Käyttäjälähtöinen kehitystyö käynnissä

LinkDesign and DevelopmentOy suorittaa Lounais-Suomen Jätehuollon tiloissa käyttäjälähtöistä tutkimusta, mikä tarkoittaa havainnointia ja haastatteluja Korvenmäen, Paimion, Topinojan ja Rauhalan toimipisteessä 22.-23.6.2022. Osallistuminen haastatteluihin on täysin vapaaehtoista, eikä havainnointia varten käytettyjä taltiointeja (kuvat, videot, muistiinpanot) julkisteta missään vaiheessa prosessia, vaan käytetään sisäisen kehitystyön tukimateriaalina. Tavoite on havainnoinnin kautta kerätä tietoa nykytilastapalveluiden kehittämiseksi.

Lisätiedot: Lotta Hyvärinen, Service Designer +35845636 2333