Kiertomaa Oy edistää maa-ainesten kiertotaloutta

Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun kaupungin yhteisyritys Kiertomaa Oy on saanut merkittävän tuen maa-ainesten uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen. Kiertomaan pilottihanke on osa EU:n rahoittamaa, LIFE-ohjelmaan kuuluvaa CIRCWASTE-hanketta. Kiertomaa tulee kehittämään hankkeessa maakunnallisesti maa-ainesten välitystä ja prosessointia. Maa-ainesten siirtoja suoraan niiden poistopaikalta käyttökohteeseen kehitetään muun muassa virtuaalisella maa-ainespankilla.

Kiertomaa Oy on marraskuussa perustettu LSJH:n tytäryhtiö, josta Turun kaupunki omistaa 20 %. Kiertomaan hallitukseen kuuluvat toimialajohtaja Jouko Turto sekä LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä (pj) ja käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta. Hallitus on nimennyt Kiertomaan toimitusjohtajaksi LSJH:n rakennuttamispäällikkö Patrik Jalosen.

Kiertomaa on solminut Turun kaupungin kanssa vuokrasopimuksen Saramäen maa-ainesalueesta 1.3.2017 alkaen. Yhtiö tulee tekemään alueella yhteistyötä maarakennusalan yksityisten urakoitsijoiden kanssa.

Kiertomaa Oy:sta ja pilottihankkeesta antaa lisätietoja LSJH:n rakennuttamispäällikkö ja Kiertomaa Oy:n toimitusjohtaja Patrik Jalonen, puh. 020 728 2133, patrik.jalonen@lsjh.fi.