Jätteenkuljetuksen kilpailutus tuo TVT Asunnoille huomattavat säästöt

Tiedote 29.3.2019
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)
TVT Asunnot Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) konsultoi TVT Asuntoja jätehuoltokokonaisuutensa uudelleenorganisoinnissa. Jätehuollon toimivuus paranee LSJH:n avulla tehdyn jätehuoltokartoituksen sekä kuljetusten kilpailutuksen ansiosta. TVT odottaa jopa 40 prosentin säästöä jätteenkuljetusmaksuihin.

TVT Asunnot halusi tehdä kokonaiskartoituksen kiinteistöjensä jätepisteistä sekä jätteenkuljetuksesta. Turun kaupungin ja 16 muun lounaissuomalaisen kunnan omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) toimi yhtiön konsulttina kartoittamalla TVT:n kiinteistöjen jätepisteet ja laatimalla niille parannusehdotuksia. Kartoituksen lisäksi LSJH:n asiantuntijat auttoivat TVT:tä jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kilpailutuksessa. Toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneen kilpailutuksen ansiosta TVT Asuntojen jätteenkuljetusmaksujen odotetaan laskevan vuositasolla miltei 40 prosenttia.

Jätehuoltokustannukset muodostuvat jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta, jätteenkäsittelymaksuista ja jätehuollon perusmaksusta. TVT Asunnot voi vaikuttaa vain keräys- ja kuljetuskustannuksiin, kun muut maksut perustuvat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksiin.
– Onnistuminen jätekuljetusten kilpailutuksessa hillitsee TVT Asuntojen jätehuoltokustannusten nousua ja samalla vuokrankorotuspaineita, TVT Asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki kertoo.

LSJH:n asiantuntijat tutustuivat kartoituksessa lähes 200 jätepisteeseen TVT Asuntojen kiinteistöillä. Kartoituksen perusteella ehdotettiin muutoksia muun muassa kiinteistöjen jäteastioihin ja astiatyyppeihin, ja kilpailutus tehtiin kartoitukseen perustuen.
–Kilpailutettu urakka alkaa maanantaina 1. huhtikuuta 2019. Työ jatkuu vielä siten, että LSJH seuraa jäteastioiden täyttöastetta, jotta tyhjennysvälit voidaan optimoida juuri oikeanlaisiksi. Rahaa ja ympäristöä voidaan vielä säästää, kun ei tyhjennetä puolityhjiä astioita, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta tietää.

Jätehuollon kehittäminen jatkuu

Jätehuollon toimivuus on TVT Asuntojen asukkaille tärkeää. Jätteiden lajittelusta ollaan hyvin kiinnostuneita ja jätehuollosta annetaan mielellään palautetta.
– LSJH:n asiantuntijoiden työn avulla TVT Asuntojen mahdollisuudet seurata jätehuollon toimivuutta ja kehittää sitä paranevat merkittävästi, Lähdemäki kiittelee.

LSJH:n omistajakunnat ovat perustaneet yhtiön huolehtimaan kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta sekä tuottamaan asukkaille jätehuoltopalveluita.
– Olemme todella iloisia, että saimme auttaa TVT:tä tehostamaan asukkaiden jätehuoltoa. Suunnitelmallisuus on avainasemassa jätehuollossa. Niissä kunnissa, joissa kunta on päättänyt hoitaa jätteenkuljetuksen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, LSJH saa kilpailuttaa kunnan kaikille asukkaille säännöllisesti edullisimman hinnan, Cati Huhta toteaa.