Yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikat kuljetusyrittäjille

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. LSJH vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet.

Kunnan vastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyneet jätteet sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet.

Lisää kunnan vastuulle kuuluvista jätteistä

Kuluttajien pakkausjätteet toimitetaan kuljetusjärjestelmästä riippumatta tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoihin kunnan eli käytännössä Lounais-Suomen Jätehuollon lukuun.

Kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kuljetettavat jätteet

Polttokelpoinen jäte voidaan toimittaa jätteen keräysalueesta riippumatta joko Topinojan tai Korvenmäen jätekeskukseen. Jätteen vastaanotossa on ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty.

Jätelaji Toimituspaikka
Polttokelpoinen jäte
 • Topinojan jätekeskus, Turku
 • Korvenmäen jätekeskus, Salo

HUOM! Jätteen vastaanotossa ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty.

Loppujäte/Karkeajäte
 • Topinojan jätekeskus, Turku
 • Korvenmäen jätekeskus, Salo
Biojäte
 • Topinojan jätekeskus, Turku
 • Korvenmäen jätekeskus, Salo

HUOM! Jätteen vastaanotossa ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty.

Muovipakkaukset
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Topinojan jätekeskus Turku*
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Ekopartnerit Oy, Turku*
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Salon Hyötykäyttö Oy, Salo*
Lasipakkaukset
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Lassila & Tikanoja, Turku*
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Korvenmäen jätekeskus, Salo*
Metalli
 • Tuottajayhteisön ja LSJH:n vastaanottoterminaali: Lassila & Tikanoja, Turku*
 • Tuottajayhteisön ja LSJH:n vastaanottoterminaali: Lassila & Tikanoja Korvenmäen jätekeskus, Salo*
Kartonkipakkaukset
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Remeo Oy, Kaarina*
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Salon Hyötykäyttö Oy, Salo*
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Envor Group Oy, Forssa*

 

* Kuljetusyrittäjän on jäte-erää toimittaessaan ilmoitettava jätteen haltijaksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja lisäksi ilmoitettava prosenttiosuuksina mistä kunnasta/kunnista jäte on kerätty. Jos kuorma sisältää yrityksiltä kerättyä jätettä, tulee yrityksiltä kerätyt osuudet ilmoittaa prosenttiosuuksina.

Yllä olevan taulukon jätelajikohtainen luettelo ei ole tyhjentävä.

Vastaanottopaikkojen yhteystiedot (1.1.2020)

Topinojan jätekeskus

Pitkäsaarenkatu 7, 20380 Turku
puh. 020 728 2130
Aukioloajat: ma–pe klo 6.30–21

Korvenmäen jätekeskus

Helsingintie 541, 24100 Salo
puh. 02 727 6803
Aukioloajat: ma-pe klo 7-19

Ekopartnerit Oy

Ravurinkatu 40, Turku
puh. 010 7551 560
Aukioloajat: ma–pe klo 6.30–20

Salon Hyötykäyttö Oy

Satamakatu 31, 24100 Salo
puh. 02 727 3500
Aukioloajat: ma-pe klo 7-16

Lassila & Tikanoja Oyj

Vaskikatu 13, 20380 Turku
puh. 010 636 152
Aukioloajat: ma-pe klo 8-16

Remeo Oy

Lakarintie 184, Kaarina
puh. 010 540 2339
Aukioloajat: ma-pe klo 8–16 tai sopimuksen mukaan

Envor Group Oy

Voimalankatu 56, Forssa
puh. 03 41 241
Aukioloajat: ma–pe klo 7-16