Yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikat urakoitsijoille

Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. LSJH vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet.

Kunnan vastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyneet jätteet, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet.

Kuluttajien pakkausjätteet toimitetaan kuljetusjärjestelmästä riippumatta tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoihin kunnan eli käytännössä Lounais-Suomen Jätehuollon lukuun. Pakkausmuovi on poikkeus. Se kuljetetaan tuottajayhteisön osoittamaan vastaanottopaikkaan tuottajayhteisön lukuun, koska pakkausmuoville ei ole kunnan jätehuoltomääräysten mukaista erilliskeräysvelvoitetta.

Kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kuljetettavat jätteet

Polttokelpoinen jäte ja sekalainen yhdyskuntajäte voidaan toimittaa jätteen keräysalueesta riippumatta joko Topinojan tai Korvenmäen jätekeskukseen. Jätteen vastaanotossa on ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty, koska taksanmukaiset vastaanottohinnat polttokelpoiselle jätteelle ja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle poikkeavat toisistaan.

Jätelaji Toimituspaikka
Polttokelpoinen jäte*
 • Topinojan jätekeskus, Turku
 • Korvenmäen jätekeskus, Salo

HUOM! Jätteen vastaanotossa ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty.

Sekalainen yhdyskuntajäte**
 • Topinojan jätekeskus, Turku
 • Korvenmäen jätekeskus, Salo

HUOM! Jätteen vastaanotossa ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty.

Loppujäte/Karkeajäte
 • Topinojan jätekeskus, Turku
 • Korvenmäen jätekeskus, Salo
Biojäte
 • Topinojan jätekeskus, Turku
 • Korvenmäen jätekeskus, Salo

HUOM! Jätteen vastaanotossa ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty.

Pakkausmuovi
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Ekopartnerit Oy, Turku
Pakkauslasi
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Lassila & Tikanoja, Turku***
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Korvenmäen jätekeskus, Salo***
Pakkaus- ja pienmetalli
 • Tuottajayhteisön ja LSJH:n vastaanottoterminaali: Lassila & Tikanoja, Turku***
 • Tuottajayhteisön ja LSJH:n vastaanottoterminaali: Lassila & Tikanoja Korvenmäen jätekeskus, Salo***
Pakkauskartonki
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Paperinkeräys Oy, Turku***
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Salon Hyötykäyttö Oy, Salo***
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Envor Group Oy, Forssa***
 • Tuottajayhteisön vastaanottoterminaali: Suez Environnement, Kaarina***

* Polttokelpoista jätettä kerätään jätehuoltomääräysten mukaisesti Turun alueelta: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko ja Turku

** Sekalaista yhdyskuntajätettä kerätään jätehuoltomääräysten mukaisesti Salon alueelta: Kemiönsaari, Salo, Paimio ja Sauvo

*** Kuljetusyrittäjän on jäte-erää toimittaessaan ilmoitettava jätteen haltijaksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja lisäksi ilmoitettava prosenttiosuuksina mistä kunnasta/kunnista jäte on kerätty. Jos kuorma sisältää yrityksiltä kerättyä jätettä, tulee yrityksiltä kerätyt osuudet ilmoittaa prosenttiosuuksina.

Yllä olevan taulukon jätelajikohtainen luettelo ei ole tyhjentävä.

Vastaanottopaikkojen yhteystiedot (2.6.2016)

Topinojan jätekeskus

Pitkäsaarenkatu 7, 20380 Turku
puh. 020 728 2130
Aukioloajat: ma–pe klo 6.30–21

Korvenmäen jätekeskus

Helsingintie 541, 24100 Salo
puh. 02 727 6803
Aukioloajat: ma klo 7-19, ti-pe klo 7-17

Ekopartnerit Oy

Ravurinkatu 40, Turku
puh. 010 7551 560
Aukioloajat: ma–pe klo 6.30–21

Lassila & Tikanoja Oyj

Vaskikatu 13, 20380 Turku
puh. 010 636 152
Aukioloajat: ma-pe klo 8-16

Paperinkeräys Oy

Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku
puh. 02 284 2800
Aukioloajat: ma-pe klo 8-16

Salon Hyötykäyttö Oy

Satamakatu 31, 24100 Salo
puh. 02 727 3500
Aukioloajat: ma-pe klo 8-16

Envor Group Oy

Voimalankatu 56, Forssa
puh. 03 41 241
Aukioloajat: ma–pe klo 7-16

Suez environnement

Lakarintie 184, 20780 Kaarina
puh. 010 540 2347