Kiertävät keräykset

Lounais-Suomen Jätehuolto järjestää vuosittain erilaisia kiertäviä jätekeräyksiä toimialueellaan yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Keräyksissä otetaan kotitalouksilta vastaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, metalliromua sekä rakennus- ja remonttijätteitä. Tarkista ennen jätteiden tuontia, mille jätejakeille keräys on tarkoitettu!