Jätesäkkitelineet jäävät historiaan Salon seudulla

Jätesäkkitelineistä ja pelkän jätesäkin avulla hoidetusta jätteen keräyksestä tulee luopua 31.12.2015 mennessä Salossa, Paimiossa ja Sauvossa. Jätehuoltomääräysten mukaan tilalle tulee hankkia jäteastia, joka on koneellisesti tyhjennettävissä eli siinä on kansi, tartuntakahvat ja pyörät. Jäteastian tulee olla myös pesun kestävä. Määräyksellä parannetaan jätteenkuljettajien työturvallisuutta ja lisätään työn sujuvuutta. Jätesäkkitelinekielto on jo voimassa kaikissa muissa Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueen kunnissa.

Jäteastian paras paikka on esteetön ja turvallinen

Asunnon pihaliittymä on usein sopiva paikka jäteastialle. Jäteastian voi sijoittaa muuallekin, mutta paikan tulee olla sellainen, että jäteautolla on esteetön pääsy vähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta. Jos astia sijoitetaan toisen kiinteistön alueelle, on sijoittamiselle kysyttävä maanomistajan lupa.

Jäteauto voi painaa jopa 30 000 kg, joten tien kunnossapitoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Vastuu tien kantavuudesta ja kunnossapidosta on kiinteistönhaltijalla. Lisäksi on huolehdittava, että jätteenkuljettaja pääsee astian luo turvallisesti. Talvella tämä tarkoittaa lumen kolaamista ja hiekoitusta.

Jäteastia tyhjennetään vähintään neljän viikon välein

Paimiossa, Salossa ja Sauvossa kiinteistöjen sekajäteastiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Tyhjennysväli voi olla kahdeksan viikkoa, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä haittaeläintiiviissä ja lämpöeristetyssä kompostorissa tai biojätteelle on järjestetty erilliskeräys. Kompostoinnista tai biojätteen erilliskeräyksestä on ilmoitettava Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kotisivuilla osoitteessa www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi.