Yritystoiminnan jätteet

Yritystoiminnassa syntyneiden jätteiden vastaanottoa määrittää se, minkälaisesta jätteestä on kysymys. Asumisessa syntyvien jätteiden vastaanoton järjestäminen on aina kunnan vastuulla.

Elinkeinotoiminnasta syntyvät muut kuin asumisessa syntyvät jätteet taas ovat lähtökohtaisesti jätettä tuottavan yrityksen vastuulla.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvista jätteistä, kuten sähkölaitteista, pakkauksista ja keräyspaperista sen sijaan vastaavat kyseisten tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat.

Asumisessa syntyvät jätteet LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin

Kunnan vastuulle kuuluviin jätteisiin lasketaan asumisessa syntyvät jätteet sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet.

Asumisessa syntyviä jätteitä ovat esimerkiksi:

  • Asumisessa syntyvät kotitalousjätteet, kuten polttokelpoinen jäte ja biojäte
  • Sekalaiset asumisessa syntyvät jätteet, kuten rikkinäiset huonekalut, matot, patjat ja muu irtaimisto
  • Kodin vaaralliset jätteet
  • Asumisen sako- ja umpikaivolietteet
  • Asukkaiden itse tekemissä pienimuotoisissa remonteissa syntyvät rakennus- ja purkujätteet
  • Asuinkiinteistön piha- ja puutarhatöissä sekä muissa asuinkiinteistön ylläpitotoimissa syntyvät jätteet, kuten haravointijäte, risut ja hiekoitushiekka

Nämä jätteet tulee aina viedä LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikat on määritelty jätehuoltomääräyksissä.

Elinkeinotoiminnassa syntyvän muun jätteen vastaanotosta vastaavat yksityiset jätealan yritykset

Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte käsitellään pääsääntöisesti kunnan jätehuollon ulkopuolella. Yritykset, kaupat, yksityinen palvelutoiminta ja teollisuus- ja tuotantolaitokset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja hankkivat tarvitsemansa palvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä.

Jos yksityistä jätealan vastaanottopalvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla, voi yritys pyytää LSJH:lta muun palvelun puutteen vuoksi kunnan toissijaisen vastuun palvelua, eli niin sanottua TSV-palvelua (jätelain 33 §). Pyyntö tehdään Motivan ylläpitämän Materiaalitorin kautta.

Materiaalitorin käytön ohjeisiin voit tutustua täällä.

Tuottajat määrittelevät tuottajavastuunalaisten jätteiden vastaanottopaikat

Sähkölaitteiden, romurenkaiden, romuajoneuvojen, akkujen ja paristojen, keräyspaperin sekä pakkausten osalta tuotteen valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat vastaavat käytöstä poistetun tuotteen jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Tällöin puhutaan tuottajavastuusta.

Näiden jätteiden osalta tuottajat määrittelevät jätteiden vastaanottopaikat, jotka voivat olla yrityksille ja kuluttajille eri paikat.