Käytännön ilmastoratkaisuja yritysyhteistyöllä

Mediatiedote 30.4.2019
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Lounavoima Oy
Salon Kaukolämpö Oy
Gasum Oy
Quantitative Heat Oy
Qvidja Kraft Ab

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), Lounavoima Oy ja Salon Kaukolämpö Oy ovat solmineet yhteistyösopimukset kolmen merkittävän jäte- ja energiahuollon kehityshankkeen käynnistämiseksi Gasum Oy:n, Quantitative Heat Oy:n (Qheat) sekä Qvidja Kraft Ab:n kanssa. Korvenmäen ekovoimalaitoksen toimintaan liittyen kokeillaan yritysten uutta innovatiivista tekniikkaa biokaasun tuottamiseen polttokelpoisesta jätteestä, laitoksen kesäaikana tuottaman lämmön varastoimiseen sekä jätteen käsittelyssä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen hyödyntämiseen biometaanin tuotannossa.

LSJH, Salon Kaukolämpö ja Lounavoima ovat lähteneet yhteistyöhön Gasumin, Qheatin ja Qvidja Kraftin kanssa. Tavoitteena on, että yritysten innovaatioita ja uutta teknologiaa kokeillaan ja sovelletaan käytäntöön Salon Korvenmäessä tai mahdollisesti myös muissa LSJH:n toimipaikoissa. Hankkeiden avulla haetaan konkreettisia ratkaisuja, joilla jäte- ja energiahuollon avulla voidaan vastata ilmastohaasteisiin. Seudullista jäte- ja energiahuoltoa kehittävillä hankkeilla on erittäin suuri merkitys myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti: jätteiden hyödyntäminen tehostuu, ja parhaassa tapauksessa päästöt voidaan valjastaa arvokkaiksi raaka-aineiksi ja siten merkittäväksi osaksi kiertotaloutta.

Biokaasua polttokelpoisesta jätteestä

Kotitalouksissa syntyvän polttokelpoisen sekajätteen joukossa on tyypillisesti noin 33 prosenttia biojätettä, joka on arvokas raaka-aine biokaasun tuotannossa. Gasum, LSJH ja Lounavoima selvittävät mahdollisuutta hyödyntää polttokelpoisen jätteen joukossa oleva biojäte biokaasun tuotannossa. Aiheesta on käynnistetty teknistaloudellinen esiselvitys, jossa selvitetään biokaasun tuotannon edellytykset ja kannattavuus sekä vertaillaan Turun Topinojan ja Salon Korvenmäen jätekeskuksien soveltuvuutta jätteiden esikäsittelyyn ja biokaasun tuotantoon.
– Biokaasulla on uusiutuvana kotimaisena energiana tärkeä rooli liikenteen päästövähennystavoitteissa. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää biokaasun tuotannon voimakasta kasvattamista ja esitellyn mukaisten uusien ratkaisujen hyödyntämistä. Biojätteen tekninen erottelu polttokelpoisesta jätteestä ei kuitenkaan poista tarvetta biojätteen erilliskeräykselle, Gasum Oy:n kiertotalousliiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Suomilammi kertoo.

Kesäaikainen lämpö talteen

Ekovoimalaitoksen tuottaman lämmön pitkäaikaista varastointia selvitetään Qheatin suojaamalla teknologialla, joka perustuu noin 2000–3000 metriä syvien geotermisten lämpökaivojen hyödyntämiseen. Kehitystyö tehdään yhteistyössä Qheatin, Salon Kaukolämmön ja Lounavoiman kanssa.
– Kun energiaa tuotetaan polttolaitoksissa enemmän kuin kulutetaan, kuten esimerkiksi kesällä Korvenmäen ekovoimalaitoksessa, lämpöä voidaan varastoida lämpökaivoihin syvälle kallioperään. Talvella, jolloin energian kysyntä ylittää ekovoimalaitoksen tuotannon, varastoitua lämpöä puretaan kiinteistöjen käyttöön. Näin mahdollistuu lämmön joustava varastointi ja luovutus aina sen mukaan, onko energiaa tarjolla yli vai alle kulutuksen, Qheatin toimitusjohtaja Miska Eriksson selventää.

Hiilidioksipäästöistä biometaania

LSJH:n, Lounavoiman ja Qvidja Kraftin yhteishankkeen tavoitteena on kääntää päästöt raaka-aineiksi. Tällä hetkellä rikkipitoisuutensa vuoksi hyödyntämiskelvottomasta kaatopaikkakaasusta on Qvidja Kraftin kehittämän teknologian avulla mahdollista tuottaa biometaania. Kaasun sisältämä rikkivety on tässä prosessissa ongelman sijasta raaka-aine yhdessä hiilidioksidin kanssa. Qvidja Kraft selvittää myös mahdollisuuksia hyödyntää kehittämäänsä kaasutusteknologiaa erilaisten jätemassojen käsittelemiseksi ja edelleen tuotekaasun hyödyntämiseksi biometaanin tuotannossa. Korvenmäessä toteutettavan tutkimushankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on myös tutkia ekovoimalaitoksen savukaasujen hiilidioksidin erottamista ja jalostamista liikennepolttoaineeksi.

– Salon seudulla lähdetään nyt edelläkävijöinä konkreettiseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vanhat teknologiat eivät riitä, eikä niiden hyötysuhde ole järkevä. Uusien innovaatioiden käyttöönotto vaatii aina vähän rohkeutta ja ennen kaikkea tahtoa ratkaista ympäristöongelmat, toteaa ympäristövaikuttaja, Qvidja Kraftin perustaja Ilkka Herlin.
– Nyt kehitettävillä ratkaisuilla voidaan tuoda vaihtoehto perinteiselle biopolttoaineiden tuotannolle, jossa niiden tuotanto valtaa tilaa ruuantuotannolta tai puun hakkuu- ja korjuutapa vähentää maaperän hiilensidontaa, jatkaa Saara Kankaanrinta, toinen Qvidja Kraftin perustajista.

Ekovoimalaitos hankkeiden mahdollistajana

LSJH:n tavoitteena on toteuttaa asukkaiden jätehuolto mahdollisimman ympäristöystävällisesti, kehittää jätteiden hyötykäyttöä, lisätä kierrätystä ja löytää uusia keinoja jätehuollon ilmastopäästöjen vähentämiseen.
– Kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt ovat merkittäviä kotimaisen tutkimuksen ja alueellisen liiketoiminnan vauhdittajia. Hankkeet ovat konkreettinen esimerkki uusista avauksista, joihin Lounavoiman ekovoimalaitoksen toteutus antaa meille toiminnallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä sanoo.

Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki on samaa mieltä.
– Yrityskumppaneillamme on kova tahto viedä innovatiivisia ratkaisujaan eteenpäin. Ekovoimalaitos luo valmistuttuaan kasvuympäristön ja synergiaa, joka tukee näitä tavoitteita. LSJH ja Lounavoima haluavatkin toimia kiertotalouden kasvualustana innovatiivisia ratkaisuja kehittäville yrityksille, hän toteaa.

Hankkeet esiteltiin Salon Korvenmäessä pidetyssä mediatilaisuudessa tänään tiistaina 30.4.2019.

Lisätietoja:

Gasumin mediatiedote 30.4.2019

QHeatin projektiesittely 30.4.2019

Qvidja Kraftin mediatiedote 30.4.2019