Jätehuollon yhdistymisselvitykset etenevät Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)
Eurajoen kunta
Rauman kaupunki
Uusikaupunki
Vehmaan kunta

Selvitykset jätehuoltoyhteistyön laajentamiseksi etenevät lounaisessa Suomessa. Eurajoki, Rauma, Uusikaupunki, Vehmaa ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) työstävät parhaillaan taustaselvityksiä kuntaneuvotteluja varten. Vielä ennen kesää pidettävissä kuntien välisissä neuvotteluissa on tarkoitus sopia liittymisen ehdoista. Päätöksenteko liittymisestä jää syksyyn ja LSJH:n uusille osakkaille suuntaama osakeanti tulevaan vuoteen. Näillä näkymin LSJH:n omistajakuntien lukumäärä saattaa kasvaa aikaisintaan vuoden 2021 alussa nykyisestä 17:stä.

Eurajoki, Rauma, Uusikaupunki, Vehmaa ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy selvittävät yhdessä, miten ja millä ehdoilla kunnat voisivat liittyä jätehuoltoyhtiön osakkaiksi. Toiminnalliset, taloudelliset ja juridiset selvitykset ovat käynnissä ja tavoitteena on, että osakaskunnat pääsevät neuvottelemaan liittymisen ehdoista kesäkuussa. Selvitykset eivät sido kuntia mihinkään, vaan jokainen kunta päättää liittymisestään itsenäisesti syksyllä.

Toiminnallisessa selvityksessä esitellään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalveluiden nykytila. Tämän pohjalta LSJH tekee alustavan suunnitelman siitä, miten palvelut voisivat kehittyä, jos kunta liittyy jäteyhtiön osakkaaksi.

Juridinen ja taloudellinen selvitys kertoo, millä ehdoilla kukin kunta voisi liittyä LSJH:n osakkaaksi. Asiantuntijaorganisaatio KPMG:n avustuksella määritetään ehdotus LSJH:n osakkeen nykyarvoksi ja osakemääräksi, joka oikeuttaa yhtiön osakkuuteen. Lisäksi selvitetään, mitä muutoksia tarvittaisiin jätehuoltoviranomaista koskeviin asioihin.

Tavoitteena on, että syyskaudella osakkuutta harkitsevien kuntien/kaupunkien valtuustot ja LSJH:n yhtiökokous päättävät kukin osaltaan uusista osakkuuksista. Päätösten jälkeen vuoden 2020 alkupuolella LSJH suuntaa osakeannin niille kunnille, jotka ovat päättäneet liittyä jätehuoltoyhtiön osakkaaksi.

Tavoitteena korkealaatuisten jätehuoltopalvelujen varmistaminen kuntalaisille

Kaikki yhdistymisselvityksessä mukana olevat kunnat haluavat järjestää monipuoliset jätehuoltopalvelut asukkailleen ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Muun muassa Uudenkaupungin kaupungin tavoitteena on organisoida ja järjestää kaupungin jätehuoltotehtävät mahdollisimman kustannustehokkaasti huomioiden ympäristövastuunäkökohdat sekä jätelain 34 §:n mukaiset kunnan vastuulla olevat tehtävät.
– Tavoite liittyy osaltaan pyrkimykseemme vähentää syntyvän jätteen määrää ja toimia esimerkkinä Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa, kuvailee Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kaupungin tavoitteita.

Rauman kaupunki tavoittelee yhdyskuntajätehuollon pitkän ajan ratkaisumallia. Kattavat ja kustannustehokkaasti toteutetut jätehuoltopalvelut, vankka alan osaaminen ja halu vastata jätehuollon tuleviin haasteisiin ovat asioita, joita Rauman kaupunki pitää tärkeinä.
– Käydyt keskustelut ja ennakkolinjaukset ovat lupaavia ja rohkaisevia. Uskon, että yhteistyöneuvotteluissa päästään myös raumalaisia tyydyttävään lopputulokseen, toteaa Rauman Seudun Jätehuoltolaitoksen johtaja Seppo Heikintalo.

LSJH on täysin kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Sen tehtävänä on järjestää jätehuoltopalvelut kuntalaisille kuntien puolesta.
– Uskon, että nyt tehtävien selvitysten myötä uudet kunnat huomaavat kuntayhteistyön merkittävät edut jätehuoltojärjestelyissä. LSJH tuottaa monipuolisia ja kattavia jätehuoltopalveluja asukkaille. Vuonna 2021 edellytyksemme kustannustehokkaaseen toimintaan kasvavat entisestään, kun Salon Korvenmäkeen valmistuu oma ekovoimalaitos, sanoo LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen.