Jätevesilietteiden kiertotalouteen etsitään uusia keinoja

Mediatiedote 18.10.
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) järjestämässä jätevesilietteiden työpajapäivässä pohditaan, miten yhdyskuntien jätevesilietteitä voitaisiin kuljettaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Koko maata koskettavaa aihetta käsitellään Turussa marraskuun 1. päivänä.

LSJH ja TTY järjestävät lietteiden kiertotalouteen uusia ideoita ja ratkaisuja etsivän työpajapäivän Turun vierailu- ja innovaatiokeskus Joen Cave-teatterissa 1. marraskuuta klo 13.00–16.30. Työpajapäivä järjestetään osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen sarjaa, jossa etsitään parhaita ideoita uusia kierrätysratkaisuja tarvitseville jätevirroille.

Työpajapäivä on jaettu kahteen osaan. Yleisötilaisuudessa kuullaan alan osaajien mielenkiintoisia katsauksia jätevesilietteiden hyödyntämisen nykytilanteeseen. Tilaisuus on maksuton, ja alustukset on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Päivän toisessa osassa alan asiantuntijat etsivät yhdessä kiertotalousratkaisuja jätevesilietteille kolmessa työpajassa.

Yleisötilaisuudessa katsaus tutkimuksiin ja terveisiä Ruotsista

Lounais-Suomen alueen lietelogistiikan ja lietteiden käsittelyn haasteita avaa avoimessa yleisötilaisuudessa LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta.
– Tällä hetkellä lietteet ja niiden kuljettaminen puhuttavat lounaisessa Suomessa. Lietekuljetusten järjestämisen lisäksi on syytä miettiä, millä keinoin lietettä voidaan hyödyntää jo syntypaikalla sen sijaan, että sitä kuljetetaan pitkiä matkoja ympäri maakuntaa, Huhta kertoo.

Ruotsissa lietekaivojen tyhjennykseen on kehitetty uusia kuljetustarvetta vähentäviä tyhjennystekniikoita, joista yleisölle kertoo WSP Sverige Ab:n Senior Project Manager Jan-Olof Åström. Kotimaassa tulossa olevia teknologian tarjoamia lietteiden hyödyntämisratkaisuja nostaa esiin Marika Kokko Tampereen teknillisestä yliopistosta, ja ravinnekierrätyksen ja lannoitekäytön kriteereistä ja käyttökohteista kuullaan alustus Laki ja Vesi Oy:n Niina Vienolta.

Työpajoissa asiantuntijat ideoivat

Jätevesilietteiden kiertotalousratkaisuja etsitään asiantuntijoiden yhteisissä ratkaisukeskeisissä työpajoissa yleisötilaisuuden jälkeen. Tapahtuman puheenjohtajana toimiva Valtteri Ranta Tampereen teknillisestä yliopistosta johdattaa osallistujat työpajatyöskentelyyn yhdessä työpajojen vetäjien kanssa.

Työpajoissa pohditaan, miten jätevesien ravinnekiertoa saadaan lisättyä ja riskejä minimoitua, onko mahdollista hyödyntää kiinteistöjen lietteitä fiksulla tavalla paikallisesti sekä millä tavalla asenteet jätevesilietteitä kohtaan saadaan kohtaamaan alasta olemassa olevan nykytiedon kanssa.

Työpajoja vetäjinä ovat Gasum Oy:n kehityspäällikkö Eeli Mykkänen, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta sekä Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.
– Toivomme, että tapaamme työpajoissa lietealan asiantuntijoita ympäri Suomen aina yrittäjistä tutkijoihin. Työpajojen toivotaan synnyttävän keskustelua ja kiertotalousideoita, joita erilaiset yritykset voivat lähteä jalostamaan eteenpäin, Huhta pohtii.

Jätevesilietteiden kiertotalous -työpajapäivä vierailu- ja innovaatiokeskus Joen Cave-teatterissa 1.11.2018 klo 13.00–16.30. Yleisötilaisuus klo 13–14.25, asiantuntijoiden työpajat klo 14.45–16.30. Kahvitarjoilu. Ohjelma ja ilmoittautumiset: circhubs.fi/jatevesilietteiden-kiertotalous/

Seuraa somessa hashtagilla #kakatkiertoon.