Jätelain mukaan kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvat lietteet

Kunnan vastuulle kuuluviin lietteisiin lasketaan asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät saostussäiliö-, pienpuhdistamo- ja umpikaivolietteet.

Kunnan vastuulle kuuluvia lietteitä ovat

  • vakinaisessa asunnossa,
  • vapaa-ajanasunnossa (esim. kesämökki, vuokramökki tai lomaosake),
  • ei-hotellinomaisia palveluja tarjoavissa lomakylissä,
  • asuntolassa (esim. oppilaskoti, sisäoppilaitoksen asuntola, opiskelijoiden tai työntekijöiden asuntola, täysihoitola) ja muussa asumisessa sekä
  • kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa (esim. virasto, peruskoulu, ulkoliikuntapaikka) syntyvät sako- ja umpikaivolietteet.

Kunnan vastuulle eivät kuulu

  • elinkeinoelämän lietteet,
  • muut kuin asumisessa syntyvät lietteet (esim. satamat, huoltoasemat, leirintäalueet, yhteysalukset, veneet, matkailuautot, asuntovaunut) tai
  • muut lietteet (esim. hiekanerotuskaivo-, rasvakaivo- tai öljynerotuskaivolietteet).

Kysymyksiä?

Jos kaipaat apua määrittämään sen, onko kuljettamasi liete peräisin asumisesta, ota yhteyttä meihin joko sähköpostitse osoitteella lietevastaanotto@lsjh.fi tai puhelimitse asiakaspalvelumme numeroon 0200 47470.