Jätehuollon yhdistymisselvitykset etenevät päätöksentekovaiheeseen

Mediatiedote 10.9.2019
Eurajoen kunta
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Rauman kaupunki
Turun kaupunki
Salon kaupunki
Uusikaupunki
Vehmaan kunta

Selvitykset jätehuoltoyhteistyön laajentamiseksi ovat edenneet lounaisessa Suomessa aiesopimusvaiheeseen. Eurajoen, Rauman, Uudenkaupungin ja Vehmaan päättäjät saavat nyt pohdittavakseen, haluavatko kunnat liittyä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) osakkaaksi.

LSJH lähetti vuoden 2018 lopulla kahdeksalle kunnalle kirjeen, jossa tiedusteltiin alueen kuntien halukkuutta selvittää mahdollisuutta liittyä yhtiön osakkaaksi. Selvitykseen lähtivät mukaan Eurajoki, Rauma, Uusikaupunki ja Vehmaa. Selvityksen ulkopuolelle jättäytyivät Laitila, Pyhäranta, Kustavi ja Taivassalo.

Yhdistymisselvitykset ovat nyt edenneet aiesopimusvaiheeseen. LSJH:n osakkuutta harkitsevat kunnat päättävät aiesopimuksen hyväksymisestä viimeistään lokakuun alkupuolella. Järjestelyssä liittyvä kunta merkitsisi yhtiön osakkeita ja siirtäisi jätehuoltotehtävien hoitamisen yhtiölle. Samalla kunta liittyisi myös alueellisen jätehuoltolautakunnan jäseneksi.

Osakkaiksi aikaisintaan vuoden 2021 alussa

Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen LSJH:n nykyiset osakaskunnat käynnistävät yhtiön osakassopimuksen mukaisen päätöksentekoprosessin uusien osakkaiden hyväksymisestä. Samalla päätetään järjestelyn edellyttämistä muutoksista yhtiön osakassopimukseen ja jätehuoltolautakuntaa koskevaan sopimukseen. Tämän jälkeen lopullinen päätöksenteko liittymisestä tehdään osakkaiksi haluavien kuntien valtuustoissa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Jos kaikki selvityksessä mukana olevat kunnat liittyvät, uusien osakkaiden yhteenlaskettu osuus LSJH:n osakekannasta on noin 12 prosenttia. Osakeannissa kunnat maksavat osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan kunnilta yhtiöön siirtyvällä liikearvolla ja käyttöomaisuudella. Osakkeiden merkintähinta perustuu arvonmäärityksiin, jotka asiantuntijaorganisaatio KPMG:n on toteuttanut.

Osakkuuden myötä Rauma saisi sekä LSJH:n hallitukseen että jätehuoltolautakuntaan oman jäsenen.  Uusikaupunki, Eurajoki ja Vehmaa voisivat nimittää yhdessä muiden vähemmistöosakkaiden kanssa yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Jätehuoltolautakuntaan Uusikaupunki, Eurajoki ja Vehmaa voisivat nimetä yhdessä yhden jäsenen.

Järjestelyn toteutuessa Eurajoen, Rauman ja Vehmaan kunnista tulisi yhtiön osakas vuoden 2021 alusta lukien. Uudenkaupungin osalta liittyminen tapahtuisi kuitenkin mahdollisesti vasta vuoden 2023 alussa nykyisen palvelusopimuksen päättyessä.

Yhtenäiset palvelut entistä laajemmalle

Yhtiön omistuspohjaa laajentamalla LSJH pystyisi tarjoamaan vakituisille ja vapaa-ajanasukkaille toiminnallisesti yhtenäiset jätehuoltopalvelut entistä laajemmalla alueella. Yksikkökoon kasvaessa myös kustannustehokkuus palvelujen toteuttamisessa paranisi, mikä heijastuu myönteisesti asukashintoihin.

Ajankohta uusien osakaskuntien liittymiselle vuoden 2021 alussa on optimaalinen, koska samaan aikaan LSJH:n käyttöön valmistuu Saloon rakenteilla oleva ekovoimalaitos. Osakkuuden myötä uusien osakkaiden alueella syntyvä kierrätyskelvoton jäte voidaan hyödyntää energiana edullisesti. Toisaalta näistä kunnista varmistuisi ekovoimalaitokseen lisää säännöllistä jätevirtaa.