Kiertotalouden investointituki loisi pohjan tekstiilikierrätykselle ja tekstiiliteollisuuden paluulle Suomeen

Mediatiedote 27.4.2021
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Rester Oy
Nordic Upstream Oy
Pure Waste Textiles Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja joukko muita tekstiilien kiertotalouden parissa työskenteleviä edelläkävijäyrityksiä ovat jättäneet omat erilliset hankehakemuksensa Business Finlandin investointiavustusta varten. Hakemusten kokoavana voimana on LSJH:n koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilit käsittelevän jalostuslaitoksen rakentuminen Turun Topinpuistoon. LSJH:n hankkeen ja siihen liittyvien muiden investointien yhteenlaskettu arvo on noin 52 miljoonaa euroa. Yhdessä ne luovat Suomeen tekstiilinkierrätyksen ekosysteemin, jonka arvioidaan tuovan mukanaan satoja uusia työpaikkoja.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja tekstiilien kiertotalouden parissa toimivat yritykset Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Rester Oy, Nordic Upstream Oy ja Pure Waste Textiles Oy ovat jättäneet Business Finlandille hankehakemuksensa, joiden tavoitteena on luoda Suomeen useiden toimijoiden muodostama tekstiilikierrätyksen ekosysteemi tekstiilikierrätyksen mahdollistamiseksi.

Hankehakemuksien kokoavana alustana on Rester Oy:n käynnistämä tekstiilien kiertotalouskeskittymä Green Field Hub Paimioon sekä myöhemmin LSJH:n poistotekstiilien jalostuslaitoksen rakentuminen Turun Topinpuistoon. Topinpuiston jalostuslaitos mahdollistaa koko Suomen kotitalouksilta erilliskerätyn poistotekstiilin laajamittaisen käsittelyn ja kierrätyksen. Jalostuslaitos rakentuisi osaksi toimijoiden muodostamaa ekosysteemiä, jossa yritysten toiminnot ja palvelut täydentävät toisiaan. Suunnitteilla olevien investointien yhteenlaskettu arvo on noin 52 miljoonaa euroa, ja niiden myötä Suomesta on muodostuisi yksi Euroopan tekstiilikierrätyksen keskittymistä. Hankkeiden arvioidaan tuovan mukanaan satoja uusia työpaikkoja.

Paimion Green Field Hubin alueella avataan kesällä 2021 laitos, jossa LSJH pilotoi kotitalouksien poistotekstiilien käsittelyä kierrätyskuiduksi ja Rester Oy käsittelee yritysten poistotekstiiliä. Paimion laitoksessa käynnistyy kuiduntuotantoa, joka yhdessä jatkojalostukseen investoivien yrityskumppaneiden kanssa synnyttää kestävää, kiertotalouteen pohjautuvaa uudenlaista elinkeinotoimintaa. Projektin kotimaisen tuotannon ansiosta kierrätysprosesseihin ja tekstiilimateriaaleihin liittyvä kotimainen osaaminen kasvaa ja alan kehittyminen houkuttelee Suomeen uusia investointeja ja yrityksiä.

Business Finlandille hakemuksen jättäneiden yritysten hankekuvaukset pääpiirteissään:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö, joka vastaa kotitalouksien poistotekstiilin keräyksen järjestämisestä alueellaan sekä valtakunnallisesta toimintamallista ja keräysten kehittämisestä yhteistyössä muiden Suomen jätelaitosten kanssa. LSJH valmistelee poistotekstiilin jalostuslaitoksen sekä manuaalisen ja automatisoidun lajittelulinjaston rakentamista Turun Topinpuistoon.  Alueen kaava ja alustava rakennussuunnitelma mahdollistavat myös myöhemmän käsittelykapasiteetin laajentamisen ja poistotekstiilin vastaanottamisen laajemmin Itämeren alueelta.  Osana hanketta LSJH kehittää kuitujen laadunvarmistusta myös yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Parhaillaan LSJH tekee aktiivisesti ja laaja-alaisesti tutkimus- ja kehitystyötä Paimiossa käynnistyvällä pilottilinjastollaan tuotetun, mekaanisesti avatun kierrätyskuidun hyödyntämiseksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa kotitalouksien poistotekstiilien keräyksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Alueen poistotekstiilivirrat muodostavat merkittävän osan Suomessa kerättävistä volyymeista. HSY ja LSJH ovat solmineet sopimuksen HSY:n vastuulla olevan poistotekstiilien käsittelystä Turun alueella. HSY valmistelee hanketta lajittelulaitoksen rakentamiseksi pääkaupunkiseudulle. Laitoksen manuaalisessa ja automaattisessa lajittelussa poistotekstiilit lajiteltaisiin materiaalitunnistukseen saakka, vastaamaan LSJH:n poistotekstiilin jalostuslaitoksen prosessin tarpeita.

Rester Oy on tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoava suomalainen yritys, joka mahdollistaa Paimiossa sijaitsevassa kiertotalouslaitoksessaan yritystekstiilien kierrätyksen uudeksi tekstiilikuiduksi ja teollisuuden laadukkaaksi raaka-aineeksi. Resterin omistaa tekstiilien kiertotalouteen keskittyneet yritykset ja asiantuntijat, pääomistajana vastuullisiin työvaatteisiin erikoistunut Touchpoint Oy. Resterin tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti merkittävä ratkaisumalli yritystekstiilien kierrättämiseksi. Valmistelussa olevan uuden hankkeensa myötä Rester aikoo investoida laitokseen, jolla saadaan aikaan uudenlainen kiertotalouskonsepti uusiokuidun jatkojalostukseen. Investointihanke perustuu jatkojalostuslinjastoon, ns. monituotetehdas konseptiin, joka mahdollistaa kierrätyskuidusta kuivaprosessilla valmistetut uudenlaiset, lisäarvoiset tuotteet. Jatkojalostukseen suunnattava investointi kiihdyttää materiaalikiertoa merkittävästi ja luo edellytyksiä kokonaan uudenlaisille kiertotalouden liiketoimintamalleille ja kierrätyskuitujen markkinoiden kasvulle.

Nordic Upstream Oy on nuori ja kasvava suomalainen sisustus- ja rakennusalaan liittyvä yritys, joka osana tekstiiliekosysteemiä tekee tuotekehitystä ja valmistaa kiertokangastuotteita. Yrityksen tavoitteena on antaa poistotekstiilille uusi elämä sisustus- ja rakennusteollisuuden materiaalina. Yritys on muun muassa testannut poistotekstiiliä raaka-aineena rakennuksissa käytettävien äänieristyslevyjen valmistuksessa ja kalustemuotoilussa. Yrityksen vision mukaan poistotekstiilistä voidaan saada aikaan paneeleja, kalusteita ja muita sisustustuotteita, jotka toimivat sekä akustiikan että vakauden suhteen paremmin kuin tällä hetkellä markkinoilla olevat tuotteet.

Pure Waste Textiles Oy valmistaa kierrätysmateriaaleista 100 prosenttisesti kierrätettyjä lankoja, kankaita ja vaatteita Intiassa. Yrityksen seuraavana tavoitteena on perustaa uusi tytäryritys, joka rakentaa Suomeen täyden mittakaavan lankakehräämön. Kehräämössä kierrätettyjä ja uusiutuvista raaka-aineista tuotettuja tekstiilikuituja jalostetaan erilaisiksi langoiksi, joita voidaan käyttää monipuolisesti tekstiiliteollisuuden eri lopputuotteisiin. Kehräämön odotetaan tuovan kierrätyskuitutuotteille uuden korkean jalostusasteen käyttökohteen, sillä kehräyksen lopputuotteena syntyvää lankaa myydään neulomo- ja kudontateollisuuteen sekä suoraan brändien omiin jatkojalostusprosesseihin. Kehräämö voi myös tehdä kuidun jalostamista langaksi alihankintana muille kuidun valmistajille.

Paimion Green Field Hubin ja Turun Topinpuiston kiertotalouskeskuksen alueille on muodostumassa Suomen tekstiilien kiertotalouden keihäänkärki. Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostava hub aloittaa toimintansa Paimiossa kesällä 2021, kun tuotanto käynnistyy LSJH:n ja Resterin linjastoilla. Tulevaisuudessa investoinnit laajentavat tuotantoa Turun Topinpuistoon ja mahdollisesti myös muualle seutukuntaan.