Kemiönsaaren sekajätteiden keräys ja kuljetus kilpailutetaan

Kemiönsaaren sekajätteiden keräys ja kuljetus kilpailutetaan vuosille 2017-2021. Kuljetusurakkaa voidaan jatkaa enintään kahdella (2) vuodella tämän jälkeen.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa 9.8.2016 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Ilmoitus löytyy nimellä ”Kemiönsaaren sekajätteiden keräys ja kuljetus”.

Pyydämme ilmoittautumaan tarjouskilpailuun ja lähettämään tarjouskilpailuun liittyvät lisäkysymykset sähköpostilla 2.9. klo 12.00 mennessä osoitteeseen sirkku.nurminen@lsjh.fi.

Tarjoukset ja kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt asiakirjat tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Kuormakadun toimistollemme 26.9.2016 klo 12.00 mennessä.

Tarjouspyyntö sekajätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Kemiönsaarella (pdf)
Sopimusmalli, liite 1 (pdf)
Tarjouslomake sekajätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Kemiönsaaressa, liite 2 (Excel)
Tarjouspyynnön mukaisuus, liite 3 (Excel)
Jäteautonkuljettajan mahdolliset terveysvaarat, liite 4 (pdf)
Kemiönsaaren aluekeräyspisteiden kartta, liite 5 (pdf)