärkeää huomioida keräysmalli uusien asuinalueiden kaavoituksessa. Vanhoilla asuinalueilla korttelikeräykseen siirtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen, mikä taas hyötyjen saavuttamisen näkökulmasta vaatii asukkailta erittäin kattavaa osallistumista ja halua sitoutua malliin. Korttelikeräykselle on oltava alueella myös riittävästi tilaa ja kulkureiteille luontevasti asettuva sijainti, sanoo LSJH:n aluepalvelusuunnittelija Eva Sjöman. 

Kunnilla on uuden mallin hyödyntämisessä keskeinen rooli mahdollistajana ja ohjaajana. Asukkaalle vaivattomaksi tehty jätehuolto ja kierrättäminen lisää kodeissa tapahtuvaa lajittelua. Korttelikeräys vähentää samalla asuinalueiden raskaan liikenteen ja sen tuottamien päästöjen määrää sekä lisää liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä. Asukkaiden ei myöskään tarvitse varata jätehuollolle tilaa omasta pihastaan. 

Älyä myös keräysastioihin

Asuntomessujen korttelikeräyspisteellä kerätään biojätettä, paperia, metallia, kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä polttokelpoista jätettä. Keräyspisteen yhteyteen toteutetaan diginäyttö, jossa voidaan tiedottaa esimerkiksi jätehuollon ajankohtaisista asioista. Keräysastiat on lukittu, mutta jokainen talous saa käyttöönsä sähköisiä avaimia, joilla kannet avautuvat.  

– Keräyspisteen astiat toimittaa suomalainen Molok Oy, joka on toiminut kumppaninamme myös Naantalin Immasissa. Molok kehittää myös keräysastioidensa älykkyyttä, mikä meille jätehuollon järjestämisestä vastaaville tarjoaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia. Tekniikan kehittyminen auttaa jätteiden määrän ja laadun seurannassa ja voi tulevaisuudessa mahdollistaa esimerkiksi asukkaan tuottaman jätteen määrään perustuvan laskutuksen, Eva Sjöman kertoo.