Kaasunkeräyksen tehostamisurakka aiheuttaa hajuhaittoja Korvenmäessä

Korvenmäen jätekeskuksen toiminta aiheuttaa parhaillaan hajuhaittoja lähiympäristöön. Lisääntynyt haju johtuu käynnissä olevasta kaasunkeräyksen tehostamisurakasta. Kaatopaikalla saneerataan parhaillaan vanhoja kaasunkeräyslinjastoja ja kaivetaan uusia kaasunkeräyskaivoja. Kun kaivuutyöt on saatu tehtyä, ajetaan kaatopaikan itäreunalle savikerros, jolla tiivistetään urakka-alue ja estetään kaasujen pääsy ilmaan. Valitettavasti kaatopaikan pintaa täytyy urakan aikana kaivaa auki, jotta uudistukset saadaan toteutettua. Vanhoista orgaanista jätettä sisältävistä jätekerroksista vapautuu kaivuutöistä johtuen haisevia kaasuja. Urakoitsija pyrkii peittämään auki kaivetut rakenteet mahdollisimman nopeasti.

Töiden arvioidaan valmistuvan joulukuun loppuun mennessä.

Vuonna 2016 kaatopaikalle ei ajeta enää orgaanista jätettä. Jatkamme kuitenkin myös ensi vuonna kaatopaikan tiivistämistä sekä kaasunkeräyksen tehostamista.

Pahoittelemme parannustöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta, puh. 02 727 6850 tai jyri.metsanranta(at)lsjh.fi