Jätetaksa päivitetään 1.1.2020 alkaen

Tiedote: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä alueen jätetaksan vuosittainen päivitys. Muutokset ensi vuoden jätemaksuihin johtuvat pääasiassa kuljetuskustannusten muutoksesta. Jätteiden vastaanotto- ja käsittelymaksut säilyvät pääosin ennallaan.

Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksut esitetään taksaluonnoksessa päivitettäväksi vastaanoton ja käsittelyn muuttuneiden kustannusten mukaan. Korotus on sakokaivolietteessä runsaan euron lietekuutiota kohden ja umpikaivolietteessä runsaat kaksi euroa lietekuutiota kohden verraten vuosi sitten hyväksyttyihin maksuihin. Lietteen vastaanotolle on määritelty myös erillinen painoyksikköhinta (t), joka vastaa tilavuusyksikköhintaa (m3).

Kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluvien palveluiden jätemaksuja aiotaan tarkentaa tämän vuoden alussa tapahtuneen jätelain muutoksen johdosta. Kunnan jätehuoltovastuu kaventui siirtymäajalla ja samalla toissijaiseen jätehuoltovastuuseen liittyvät hallintotehtävät lisääntyivät. Aiemmin toissijaisen jätehuoltovastuun palveluille on ollut käytössä maksuhaarukka, jota on sovellettu tapauskohtaisesti. Nyt toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluvien palvelujen maksut avataan maksuhaarukan lisäksi erilisissä maksutaulukoissa.

Muut valmisteilla olevat muutokset koskevat taksan liitteenä olevien maksutaulukoiden sekä määritelmien täydennystä mm. tiettyjen harvinaisempien jätteiden ja jäte-esineiden sekä vieraslajien hävittämisessä syntyvien jätteiden osalta.

Taksan muutoksille varataan yleinen vaikutusmahdollisuus 4.–18.11.2019 ajalle, jolloin taksasta voi jättää mielipiteitä tai kommentteja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

Katso kuulutus ja taksaluonnos tästä.