Kaasunkeräyksen rakennustyöt käynnistyivät Korvenmäessä

Kaatopaikkakaasu tehokkaasti talteen ja energiaksi

Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa kaasunkeräyksen tehostamistyöt jätteen loppusijoitusalueella jatkuvat. Uutena urakkana on aloitettu rakennustyö, jossa lisätään ja uudistetaan kaatopaikkakaasun keräyslinjoja ja –kaivoja. Tämän lisäksi loppusijoitusalueen pintarakenteiden laajennusurakka on valmistunut syksyn aikana. Myös kaatopaikkakaasun havaittuja vuotokohtia on tiivistetty. Nämä uudistustyöt vähentävät valmistuessaan hajuhaittoja ja lisäävät kaatopaikkakaasusta saatavan energian tuotantoa.  Kaasunkeräyksen tehostaminen edellyttää kaivamista loppusijoitusalueella, mutta hajuhaittojen torjumiseksi penkkaa avataan vain välttämätön alue kerrallaan. Rakennustyöstä johtuvia hajuhaittoja saattaa kuitenkin esiintyä. Kaasunkeräyksen tehostamistyö valmistuu 18.12. mennessä.

Työtä kaatopaikkakaasun keräyksen tehostamiseksi on tehty suunnitelmallisesti. Kaatopaikan vuotokohtia on tiivistetty, osa kaatopaikasta on suljettu tiiviillä pintarakenteella ja olemassa olevia kaasunkeräyslinjoja on kunnostettu. Käynnistymässä olevassa urakassa rakennetaan lisää kaasunkeräyslinjoja ja –kaivoja.

Jätekeskuksen toiminnoista aiheutuvien hajuhaittojen esiintymistä, leviämisreittejä ja sääolosuhteiden vaikutusta on aiemmin selvitetty lähiseudun asukkaista koostuvan hajupaneelin avulla. Hajupaneeli kootaan uudelleen seuraamaan tilannetta, kun uudistustoimenpiteet on toteutettu.

Korvenmäen jätekeskuksessa jätteen loppusijoitusalueella on kerätty kaatopaikkakaasua talteen vuodesta 2009 alkaen. Talteen kerättävä, metaania ja haisevia yhdisteitä sisältävä kaasu käsitellään biokaasuvoimalassa, joka tuottaa sähköä ja lämpöä. Kaasunkeräyksen rakennustöiden jälkeen kerättävän kaasun määrän odotetaan kasvavan ja ympäristöhaittojen vähenevän merkittävästi.

Suurin osa kaatopaikan aiheuttamista ympäristövaikutuksista johtuu yhdyskuntajätteen joukossa olevasta biohajoavasta ja orgaanisesta jätteestä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna myös hajujen muodostuminen vähenee, kun kaatopaikalle ei enää sijoiteta hajoavaa orgaanista ainetta sisältävää jätettä. Ensi vuoden alusta alkaen kaikki kiinteistöiltä kerätty sekajäte hyödynnetään energiana kaatopaikkasijoittaminen sijaan.