Jätteet eivät kuulu juhannuskokkoon!

Juhannuksen lähestyessä on hyvä muistaa, että jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Taajaman ulkopuolella voi polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, olkia tai muita hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

– Jätteiden polttamisesta aiheutuu aina savu-, noki-, haju- ja terveyshaittoja. Kotioloissa jäte ei pala riittävän puhtaasti. Kaikki terveydelle ja ympäristölle haitalliset yhdisteet päätyvät savun mukana omalle kotipihallesi, ympäristöneuvoja Lotta Salminen LSJH:sta muistuttaa.

– Tämä koskee myös makkarapaketteja ja muita kotitalouden muoveja. Vie puhtaat muovit mieluummin Ringin muovinkeräyspisteeseen, ja likaiset voit laittaa polttokelpoiseen jätteeseen tai sekajätteeseen.

Kotitalouksien polttokelpoinen jäte (Salon seudulla sekajäte) hyödynnetään energiana jätevoimaloissa. Ympäristöluvassa asetetaan jätevoimalalle erittäin tiukat päästöraja-arvot, joita tarkkaillaan merkittävästi enemmän kuin perinteisten voimaloiden päästöjä. Jätevoimalan polttoprosessissa jätteet palavat noin 1000 asteen lämpötilassa. Lisäksi jätteen polttamisesta aiheutuvat savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti.

Jäteasemat ovat kiinni 24.-25.6.

Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskukset ja lajitteluasemat ottavat vastaan jätteitä jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla taas juhannuksen jälkeen, mutta perjantaina 24.6. ja lauantaina 25.6. kaikki silloin normaalisti auki olevat asemat ovat kiinni.

Lisätiedot:
ympäristöneuvoja Lotta Salminen
Lounais-Suomen Jätehuolto
puh. 020 728 2118